Kalendarz przedsiębiorcy: 25-10-2018 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównawykorzystanie
Wyszukiwana fraza:

wykorzystanie

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 496 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Nieuczciwa konkurencja byłego pracownika

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy, czynem nieuczciwej konkurencji jest przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa albo ich nabycie od osoby nieuprawnionej, jeżeli

Słowa kluczowe: nieuczciwa konkurencja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 września 2008

Ochrona wizerunku osoby

zajęcia oraz bezprawne wykorzystanie wizerunku. Czy mam racje? Czego możemy żądać od szkoły?

W opisanym stanie faktycznym możemy mówić o ewentualnym naruszeniu dóbr osobistych, a także o publikacji wizerunku bez zgody osoby, której fotografia jest

Słowa kluczowe: wizerunek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 grudnia 2009

Zakaz konkurencji pomiędzy przedsiębiorcami

art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku, o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, za czyn nieuczciwej konkurencji uważane jest przekazywanie, ujawnienie lub wykorzystanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa albo ich

Typ: Porada
Data utworzenia: 7 czerwca 2007

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

dotyczyć bliżej niedookreślonych czynności. Przetwarzanie i wykorzystanie danych powinno następować tylko w tym celu, dla którego zostały pozyskane i cel ten powinien być znany osobie, której dane dotyczą. Oznacza to obowiązek informowania o celu

Słowa kluczowe: ochrona danych osobowych
Typ: Porada
Data utworzenia: 11 maja 2009

Odroczenie terminu rozprawy sądowej na wniosek strony

znaną sądowi przeszkodą, której nie można przezwyciężyć, obowiązkiem organu orzekającego jest wykorzystanie dostępnych środków procesowych w celu realizacji prawa strony do udziału w rozprawach. Postulat taki wynika także z zasady równouprawnienia stron

Słowa kluczowe: odroczenie rozprawy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 listopada 2008

Umowny zakaz konkurencji dotyczy także wspólników spółki

wywołać niekorzystne skutki dla spółki. Działalnością taką może być również wykorzystanie we własnym interesie wiedzy i informacji uzyskanej w trakcie trwania spółki. Również zajmowanie się interesami konkurencyjnymi jest jedną z postaci działalności

Typ: Porada
Data utworzenia: 23 maja 2012

Urlop na żądanie

wymogów związanych z jego udzieleniem. Wcześniejsza zgoda pracodawcy na wykorzystanie urlopu na żądanie w określonym terminie nie jest wymagana, a pracownik nie musi uzasadniać swego żądania jakimikolwiek przyczynami. Celem tego przepisu jest umożliwienie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 25 września 2012

Podrabianie produktów innego przedsiębiorcy stanowi czyn nieuczciwej konkurencji

mnie opatentowany. Dodam, że w wyniku tej sytuacji nie poniosłem żadnych strat, nie wpłynęło to w żaden sposób na mój wizerunek. Czy przysługuje mi z tego tytułu jakieś odszkodowanie za wykorzystanie wizerunku mojej pracy?

Zgodnie z art. 3 ust. 1

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 maja 2010

W okresie trwania wypowiedzenia umowy o pracę może zostać rozwiązany stosunek pracy bez wypowiedzenia

niezamierzone, nie miało na celu wykorzystanie tych dokumentów. Chciałabym jednak zwrócić uwagę na to, że sytuacja tego typu związana była z wymaganiami nałożonymi na mnie przez przełożonego, które nie są adekwatne do moich możliwości przerobowych. Zdaję sobie

Słowa kluczowe: wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 16 grudnia 2010

Ochrona właściciela nieruchomości sąsiedniej przed bezprawnym oddziaływaniem czyli immisją

nieruchomości sąsiednie. Należy także zaznaczyć, że wydane pozwolenie na budowę budynku bliźniaczego, przewidywało zabudowę mieszkaniową, a nie wykorzystywanie go do prowadzenia działalności gospodarczej, tym samym naruszone jest wykorzystanie nieruchomości

Słowa kluczowe: immisja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 października 2008
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 50 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.