Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównawniosek
Wniosek o dział spadku -

We wniosku o dział spadku należy powołać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia oraz spis inwentarza, jak również podać, jakie spadkodawca sporządził testamenty, gdzie zostały złożone i gdzie się znajdują. Jeżeli spis inwentarza nie został sporządzony, należy we wniosku wskazać majątek, który ma być przedmiotem działu.  W wypadku gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość, należy przedstawić dowody stwierdzające, że nieruchomość stanowiła własność spadkodawcy.
art. 680 k.p.c.

 
 
Wyszukiwana fraza:

wniosek

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 4453 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Poddanie się karze w przypadku popełnienia przestępstwa

pokrzywdzonego. Polega ono na złożeniu przez oskarżonego oświadczenia, aby sąd wydał wyrok skazujący i wymierzył mu określoną karę bądź środek karny, bez przeprowadzania postępowania dowodowego. Wniosek o dobrowolne poddanie się karze zostanie uwzględniony w

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 2 lipca 2007

Brak masy spadkowej po zmarłych może wskazywać na uprawnienie do zachowku

Moja mama dostała zawiadomienie o wniosku o stwierdzenie spadku po jej zmarłym w 2003 roku ojcu (a moim dziadku) oraz zamarłej w 2007 roku mamie (a mojej babci). Wniosek złożyła mamy siostra. Wnosi ona o stwierdzenie, iż spadek nabyły dzieci

Słowa kluczowe: spadek, zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 listopada 2007

Spółdzielcze lokatorskie prawo po rozwodzie

, zarządcy itp. Zgodnie z art. 15 pkt. 2 ustawy - organ gminy wydaje na wniosek strony lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 2 miesiące i nie dopełniła obowiązku wymeldowania

Typ: Porada
Data utworzenia: 5 lutego 2008

Zasiedzenie miedzy stanowiącej część nieruchomości

podstawie zebranych dowodów (art. 33 ust. 1 Pr.g.k.). Reasumując, osoba opisane w opisie stanu faktycznego (lub jej następcy prawni), jeżeli spełniają warunki opisane w k. c. mogą złożyć wniosek o zasiedzenie pasa granicznego nieruchomości. Pani będą

Słowa kluczowe: zasiedzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 sierpnia 2008

Postępowanie z oskarżenia prywatnego w sprawie karnej

, wyjaśniono mamie, iż może ona złożyć samodzielnie sprawę do sądu, gdyż przestępstwo to nie będzie zgłoszone z urzędu. Mam zatem pytanie, jak i jaki wniosek powinna mama wypełnić oraz o co może się ubiegać w związku z całym zdarzeniem? Jakie są koszty, które

Słowa kluczowe: adhezyjne postępowanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 10 listopada 2008

Samoistny posiadacz może nabyć nieruchomość przez zasiedzenie

jednak trzy miesiące. Jeżeli w terminie wskazanym w ogłoszeniu nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się własności nie wykaże, sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostało ono udowodnione. Wniosek o zasiedzenie podlega opłacie sądowej. W myśl art. 40

Słowa kluczowe: zasiedzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 lutego 2009

Prawo najmu lokalu mieszkalnego także może podlegać podziałowi pomiędzy byłych małżonków

poprawny wniosek, jaki się nasuwa, sprowadza się do tezy, że w takim wypadku prawa i obowiązki wynikające z umowy najmu podlegają dziedziczeniu na zasadach ogólnych. Prawa te może dziedziczyć kilku spadkobierców, a zatem może ono podlegać podziałowi. Brak

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 kwietnia 2009

Wymagania stawiane kandydatom na prezesa zarządu banku

Jakie przesłanki powinien spełniać kandydat przedstawiony przez Radę Nadzorczą, która przedstawi wniosek do KNF na powołanie go na stanowisko prezesa zarządu banku?

Przesłanki obligatoryjne jakie osoba, która ma zostać powołana na stanowisko

Słowa kluczowe: bankowe prawo
Typ: Porada
Data utworzenia: 2 lipca 2009

Wykup mieszkania komunalnego przez osobę spokrewnioną z najemcą

przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku, o gospodarce nieruchomościami, stąd w poszczególnych gminach mogą być odmienne uregulowania w tym zakresie. Zatem sam wniosek o wykup mieszkania musiałby złożyć najemca, a Pan mógłby co najwyżej sfinansować

Słowa kluczowe: mieszkanie komunalne
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 września 2009

Szybki rozwód bezdzietnych małżonków bez orzekania o winie

przedstawić do sądu i jak dobrze napisać taki wniosek w naszej sytuacji? Jakie załączniki musimy przedstawić?

Można żądać rozwodu w przypadku zaistnienia przesłanek pozytywnych wskazanych w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Aby sąd mógł rozpatrywać sprawę

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Data utworzenia: 9 października 2009
« Poprzednia 1 … 119  |  120  |  121  |  122  |  123 … 446 Następna »
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.