Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównawniosek
Wniosek o dział spadku -

We wniosku o dział spadku należy powołać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia oraz spis inwentarza, jak również podać, jakie spadkodawca sporządził testamenty, gdzie zostały złożone i gdzie się znajdują. Jeżeli spis inwentarza nie został sporządzony, należy we wniosku wskazać majątek, który ma być przedmiotem działu.  W wypadku gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość, należy przedstawić dowody stwierdzające, że nieruchomość stanowiła własność spadkodawcy.
art. 680 k.p.c.

 
 
Wyszukiwana fraza:

wniosek

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 4453 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Powództwo o podwyższenie alimentów jest dopuszczalne gdy zwiększają się potrzeby dziecka

się o podwyższenie alimentów na z 350 zł na 600 zł?

W imieniu dziecka może Pani wystąpić do sądu o podwyższenie wysokości zasądzonych alimentów. Wniosek taki musi być uzasadniony w odpowiedni sposób. Przyjmuje się, iż uzasadnione jest podniesienie

Typ: Porada
Data utworzenia: 13 października 2008

Darmowy kredyt jest możliwy jeżeli bank nie wypełni obowiązków z ustawy o kredycie konsumenckim

W listopadzie 2005 roku składałam w Banku wniosek (nie podpisywałam umowy) o przyznanie limitu kredytowego do konta osobistego. Limit ten został mi udzielony i uruchomiony do konta osobistego, ale niestety nie otrzymałam żadnej umowy ani

Słowa kluczowe: kredyt
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 października 2008

Akt notarialny może stanowić tytuł egzekucyjny, który stanowi podstawę do wszczęcia egzekucji

złoży Pan do sądu rejonowego właściwości ogólnej dłużnika (siedziby lub miejsca zamieszkania), wniosek o nadanie przez sąd klauzuli wykonalności na ten akt notarialny (tytuł egzekucyjny). Opłata sądowa w tym przypadku wynosi 50 zł. Do wniosku winien Pan

Słowa kluczowe: egzekucja, tytuł wykonawczy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 października 2008

Zobowiązania podatkowe nie przedawniają się w przypadku wszczęcia egzekucji

egzekucyjny wszczyna egzekucję administracyjną na wniosek wierzyciela i na podstawie wystawionego przez niego tytułu wykonawczego, sporządzonego według ustalonego wzoru. Podatek od nieruchomości jest podatkiem lokalnym w rozumieniu

Typ: Porada
Data utworzenia: 17 listopada 2008

Tylko jeden ze współwłaścicieli spółdzielczego własnościowego prawa do może być czlonkiem spółdzielni

może odmówić przyjęcia w poczet członków nabywcy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, jeżeli odpowiada on wymaganiom statutu. Dotyczy to również spadkobiercy, zapisobiorcy i licytanta. W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych (gdyby wniosek

Typ: Porada
Data utworzenia: 28 listopada 2008

Rejestracja pojazdu zakupionego poza granicami nie posiadającego nr VIN w dowodzie rejestracyjnym

pozostałymi dokumentami do rejestracji. Może pan także złożyć wniosek o rejestrację pojazdu z takimi dokumentami jak pan posiada a w razie odmowy (wydanej w formie decyzji administracyjnej), przysługuje Panu środek odwoławczy, w którym będzie Pan podnosił fakt

Typ: Porada
Data utworzenia: 1 grudnia 2008

Charakter prawny miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym

wykonanie tych prac. Zgodnie z aktem notarialnym kupna miejsca postojowego od dewelopera przysługuje mi prawo do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego w hali garażowej. Na podstawie uchwały wspólnoty mieszkaniowej, na wniosek zainteresowanej osoby, w

Słowa kluczowe: garaż
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 grudnia 2008

Alimenty na rzecz dorosłego dziecka, które nie jest w stanie samo się utrzymać

alimentacyjnych, stąd wniosek o ustalenie obowiązku alimentacyjnego wydaje się być zasadny. Jeżeli chodzi o wysokość alimentów, to nie ma przepisu, który w jakikolwiek sposób określałby kwotowo lub procentowo granicę obowiązku alimentacyjnego. Zgodnie z art. 135

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 31 grudnia 2008

Hipoteka zabezpiecza także wierzytelności przedawnione

albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia oraz przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje. Zgodnie wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 17 grudnia 2004 roku, sygn. akt II CK 276/04, wniosek o nadanie klauzuli

Słowa kluczowe: hipoteka
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 stycznia 2009

Wizerunek osoby na zdjęciach publikowanych w internecie podlega ochronie prawnej

. za przywłaszczenie sobie autorstwa albo wprowadzenia w błąd co do autorstwa, a także za rozpowszechnianie bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy cudzego utworu. Ściganie tych przestępstw następuje na wniosek pokrzywdzonego, a nie z urzędu

Słowa kluczowe: autorskie prawo
Typ: Porada
Data utworzenia: 14 stycznia 2009
« Poprzednia 1 … 112  |  113  |  114  |  115  |  116 … 446 Następna »
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.