Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównawniosek
Wniosek o dział spadku -

We wniosku o dział spadku należy powołać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia oraz spis inwentarza, jak również podać, jakie spadkodawca sporządził testamenty, gdzie zostały złożone i gdzie się znajdują. Jeżeli spis inwentarza nie został sporządzony, należy we wniosku wskazać majątek, który ma być przedmiotem działu.  W wypadku gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość, należy przedstawić dowody stwierdzające, że nieruchomość stanowiła własność spadkodawcy.
art. 680 k.p.c.

 
 
Wyszukiwana fraza:

wniosek

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 4453 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Obowiązek alimentacyjny oznacza dostarczenie środków utrzymania

wynikało to z jej złej woli. Tym bardziej, Pański wniosek nie stoi na przeszkodzie, aby sąd ustalił także oprócz ponoszenia opłat za mieszkanie, odpowiednią kwotę miesięczną alimentów. Sąd w tym zakresie nie jest związany żadnymi przepisami prawa

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 13 listopada 2008

Droga konieczna, co do zasady ustalana jest za wynagrodzeniem

potrzebnej służebności drogowej (droga konieczna). Z przepisu tego jednoznacznie wynika, że służebność następuje za wynagrodzeniem. Właściciel pomimo ustanowienia już służebności może wnieść do sądu wniosek o zmianę treści lub sposobu

Słowa kluczowe: droga konieczna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 grudnia 2008

Zobowiązani do alimentów w dalszej kolejności

do alimentów winna w pierwszej kolejności złożyć wniosek o wypłatę alimentów z funduszu alimentacyjnego, a następnie zażądać wyrównania alimentów od zobowiązanych w dalszej kolejności (dziadków). Okoliczność, iż małoletni powód pobiera świadczenia z

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 5 kwietnia 2009

Przedmioty nabyte przed zawarciem małżeństwa stanowią majątek osobisty małżonka

zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności. Oczywiście, w postępowaniu sądowym o zwrot nakładów, małżonek który taki wniosek składa, będzie musiał wykazać odpowiednimi dowodami fakt i

Typ: Porada
Data utworzenia: 14 sierpnia 2009

Władza rodzicielska nad dzieckiem po rozwodzie

osoby dziecka. Sąd może pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom na ich zgodny wniosek, jeżeli przedstawili porozumienie, o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i jest zasadne oczekiwanie, że będą współdziałać w sprawach dziecka

Słowa kluczowe: władza rodzicielska
Typ: Porada
Data utworzenia: 30 listopada 2009

Zmiana wykonywania władzy rodzicielskiej po rozwodzie

rozumieniu art. 509 pkt. 1 k.p.c. W opisanym stanie faktycznym, powinien Pan złożyć wniosek do sądu opiekuńczego, tj. do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania nieletnich - miejsca zamieszkania osoby, której postępowanie ma dotyczyć

Słowa kluczowe: władza rodzicielska
Typ: Porada
Data utworzenia: 12 grudnia 2009

Wniesienie do sądu prywatnego aktu oskarżenia

wniosku o przywrócenie terminu, jeżeli niedotrzymanie terminu zawitego nastąpiło z przyczyn od strony niezależnych. W takim przypadku strona w zawitym terminie 7 dni od daty ustania przeszkody może zgłosić wniosek o przywrócenie terminu, dopełniając

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 19 września 2010

Podział fizyczny jako podstawa zniesienia współwłasności

współwłasności sąd powinien nakłaniać współwłaścicieli do zgodnego przeprowadzenia podziału, wskazując im sposoby mogące do tego doprowadzić. Jeżeli jednak brak będzie podstaw do wydania postanowienia (gdy wszyscy współwłaściciele złożą zgodny wniosek co do

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 lipca 2012

Nie sporządzenie uzasadnienia wyroku stanowi rażącą obrazę prawa

W dniu 19.10.2011 r. zapadł wyrok w sprawie karnej przeciwko mojej osobie. Złożyłem w terminie i prawidłowo wniosek o uzasadnienie wyroku. Do dnia dzisiejszego nie otrzymałem z Sądu uzasadnienia (ponad 7 miesięcy).Co mogę w tej sytuacji zrobić

Typ: Porada
Data utworzenia: 13 lipca 2012

Obowiązek meldunkowy spoczywa na lokatorze

stałego lub czasowego pobytu bez spełnienia obowiązku wymeldowania się, wówczas istnieje możliwość wymeldowania administracyjnego - organ gminy wydaje na wniosek strony lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu

Typ: Porada
Data utworzenia: 16 lipca 2012
« Poprzednia 1 … 92  |  93  |  94  |  95  |  96 … 446 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.