Kalendarz przedsiębiorcy: 20-10-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównawypowiedzenie umowy przez pracownika
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 202 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Powołanie w skład zarządu spółki kapitałowej nie jest nawiązaniem stosunku pracy

dnia wręczono mi wypowiedzenie umowy. Czy zgodnie z art. 71 Kodeksu pracy jestem zwolniony ze świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia?

W opisanym przez Pana stanie faktycznym należy odróżnić dwie sprawy, a mianowicie sprawowanie funkcji członka

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 24 czerwca 2012
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika

ze względu na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika (orzeczenie Sądu Najwyższego, wyrok z dnia 4.04.2000 r., sygn. I PKN 516/99 - Monitor Prawniczy 2000 nr 10 str. 616). Zatem w przypadku rozwiązania przez pracownika umowy o

Słowa kluczowe: wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 26 września 2006

Zmiana warunków pracy i płacy nauczyciela mianowanego

. Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki. W razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 17 lipca 2012

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika jest możliwe w czasie zwolnienia lekarskiego

nie dotyczy jednak pracownika, który może złożyć wypowiedzenie umowy o pracę także przebywając na zwolnieniu lekarskim. Co do zasady wypowiedzenie umowy o pracę zostaje złożone z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Skrócenie tego okresu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 23 października 2006

Rozwiązanie umowy przez pracownika młodocianego

pracę w celu przygotowania zawodowego mają zastosowanie przepisy kodeksu dotyczące umów o pracę na czas nie określony ze zmianami przewidzianymi w art. 195 i 196 k.p. Tym samym umowa o pracę może być rozwiązana przez pracownika młodocianego za

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 27 czerwca 2012

Niezgodne z prawem zmuszenie pracownika do złożenia wypowiedzenia umowy o pracę

. Wypowiedzenie umowy o pracę stanowi oświadczenie woli, które należy tłumaczyć zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 65 § 1 k.c. (jaki był zgodny zamiar stron), w związku z art. 300 kodeksu pracy. Oświadczenie woli złożone przez pracownika, dotyczące

Słowa kluczowe: wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 10 listopada 2008

Zwalniając pracownika zatrudnionego na czas nieokreślony pracodawca musi wskazać powód zwolnienia

wskazanych przez pracodawcę przyczyn wypowiedzenia umowy o pracę, a w konsekwencji jego zasadność, powinna być oceniana z uwzględnieniem słusznych interesów pracodawcy i cech osobistych pracownika związanych ze stosunkiem pracy, przy czym decydujące znaczenie

Słowa kluczowe: wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 4 czerwca 2010

Granice odszkodowania dla pracownika za niezgodne z prawem lub nieuzasadnione rozwiazanie umowy o pracę

wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nie określony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy - stosownie do żądania pracownika - orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu - o

Słowa kluczowe: wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 15 kwietnia 2010

Wypowiedzenie zmieniające mianowanego pracownika samorządowego

reorganizacja rozumiana jest zmiana organizacji (Słownik języka polskiego PWN). Z opisu wynika, że reorganizacja taka może mieć miejsce, stąd istnieje przesłanka do wypowiedzenia umowy samorządowemu pracownikowi mianowanemu. Wypowiedzenie jest zatem zgodne z

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 31 maja 2007

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika w czasie zwolnienia lekarskiego

aby nie musieć już do pracy wracać, no moze jedynie aby się rozliczyć ze wszystkiego.

Nie ma przesłanek prawnych, aby wypowiedzenie umowy o pracę mógł złożyć pracownik w czasie swojej usprawiedliwionej nieobecności. Ochrona w zakresie zakazu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 19 grudnia 2008
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 21 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.