Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównawniosek
Wniosek o dział spadku -

We wniosku o dział spadku należy powołać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia oraz spis inwentarza, jak również podać, jakie spadkodawca sporządził testamenty, gdzie zostały złożone i gdzie się znajdują. Jeżeli spis inwentarza nie został sporządzony, należy we wniosku wskazać majątek, który ma być przedmiotem działu.  W wypadku gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość, należy przedstawić dowody stwierdzające, że nieruchomość stanowiła własność spadkodawcy.
art. 680 k.p.c.

 
 
Wyszukiwana fraza:

wniosek

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 4453 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Spadek a bezskuteczna egzekucja

Nie tak dawno zmarł mój ojciec. Jestem w posiadaniu testamentu, którego wniosek o otwarcie w sądzie jeszcze nie złożyłam. Testament zawiera podział spadku na mnie (pieniądze i samochód) i mojego brata, który dziedziczy mieszkanie własnościowe

Słowa kluczowe: egzekucja, spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 czerwca 2007

Umorzenie egzekucji nie stanowi wygaśnięcia roszczenia

do dyrektora lub prezesa banku. Umorzenie egzekucji nie powoduje wygaśnięcie zobowiązania. Bank w każdej chwili będzie mógł ponownie skierować wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji lub zbyć ją do firmy windykacyjnej. Okres przedawnienia

Słowa kluczowe: egzekucja, przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 czerwca 2007

Obowiązek spłaty pożyczki z kasy zapomogowo - pożyczkowej w obliczu jej likwidacji

razie skreślenia z listy członków KZKP członka posiadającego zadłużenie, zadłużenie to podlega potrąceniu z wkładów. Zadłużenie to w przypadku skreślenia z listy członków, na wniosek członka jest natychmiast wymagalne (§ 44 regulaminu). Wraz z

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 26 czerwca 2007

Ustalenie stanu prawnego nieruchomości

działki. Jednakże jeżeli przez okres 20 lat jest Pan (wcześniej rodzice) posiadaczem samoistnym przedmiotowej nieruchomości (działki, która nie należy do Pana), może Pan złożyć wniosek do sądu o zasiedzenie nieruchomości. Zgodnie z art. 172 kc

Słowa kluczowe: nieruchomość
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 lipca 2007

Nabycie nieruchomości przez zasiedzenie

gdy ktoś wie albo nie wie, choć powinien wiedzieć, że jakieś prawo mu nie przysługuje). Ponadto składając wniosek do sądu o zasiedzenie nieruchomości należy go opłacić – opłata wynosi 2.000 zł. W opisanym przypadku można mówić o posiadaniu w dobrej

Słowa kluczowe: zasiedzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 lipca 2007

Ubezwłasnowolnienie osoby nadużywającej alkoholu

odwykowemu orzeka sąd rejonowy na wniosek gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych lub prokuratura. Do wniosku dołącza się zebraną dokumentację wraz z opinią biegłego, jeżeli badanie przez biegłego zostało przeprowadzone. Gdyby doszło do

Słowa kluczowe: ubezwłasnowolnienie
Typ: Porada
Data utworzenia: 27 lipca 2007

Unieważniony przetarg na zakup nieruchomości

wygrany przetarg doszedł do skutku.

Zgodnie z art. 93 prawa zamówień publicznych zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek

Słowa kluczowe: nieruchomość, przetarg
Typ: Porada
Data utworzenia: 30 lipca 2007

Małżonek może także być członkiem spółdzielni mieszkaniowej

Moja żona złożyła w spółdzielni mieszkaniowej wniosek o przekształcenie mieszkania lokatorskiego w prawo odrębnej własności jest członkiem spółdzielni ja nim nie jestem natomiast jestem zameldowany w tym mieszkaniu. Żona jest poważnie chora. Czy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 sierpnia 2007

Brak zgody współmałżonka na rozwód

mediacji, zawieszając postępowanie w sprawie o rozwód na okres 1 roku. Mediacja prowadzona jest najczęściej przez ośrodki pomocy rodzinie lub poradnie rodzinne. Po takiej terapii, sąd na wniosek jednego z małżonków podejmuje zawieszone postępowanie lub je

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Data utworzenia: 21 sierpnia 2007

Opłata za bezumowne korzystanie z nieruchomości

uległaby pogorszeniu lub utracie także wtedy, gdyby znajdowała się w posiadaniu uprawnionego. W Pani sytuacji proponuje napisać do gminy wniosek o umorzenie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntu, uzasadniając swoją prośbę min. brakiem wiedzy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 września 2007
« Poprzednia 1 … 97  |  98  |  99  |  100  |  101 … 446 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.