Kalendarz przedsiębiorcy: 20-01-2019 Pisemne oświadczenie o wyborze sposobu… (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównawniosek
Wniosek o dział spadku -

We wniosku o dział spadku należy powołać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia oraz spis inwentarza, jak również podać, jakie spadkodawca sporządził testamenty, gdzie zostały złożone i gdzie się znajdują. Jeżeli spis inwentarza nie został sporządzony, należy we wniosku wskazać majątek, który ma być przedmiotem działu.  W wypadku gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość, należy przedstawić dowody stwierdzające, że nieruchomość stanowiła własność spadkodawcy.
art. 680 k.p.c.

 
Wyszukiwana fraza:

wniosek

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 4447 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Dzieci nie odpowiadają za długi rodziców

wniosek wierzyciela mógł wszcząć egzekucję przeciwko córce, musiałby wcześniej uzyskać tytuł wykonawczy. Tylko uprzednie wszczęcie postępowania sądowego umożliwia prowadzenie postępowania egzekucyjnego, które może skutkować zajęciem rachunków. W opisanym

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 lipca 2012

Pracownik może zaliczyć jeden okres stażowy

zaliczony zainteresowana osoba winna złożyć wniosek do właściwego urzędu gminy, który jest obowiązany stwierdzić okresy jej pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym, wydając stosowne zaświadczenie w celu przedłożenia w zakładzie pracy. Jarosław

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 21 listopada 2012

Pracownik może zaliczyć jeden okres stażowy

pracy mógł być zaliczony zainteresowana osoba winna złożyć wniosek do właściwego urzędu gminy, który jest obowiązany stwierdzić okresy jej pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym, wydając stosowne zaświadczenie w celu przedłożenia w zakładzie pracy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 21 listopada 2012

Zmiana spłaty nalezności okreslona w akcie notarialnym wymaga zgody wierzyciela

?

Jeżeli nie uda się Panu dotrzymać terminu spłaty należności określonego w akcie notarialnym, to wówczas Pana wierzyciel może złożyć do sądu wniosek o nadanie na ten akt klauzuli wykonalności. Postępowanie klauzulowe jest postępowaniem nieprocesowym, co

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 kwietnia 2013

Wymeldowanie administracyjne z mieszkania

spoczywa na osobie, która przestaje przebywać w mieszkaniu, w którym jest zameldowana. Jeżeli jednak osoba ta nie dopełni obowiązku meldunkowego (wymeldowania), wówczas właściciel mieszkania może złożyć wniosek o jej wymeldowanie, jeżeli pobyt poza miejscem

Typ: Porada
Data utworzenia: 15 sierpnia 2013

Małżonek może żądać zwrotu nakładów poczynionych na majątek osobisty współmałżonka

poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Oczywiście, w postępowaniu sądowym o zwrot nakładów, małżonek który taki wniosek składa, będzie musiał wykazać

Typ: Porada
Data utworzenia: 7 grudnia 2013

Zniesienie współwłasności nieruchomości w postępowaniu spadkowym

w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku). Teraz ja złożyłem wniosek o nabycie spadku po mamie. Chciałem ugodowo przeprowadzić podział spadku przez notariusza, w tym celu wynająłem geodetę, który podzielił działkę gruntu. Dom od chwili spadku po

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 października 2007

Poddanie się karze w razie popełnienia przestępstwa

kary lub środka karnego bez przeprowadzania postępowania dowodowego. Aby taki wniosek mógł Pan złożyć, nie może sprzeciwiać się temu prokurator, a także pokrzywdzony. W takim wniosku może Pan sam zaproponować karę dla siebie, np. grzywnę oraz zwrot

Słowa kluczowe: aukcja, kara
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 28 lutego 2008

Najpierw dział spadku, potem darowizna

trakcie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, o ile wnosząc wniosek w tej sprawie zaznaczono, że sąd ma także orzekać o dziale spadku, wnosząc odpowiednią opłatę sądową. Jeżeli składając wniosek do sądu o stwierdzenie nabycia spadku nie złożyli

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 marca 2008

Postępowanie w przypadku odstąpienia od umowy

. Powództwo takie będzie Pan musiał opłacić (opłata stosunkowa co do zasady wynosi 5% wartości przedmiotu sporu). Gdy uzyska Pan orzeczenie stwierdzające obowiązek zapłaty (nawet nieprawomocne), może Pan skierować do komornika wniosek o zabezpieczenie

Słowa kluczowe: odstąpienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 sierpnia 2008
« Poprzednia 1 … 93  |  94  |  95  |  96  |  97 … 445 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.