Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównawniosek
Wniosek o dział spadku -

We wniosku o dział spadku należy powołać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia oraz spis inwentarza, jak również podać, jakie spadkodawca sporządził testamenty, gdzie zostały złożone i gdzie się znajdują. Jeżeli spis inwentarza nie został sporządzony, należy we wniosku wskazać majątek, który ma być przedmiotem działu.  W wypadku gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość, należy przedstawić dowody stwierdzające, że nieruchomość stanowiła własność spadkodawcy.
art. 680 k.p.c.

 
 
Wyszukiwana fraza:

wniosek

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 4453 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Dochodzenie roszczenia z weksla

nakazowym. W przypadku gdy powód dochodzi roszczenia pieniężnego przeciwko zobowiązanemu z weksla , sąd wydaje nakaz zapłaty na wniosek powoda zgłoszony w pozwie (art. 485 § 2 k.p.c.). Do pozwu oczywiście konieczne jest dołączenie oryginału weksla oraz

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 marca 2011

Sprzedawca nie może sprzedać rzeczy nie należącej do niego

przedsiębranego działania. Tym samym moim zdaniem winni Państwo niezwłocznie złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełniania przestępstwa oszustwa na Państwa szkodę. Jednocześnie w toku prowadzonego postępowania winni Państwo złożyć wniosek o

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 kwietnia 2014

Spadek - podstawowe informacje

rejonowego ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym. Jeżeli przedmiotem spadku jest gospodarstwo rolne to będą miały zastosowanie przepisy szczególne dot. dziedziczenia gospodarstw rolnych. Dziedziczyć

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 maja 2006

Skarga na czynności komornika

może złożyć strona lub inna osoba, której prawa przez czynność komornika lub zaniechanie zostały naruszone. Skarga musi być sporządzona w formie pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie

Słowa kluczowe: egzekucja, komornik, skarga
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 czerwca 2006

Zmiana ustalonych przez sąd kontaktów z dzieckiem

Pani zmienić formę ustalonych przez sąd kontaktów z dzieckiem powinna Pani w tym celu wnieść do sądu rejonowego wydziału rodzinnego i nieletnich wniosek o zmianę orzeczenia ustalającego formę kontaktów z dzieckiem. Podstawą złożenia tego wniosku jest

Słowa kluczowe: opieka
Typ: Porada
Data utworzenia: 19 czerwca 2007

Renta rodzinna podlega egzekucji sądowej prowadzonej przez komornika

, 60% miesięcznego świadczenia - jeżeli potrąceniu podlegają należności alimentacyjne, potrącane na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego, 65% miesięcznego świadczenia - jeżeli potrąceniu

Słowa kluczowe: renta, zajęcie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 maja 2010

Brak podpisu na zażaleniu

z treści art. 393 § 3 kpc - Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze

Słowa kluczowe: zażalenie
Typ: Porada
Data utworzenia: 11 grudnia 2007

Wykreślenie wzmianki o prowadzeniu egzekucji z księgi wieczystej

toczących się egzekucjach. Zgodnie z art. 924 k.p.c. (kodeksu postępowania cywilnego) w razie wniosku wierzyciela o wszczęcie egzekucji z nieruchomości dłużnika, komornik przesyła do sądu właściwego do prowadzenia księgi wieczystej wniosek o dokonanie w

Słowa kluczowe: egzekucja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 kwietnia 2008

Powstanie rady szkoły a uprawnienia rady pedagogicznej szkoły

Czy rada pedagogiczna może odrzucić wniosek rady rodziców o powołanie rady szkoły, złożony kierownikowi szkoły w trybie art.51. ust 9 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty? Czy kierownik, odmawiając powołania rady szkoły z tego powodu

Typ: Porada
Data utworzenia: 4 czerwca 2008

Właściwość miejscowa sądu w sprawie spadkowej

Chcę wystąpić z wnioskiem o nabycie spadku po ciotcei. Czy muszę złożyć wniosek w miejscowości, w której zamieszkiwała ciotka czy również kolejne wnioski w miejscowościach, w których mieszkali inni własciciele nieruchomości, którzy także zmarli

Słowa kluczowe: właściwość sądowa
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 grudnia 2008
« Poprzednia 1 … 67  |  68  |  69  |  70  |  71 … 446 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.