Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównawniosek
Wniosek o dział spadku -

We wniosku o dział spadku należy powołać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia oraz spis inwentarza, jak również podać, jakie spadkodawca sporządził testamenty, gdzie zostały złożone i gdzie się znajdują. Jeżeli spis inwentarza nie został sporządzony, należy we wniosku wskazać majątek, który ma być przedmiotem działu.  W wypadku gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość, należy przedstawić dowody stwierdzające, że nieruchomość stanowiła własność spadkodawcy.
art. 680 k.p.c.

 
 
Wyszukiwana fraza:

wniosek

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 4453 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Spam - niechciana reklama i ochrona danych osobowych

elektronicznej. Naruszenie tego zakazu na podstawie art. 24 ustawy podlega karze grzywny. Ściganie wykroczenia następuje na wniosek pokrzywdzonego. Ponadto reklama, która stanowi istotną ingerencję w sferę prywatności, w szczególności przez uciążliwe dla

Słowa kluczowe: nieuczciwa konkurencja, spam
Typ: Porada
Data utworzenia: 29 listopada 2006

Ustalenie ojcostwa i obowiązek alimentacyjny

. Roszczenia (poza alimentacyjnymi) przedawniają się z upływem 3 lat od dnia porodu. Sprawy o ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej odbywają się w ramach postępowania nieprocesowego, wniosek w tej sprawie powinien zostać złożony odrębnie

Słowa kluczowe: alimenty, ojcostwo
Typ: Porada
Data utworzenia: 15 stycznia 2007

Wykreślenie hipoteki po spłacie długu

nieruchomości w dziale IV KW był nie rozpatrzony wniosek o wpis hipoteczny. Po rozpatrzeniu wniosku do mojej KW w dziale IV został dokonany wpis na rzecz kontrahenta developera przepisany z księgi wspólnej. Od tamtego momentu kilka mieszkań w tym bloku zostało

Słowa kluczowe: hipoteka
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 stycznia 2007

Powołanie i wynagrodzenie biegłego

poniższe nie stanowią inaczej, wynagrodzenie biegłych za wykonaną pracę wynosi za godzinę pracy od 1,2% do 1,7% podstawy obliczania. W razie złożonego charakteru problemu będącego przedmiotem opinii, wynagrodzenie określone w ust. 2 może być na wniosek

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 17 stycznia 2007

Składanie fałszywych zeznań

zarówno w chwili popełnienia zarzucanego mu czynu, jak i w czasie postępowania nie budzi wątpliwości, udział obrońcy w dalszym postępowaniu nie jest obowiązkowy. Prezes sądu, a na rozprawie sąd, może wówczas cofnąć wyznaczenie obrońcy. Wniosek o obrońcę

Słowa kluczowe: przestępstwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 17 stycznia 2007

Nielegalne nagrywanie osób trzecich może być przestępstwem

urządzeniem lub oprogramowaniem, w celu uzyskania informacji. Ściganie wszystkich tych przestępstw następuje na wniosek pokrzywdzonego, co oznacza, że sprawca nie podlega tak długo ściganiu karnemu, do chwili aż osoba pokrzywdzona jego działaniem nie złoży

Słowa kluczowe: podsłuch
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 16 sierpnia 2010

Przymusowe rozebranie obiektów

, a nie uiszczone lub nie ściągnięte grzywny podlegają umorzeniu na wniosek zobowiązanego. Jeśli wykona Pan obowiązek określony w tytule wykonawczym, grzywna uiszczona lub ściągnięta w celu przymuszenia może być w uzasadnionych przypadkach zwrócona w

Słowa kluczowe: budowlane prawo
Typ: Porada
Data utworzenia: 9 marca 2007

Ustalenie stażu pracy

odprowadzania składki na ubezpieczenie społeczne rolników. Potwierdzenie okresu pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym wydaje właściwy urząd gminy na wniosek zainteresowanej osoby, w którym stwierdza okresy pracy w tym gospodarstwie. Porady

Słowa kluczowe: staż pracy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 28 marca 2007

Ochrona przed egzekucją niezapłaconego rachunku telefonicznego

jednak Pan złożyć wniosek o zwolnienie całkowite lub częściowe od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych, w tym również opłaty od pozwu. Proszę pamiętać, że powód zobowiązany jest przytoczyć w tymże pozwie wszystkie zarzuty pod rygorem utraty prawa do

Słowa kluczowe: egzekucja, przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 maja 2007

Budowa nieruchomości na działce stanowiącej współwłsność

współwłaścicieli nieruchomości. Może to dotyczyć np. wpisu hipoteki w przypadku, gdy wpis taki ma być ustanowiony jako zabezpieczenie kredytu. Pozwolenie na budowę może być wydane wyłącznie temu, kto: złożył wniosek w tej sprawie w okresie

Typ: Porada
Data utworzenia: 14 czerwca 2007
« Poprzednia 1 … 108  |  109  |  110  |  111  |  112 … 446 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.