Kalendarz przedsiębiorcy: 20-01-2019 Pisemne oświadczenie o wyborze sposobu… (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównawniosek
Wniosek o dział spadku -

We wniosku o dział spadku należy powołać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia oraz spis inwentarza, jak również podać, jakie spadkodawca sporządził testamenty, gdzie zostały złożone i gdzie się znajdują. Jeżeli spis inwentarza nie został sporządzony, należy we wniosku wskazać majątek, który ma być przedmiotem działu.  W wypadku gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość, należy przedstawić dowody stwierdzające, że nieruchomość stanowiła własność spadkodawcy.
art. 680 k.p.c.

 
Wyszukiwana fraza:

wniosek

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 4447 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Karta wyników zarządzania zasobami ludzkimi

Firmy dysponujące efektywnymi systemami zarządzania zasobami ludzkimi funkcjonują znacznie lepiej niż te, które poprzestają na tradycyjnej roli administracyjnej działów personalnych. Jest to wniosek wynikający z przeprowadzonych przez autorów badań

Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, a, A+++, autor
Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 23 stycznia 2012

Nieznane dzieje Polski. W Europie czy na jej skraju?

położony jest na czasy średniowiecza, to w odniesieniu do całości naszych dziejów wniosek Henryka Samsonowicza jest jeden: Polska zawsze była integralną częścią Europy, z gospodarką, kulturą, mentalnością i sposobem postrzegania świata podobnym jak na

Kategoria: Historia
Data utworzenia: 30 stycznia 2012

Coaching Zbiór narzędzi wspierania rozwoju

. Można więc wysnuć wniosek, że najlepiej widoczne są rezultaty coachingu, jak również główne osoby zaangażowane w tę relacją, czyli klient i coach. Niewidoczne pozostają natomiast metody, jakimi te rezultaty /ostały wypracowane. Oczywiście w dużej mierze

Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, a, A+++, autor
Kategoria: Psychologia
Data utworzenia: 3 lutego 2012

Pozycja ustrojowa i karnoprocesowa prokuratury w Polsce na tle prawnoporównawczym

konkluzji dokonanych analiz nasuwa się generalny wniosek, że wszelkie zmiany fragmentaryczne i połowiczne, jak dotychczasowe, nie są w stanie zapewnić zasadniczej poprawy funkcjonowania prokuratury.

Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, a, A+++, analiza
Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 16 marca 2012

Rejestry kredytowe Teoria i praktyka

wyprowadzonego w rozdziale pierwszym. Otóż wniosek jest taki, że fazy cyklu koniunktury mają wpływ na postawę regulatora systemu wymiany. Jego skłonność do wprowa­dzenia zmian w systemie wymiany informacji rośnie wraz z pogarszaniem się sytuacji makroekonomicznej

Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, a, A+++, analiza
Data utworzenia: 26 marca 2012

Interpretacje prawa podatkowego i celnego- stabilność i zmiana

indywidualny wniosek jednostki, które wiążą organy podatkowe i celne, a z drugiej - treść strony internatowej organu podatkowego lub celnego, o ile zawiera informacje związane z rozliczaniem tych danin publicznych. Z metodologicznego punktu widzenia łączne

Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, a, A+++, cel
Kategoria: Prawo celne
Data utworzenia: 3 kwietnia 2012

Polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej Wybrane zagadnienia w perspektywie politologicznej i medialnej

czasie węgierskiej prezydencji w Radzie UE, uprawdopodabnia także i taki wniosek, że przynajmniej po części była ona spowodowana przyczynami niemerytorycznymi oraz powoduje ponowną refleksję nad wątpliwością sygnującą tę część książki. Oddając ten tom

Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, a, A+++, autor
Data utworzenia: 4 kwietnia 2012

Opowieści, wspomnienia i sny

roku powrócił do swojego nazwiska i złożył oficjalny wniosek o wystąpienie ze społeczności religijnej żydowskiej. W roku 1951 ukończył studia z dyplomem magistra inżyniera nauk technicznych w zakresie nauk budowlanych; w 1956 uzyskał tytuł doktora w

Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, a, A+++, Cyfra+
Kategoria: Biografia
Data utworzenia: 11 kwietnia 2012

Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych, gospodarczych i rejestrowych

wyroku sądu pierwszej instancji i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania; w postępowaniu nieprocesowym z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego: wniosek o nakazanie zapłaty sumy pieniężnej w związku z niewykonaniem obowiązków wynikających z

Data utworzenia: 21 czerwca 2012

Fundusze Unii Europejskiej dla przedsiębiorców 2007-2013

przygotowywania elementów dokumentacji aplikacyjnej, takich jak wniosek o dofinansowanie, biznesplan czy studium wykonalności stanowi pomoc w rzetelnym i efektywnym przygotowaniu dokumentacji planowanego przedsięwzięcia.

Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, 2013, a, A+++
Data utworzenia: 4 lipca 2012
« Poprzednia 1 … 441  |  442  |  443  |  444  |  445 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.