Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównawniosek
Wniosek o dział spadku -

We wniosku o dział spadku należy powołać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia oraz spis inwentarza, jak również podać, jakie spadkodawca sporządził testamenty, gdzie zostały złożone i gdzie się znajdują. Jeżeli spis inwentarza nie został sporządzony, należy we wniosku wskazać majątek, który ma być przedmiotem działu.  W wypadku gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość, należy przedstawić dowody stwierdzające, że nieruchomość stanowiła własność spadkodawcy.
art. 680 k.p.c.

 
 
Wyszukiwana fraza:

wniosek

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 4453 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wykreślenie spółki jawnej z KRS bez przeprowadzania jej likwidacji

przewidzianego w art. 81 § 1 k.s.h. (bilans na dzień rozpoczęcia i zakończenia likwidacji). W przypadku rozwiązania spółki bez przeprowadzenia likwidacji, obowiązek złożenia wniosku o wykreślenie spółki ciąży na wspólnikach. Należy złożyć wniosek KRS X2, przy

Słowa kluczowe: spółka jawna
Typ: Porada
Data utworzenia: 13 marca 2008

Zwrot prawa jazdy po orzeczeniu sądowego zakazu prowadzenia pojazdów i wpis do rejestru skazanych

skazania zgodnie z art. 107 § 4 kodeksu karnego, w razie skazania na grzywnę (albo karę ograniczenia wolności), następuje z mocy prawa z upływem 5 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania. Sąd na wniosek skazanego może

Słowa kluczowe: zatarcie skazania
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 31 marca 2008

Mediacja w sprawie o rozwód nie jest obligatoryjna

mediacji jest bezcelowe, ponieważ nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego i nie ma widoków na utrzymania małżeństwa, to sąd może nie kierować stron do mediacji. Sam wniosek w pozwie dla sądu nie ma żadnego znaczenia, gdyż sąd w tym zakresie

Słowa kluczowe: mediacja
Typ: Porada
Data utworzenia: 2 kwietnia 2008

Nie można wymeldować osoby faktycznie przebywającej pod określonym adresem

wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca. Jeżeli obowiązku tego nie dopełni, wniosek taki może złożyć osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu mieszkalnego

Typ: Porada
Data utworzenia: 25 kwietnia 2008

Długi zaciągnięte przez współmałżonka przed zawarciem związku małżeńskiego

, przeciwko Pani jako współmałżonkowi, o nadanie klauzuli wykonalności, sąd winien zbadać na wniosek małżonka dłużnika także okoliczności z art. 47 § k.r.o. oraz przesłanki wymienione w art. 41 § 3 k.r.o., czyli udzielenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania

Słowa kluczowe: wspólność majątkowa
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 czerwca 2008

Nabyta nieruchomość przez jednego małżonka wchodzi do majątku wspólnego

Złożyłem wniosek o wykup mieszkania jeszcze przed wejściem w związek małżeński. Żona została zameldowana na stałe w najmowanym przeze mnie lokalu (które zamierzamy wykupić). Obecnie przy wykupie doszło do komplikacji, gdyż chcieliśmy by akt

Typ: Porada
Data utworzenia: 23 czerwca 2008

Zmiana płatności alimentów - bezpośrednio do rąk osoby uprwnionej

rachunek bankowy. Osoba taka winna w umowie alimentacyjnej zobowiązać się do zawieszenia lub umorzenia prowadzonej egzekucji. Dla uprawnionego nie stanowi to żadnego zagrożenia, gdyż może w każdej chwili złożyć do komornika wniosek o wszczęcie lub

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 2 października 2008

Nieuzasadnione wezwanie policji stanowi wykroczenie

lub swawola. Jeżeli zatem osoba, która wezwała policje do interwencji zrobiła to w sposób złośliwy to policja winna sama z urzędu skierować wniosek o ukaranie za wykroczenie z art. 66 k.w. Może także Pan lub Pana teść złożyć takie zawiadomienie

Słowa kluczowe: wykroczenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 16 października 2008

Jednomyślna uchwała wspólników może określić inny sposób zakończenia działalności spółki jawnej

, urzędu statystycznego, a także dokonanie likwidacji rachunków bankowych itp. Wniosek do sądu o wyrejestrowanie należy złożyć na urzędowym formularzu KRS-X2. W przypadku rozwiązania na podstawie jednomyślnej uchwały wspólników, dzieląc pozostały majątek

Słowa kluczowe: spółka jawna
Typ: Porada
Data utworzenia: 10 listopada 2008

Wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z całego majątu dłużnika nawet gdy nie był on zabezpieczeniem długu

skierować egzekucję także do majątku dłużnika jaką jest nieruchomość, mimo że nie jest ona zabezpieczeniem kredytu – brak ustanowionej hipoteki. Bank może (jak każdy wierzyciel), po uzyskaniu tytułu wykonawczego w szczególności złożyć wniosek do

Słowa kluczowe: długi
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 listopada 2008
« Poprzednia 1 … 91  |  92  |  93  |  94  |  95 … 446 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.