Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównawniosek
Wniosek o dział spadku -

We wniosku o dział spadku należy powołać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia oraz spis inwentarza, jak również podać, jakie spadkodawca sporządził testamenty, gdzie zostały złożone i gdzie się znajdują. Jeżeli spis inwentarza nie został sporządzony, należy we wniosku wskazać majątek, który ma być przedmiotem działu.  W wypadku gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość, należy przedstawić dowody stwierdzające, że nieruchomość stanowiła własność spadkodawcy.
art. 680 k.p.c.

 
 
Wyszukiwana fraza:

wniosek

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 4453 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Służebność przesyłu może zostać zasiedzona przez przeedsiębiorstwo przesyłowe

obciążonej służebnością przesyłu. Może Pan w tym piśmie zawrzeć także wniosek o wykup tej części nieruchomości, która została obciążona. Jeżeli zakład przesyłowy nie wyrazi zgody na Pańskie warunki, zasadniczo jedyna możliwość jaka Panu pozostaje to

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 listopada 2009

Materiał prasowy, który może naruszyć dobra osobiste, winien być sprostowany

niekorzystnym świetle osoby opisane w publikacji kontaktował się z tymi osobami i umożliwił im ustosunkowanie się do zarzutów, gdyż dla tych osób w pełni otwarta jest instytucja sprostowania (art. 31 Prawa prasowego). Zgodnie z tym przepisem, na wniosek

Słowa kluczowe: dobra osobiste
Typ: Porada
Data utworzenia: 6 stycznia 2010

Żądanie opuszczenia lokalu mieszkalnego po wygaśnięciu umowy najmu

powództwem do sądu o nakazanie opróżnienia lokalu. Po uzyskaniu wyroku sądu w tym zakresie, składa Pan wniosek do komornika o wykonanie tytułu wykonawczego o opróżnienie lokalu. Wydając wyrok o opróżnienie lokalu (eksmisję), sąd w wyroku orzeka o ewentualnym

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 stycznia 2010

Nie zawsze utwór chroniony jest przez prawo autorskie

wniosek, ze ochronie prawnej nie podlegają dokumenty sporządzone we właściwej formie przez powołane do tego organy władzy publicznej i inne organy państwowe, jeżeli dokumenty te powstały w zakresie ich działania. Chodzi zatem tutaj o wszelkie decyzje

Typ: Porada
Data utworzenia: 23 kwietnia 2010

Oprócz czynszu wynajmujący może pobierać jedynie opłaty niezależne od właściciela

wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na wniosek odbiorcy usług występuje o sprawdzenie

Słowa kluczowe: czynsz, lokal mieszkalny, najem, najemca
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 kwietnia 2010

Prawo współmałżonka do składników objętych współwłasnością ułamkową są takie jak prawa współwłaściciela

nieruchomość a Pani mąż drugą, z ewentualnym obowiązkiem spłaty, na rzecz tego małżonka, który otrzymał nieruchomość o niższej wartości), albo pozostaje droga sądowa i wniosek o zniesienie współwłasności obu nieruchomości. W postępowaniu sądowym decydujące

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 maja 2010

Wypowiedzenie umowy użyczenia lokalu i wymeldowanie osoby korzystającej z lokalu

administracyjnego. W takim przypadku organ gminy wydaje na wniosek strony lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się. Przesłanka opuszczenia dotychczasowego, jest spełniona

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 maja 2010

Podrabianie produktów innego przedsiębiorcy stanowi czyn nieuczciwej konkurencji

pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego - jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony Sąd, na wniosek uprawnionego, może orzec również o wyrobach, ich opakowaniach

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 maja 2010

Rozporządzanie majątkiem osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie

sądu. Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 24.02.1995 roku sygn. akt II CRN 155/94, Sąd opiekuńczy, rozpoznając wniosek i zezwolenie na dokonanie czynności prawnej, przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem podopiecznego (art. 156

Typ: Porada
Data utworzenia: 25 maja 2010

Dochodzenie roszczeń od osoby trzeciej na podstawie skargi pauliańskiej

z dochodzeniem roszczeń składając powództwo do sądu lub składając wniosek do sądu o nadanie klauzuli wykonalności na wystawiony bankowy tytuł wykonawczy. W takim przypadku okres przedawnienia roszczenia wydłuża się do lat 10, bez względu na inne

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 sierpnia 2010
« Poprzednia 1 … 120  |  121  |  122  |  123  |  124 … 446 Następna »
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.