Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównawniosek
Wniosek o dział spadku -

We wniosku o dział spadku należy powołać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia oraz spis inwentarza, jak również podać, jakie spadkodawca sporządził testamenty, gdzie zostały złożone i gdzie się znajdują. Jeżeli spis inwentarza nie został sporządzony, należy we wniosku wskazać majątek, który ma być przedmiotem działu.  W wypadku gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość, należy przedstawić dowody stwierdzające, że nieruchomość stanowiła własność spadkodawcy.
art. 680 k.p.c.

 
 
Wyszukiwana fraza:

wniosek

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 4453 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wszyscy członkowie wspólnoty winni ponosić takie same opłaty za korzystanie z elementów wspólnych

zwołać zebranie właścicieli (wymagany jest wniosek właścicieli lokali dysponujących co najmniej 1/10 udziałów w nieruchomości wspólnej) lub sprawę tą poddać pod obrady zwołanego zgromadzenia właścicieli. Porady prawne / pomoc prawna

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 września 2011

Zwołanie wspólnoty może skutecznie zobowiązać jej zarząd do podjęcia określonego dziłania

(wymagany jest wniosek właścicieli lokali dysponujących co najmniej 1/10 udziałów w nieruchomości wspólnej) lub sprawę tą poddać pod obrady zwołanego zgromadzenia właścicieli. Porady prawne / pomoc prawna www.SerwisPrawa.pl

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 września 2011

Rozdzielność majatkowa pomiędzy małżonkami

ustalić z klientem stawkę niższą). W przypadku ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej pobiera się opłatę stałą w wysokości 200 zł. Można także wnieść do sądu wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych (trzeba wskazać że nie ma się środków na ich

Typ: Porada
Data utworzenia: 7 czerwca 2006

Bezkuteczna II licytacja powoduje umorzenie egzekucji z nieruchomości

licytacja, wówczas wierzyciel może przejąć nieruchomość na własność. Wniosek o przejęcie nieruchomości wierzyciel powinien złożyć sądowi w ciągu tygodnia po licytacji, składając jednocześnie rękojmię, chyba że ustawa go od niej zwalnia. Nie skorzystanie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 grudnia 2011

Wierzyciel może wnosić do komornika o ogłoszenie licytacji nieruchomości w okreśłony sposób

miejscowości. Decyzja do wyboru dziennika należy do komornika. Wierzyciel może w tym zakresie zgodnie z treścią art. 955 § 2 k.p.c. złożyć wniosek o zarządzenie ogłoszenie również w inny wskazany przez stronę sposób (oczywiście na jej koszt). Warto także

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 grudnia 2011

Wymagane dokumenty dotyczące zameldowania na pobyt stały

przedłożyć następujące dokumenty: · wniosek "Zgłoszenie pobytu stałego" (odrębny dla każdej osoby meldującej się), · dowód osobisty, · książeczkę wojskową (dotyczy osób podlegających ewidencji wojskowej

Typ: Porada
Data utworzenia: 21 maja 2012

Co należy do spadku

przeprowadza się ustalenia zakresu masy spadkowej. Sąd orzeka jedynie kto jest spadkobiercom i w jakim zakresie spadek mu przysługuje. Po ustaleniu spadkobierców oni dokonują działu spadku. W celu ustalenia majątku spadkowego na wniosek

Słowa kluczowe: komornik, masa spadkowa, scheda, spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 czerwca 2012

Przedsiębiorstwo jako składnik majątku wspólnego małżonków

wniosek o podział majątku zawiera uzgodniony przez byłych małżonków plan podziału czy też nie. Wniosek o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej podlega opłacie sądowej w wysokości 1.000 zł, a jeżeli wniosek o podział majątku

Typ: Porada
Data utworzenia: 25 czerwca 2012

Unieważnienie małżeństwa można żądać tylko w przypadkach określonych w prawie rodzinnym

podziale mieszkania lub o przyznaniu go tylko jednemu małżonkowi. Na wniosek jednego z małżonków sąd może dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie takiego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. W

Typ: Porada
Data utworzenia: 11 września 2012

Odroczenie przesłuchania w charakterze świadka

niestawiennictwo. Stąd po wysłaniu pisma a przed terminem wyznaczonym na Pana przesłuchanie najlepiej zadzwonić do sądu i dowiedzieć się, czy Pana wniosek został uwzględniony. Jarosław Olejarz Radca prawny

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 września 2012
« Poprzednia 1 … 82  |  83  |  84  |  85  |  86 … 446 Następna »
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.