Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównawniosek
Wniosek o dział spadku -

We wniosku o dział spadku należy powołać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia oraz spis inwentarza, jak również podać, jakie spadkodawca sporządził testamenty, gdzie zostały złożone i gdzie się znajdują. Jeżeli spis inwentarza nie został sporządzony, należy we wniosku wskazać majątek, który ma być przedmiotem działu.  W wypadku gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość, należy przedstawić dowody stwierdzające, że nieruchomość stanowiła własność spadkodawcy.
art. 680 k.p.c.

 
 
Wyszukiwana fraza:

wniosek

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 4453 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wymeldowanie z lokalu mieszkalnego

, można złożyć w gminie wniosek o jej wymeldowanie. W toku postępowania właściwe organy usiłują ustalić właściwe miejsce zamieszkania osoby, która nie dopełniła obowiązku meldunkowego (dokonując sprawdzeń w odpowiednich bazach danych, w tym osób

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 grudnia 2012

Wykreślenie danych z rejestru długów

zobowiązanie wobec niego nie są już wspólnikami spółki. Prawo to przysługuje zgodnie z art. 30 pkt 1 w/w ustawy, a wierzyciel który otrzymał wniosek dłużnika i który przekazał informacje gospodarcze do biura, jest obowiązany do ich uzupełnienia, uaktualnienia

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 grudnia 2013

Wynajmujący nie może bez rozwiązania umowy najmu uniemożliwić korzystanie z lokalu nawet gdy najemca zalega z czynszem

oskarżenia do sądu, to może Pan również w toku tego postępowania złożyć wniosek na podstawie art. 46 kk. o orzeczenie przez sąd obowiązku zadośćuczynienia Pańskiej krzywdzie podając również określona kwotę pieniężną. W przypadku orzeczenia skazującego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 lutego 2014

Rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielem w związku ze zmniejszeniem liczby godzin

jego wniosek przenieść go w stan nieczynny. Dyrektor szkoły nie ma możliwości postąpienia w inny sposób, gdyż art. 20 ust. 1 pkt. 2 Karty nauczyciela wyłącza stosowanie przepisów Kodeksu pracy w tym zakresie a więc odnoszących się do wypowiedzenia

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 9 czerwca 2014

Wcześniejsza emerytura i świadczenia przedemerytalne

- dwudziestopięcioletni okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze w szkolnictwie specjalnym, mogą - po rozwiązaniu na swój wniosek stosunku pracy - przejść na emeryturę. Nauczyciele urodzeni po dniu 31 grudnia 1948 r., a przed dniem 1

Słowa kluczowe: emeryt, emerytura
Typ: Porada
Data utworzenia: 18 lutego 2007

Rozwód po orzeczeniu separacji

należy złożyć w terminie 3 miesięcy (nie wcześniej niż po 3 miesiącach) od jego zawieszenia wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania. W razie nie zgłoszenia takiego wniosku w ciągu roku po zawieszeniu, sąd umorzy postępowanie. Umorzenie wywołuje takie

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Data utworzenia: 14 maja 2007

Sąd orzekając o rozwodzie winien orzezc także o alimentach na dzieci

zaspokojenia potrzeb rodziny automatycznie wygaśnie, czy muszę składać kolejny wniosek o zniesienie tych opłat? Mój dochód jest niewielki, a majątek to jedynie mieszkanie, w którym mieszka żona z dorosłymi dziećmi.

W każdej sprawie o rozwód lub o separację

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Data utworzenia: 25 lutego 2010

Umowa dożywocia a pozbawienie prawa do zachowku

wszyscy współwłaścicieli są zgodni i złożyli zgodny projekt zniesienia współwłasności. Jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt zniesienia współwłasności, pobiera się opłatę stałą w kwocie 300 złotych, w pozostałych przypadkach opłata stała jest pobierana w

Słowa kluczowe: dożywocie, umowa dożywocia
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 stycznia 2008

Odrzucenie spadku po zmarłym bracie

wniosek do sądu o odrzucenie spadku w imieniu mojej małoletniej córki, ale to trwa i nie zdążę tego zakończyć do 19 września, a wtedy upływa 6 miesięcy od śmierci mojego brata. Brat posiadał jedynie rzeczy codziennego użytku. Jeśli moja córka

Słowa kluczowe: dziedziczenie, spadek
Typ: Porada
Data utworzenia: 17 września 2006

Przeniesienie własności mieszkania przez dłużnika

nawet przy zachowaniu należytej staranności nie mogła się dowiedzieć, że dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli (art. 528 kc). Oczywiście postępowanie to dokonuje się na wniosek wierzyciela, stąd musi się on dowiedzieć, że Pani

Słowa kluczowe: darowizna, dożywocie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 grudnia 2006
« Poprzednia 1 … 118  |  119  |  120  |  121  |  122 … 446 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.