Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównawniosek
Wniosek o dział spadku -

We wniosku o dział spadku należy powołać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia oraz spis inwentarza, jak również podać, jakie spadkodawca sporządził testamenty, gdzie zostały złożone i gdzie się znajdują. Jeżeli spis inwentarza nie został sporządzony, należy we wniosku wskazać majątek, który ma być przedmiotem działu.  W wypadku gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość, należy przedstawić dowody stwierdzające, że nieruchomość stanowiła własność spadkodawcy.
art. 680 k.p.c.

 
 
Wyszukiwana fraza:

wniosek

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 4453 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Likwidacja spółki jawnej poprzez przejęcie jej majątku

uchwały, likwidatorami są wszyscy wspólnicy, z tym, że na miejsce wspólnika upadłego wchodzi syndyk, a w razie upadłości spółki likwidatorem jest syndyk masy upadłości. Z ważnych powodów na wniosek wspólnika lub innej osoby mającej interes prawny (np

Słowa kluczowe: spółka jawna
Typ: Porada
Data utworzenia: 22 września 2008

Ustalenie prawa do świadczeń z pomocy społecznej

kwiecień ale proporcjonalnie 30/8 czyli za pozostałe 22 dni. Jednakże dział MOPSu rozpatrujący mój wniosek poinformował mnie, że za kwiecień nic mi sie nie należy ponieważ mam za duże dochody. Moje dochody zostały wyliczone na podstawie zaświadczenia z

Słowa kluczowe: opieka społeczna
Typ: Porada
Data utworzenia: 5 maja 2009

Sądowe zniesienie współwłasności nieruchomości

wniosek do sądu o zniesienie współwłasności. We wniosku winna Pani zaproponować własną propozycję dotyczącą zniesienia współwłasności, w tym także ewentualne kwestie związane czy to z podziałem, czy z przyznaniem nieruchomości i obowiązkiem spłat. W

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 października 2010

Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu

lub na jego wniosek, skazać obwinionego za zarzucany mu czyn bez przeprowadzania rozprawy. W takim przypadku jeżeli nie zachodzą przeszkody natury formalnej sąd wymierza mu określoną karę lub środek karny albo orzeka o odstąpieniu od wymierzenia kary

Słowa kluczowe: jazda pod wpływem alkoholu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 27 grudnia 2010

Małżeństwo zawarte poza granicami Polski nie musi być wpisane do akt stanu cywilnego.

ksiąg stanu cywilnego na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu. Wojewódzki Sąd Administracyjny siedziba w Gliwicach w wyroku z dnia 6 maja 2010 roku sygn. akt II SA/Gl 669/09, zagraniczny akt stanu cywilnego jako dokument urzędowy ma

Typ: Porada
Data utworzenia: 22 lipca 2012

Postępowania o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami w razie ustanowienia hipoteki przymusowej

złożyłam wniosek do sądu o podział majątku z zastosowaniem nierównych udziałów (ja 9/10). To ja spłacam kredyt hipoteczny, opłacam czynsz, prąd itp. Praktycznie sama wychowałam i wykształciłam dzieci, które ze mną mieszkają. Wczoraj dowiedziałam się, że na

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 października 2012

Uznanie wyroku rozwodowego w Wielkiej Brytanii

odpowiednie świadectwo, które winien zgodnie z art. 33 Rozporządzenia wydać sąd, który orzeczenie wydał. Wniosek z tymi dokumentami należy przedstawić Wysokiemu Trybunałowi („The High Court”) w Anglii i Walii. Rozporządzenie to obejmuje jedynie sam

Typ: Porada
Data utworzenia: 26 października 2012

W przypadku nie płacenia abonamentu RTV może być prowadzona egzekucja

dnia, w którym taka zmiana nastąpiła. Przepisy przewidują możliwość umorzenia zaległości w płatności opłaty abonamentowej. Umorzenia dokonuje Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, na wniosek kierownika jednostki operatora publicznego, w przypadku gdy

Typ: Porada
Data utworzenia: 3 grudnia 2012

Prawo do nieodpłatnej opieki z ubezpieczenia zdrowotnego

dotychczasowych przepisów. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby, która złożyła wniosek o objęcie ubezpieczeniem dobrowolnym, Fundusz może odstąpić od pobrania opłaty lub rozłożyć ją na raty miesięczne, jednak nie więcej niż na 12 rat. W

Typ: Porada
Data utworzenia: 27 maja 2014

Podstawowe informacje o postepowaniu spadkowym i prawie do zachowku

nabycia spadku Zgodnie z prawem spadkobierca nabywa spadek z chwilą śmierci spadkodawcy (art.925 w zw. z art. 942 k.c.). Aby móc jednak objąć majątek spadkowy, w pierwszej kolejności należy złożyć wniosek do sądu o stwierdzenie nabycia spadku. Zgodnie

Słowa kluczowe: spadek, zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 kwietnia 2008
« Poprzednia 1 … 94  |  95  |  96  |  97  |  98 … 446 Następna »
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.