Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównawniosek
Wniosek o dział spadku -

We wniosku o dział spadku należy powołać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia oraz spis inwentarza, jak również podać, jakie spadkodawca sporządził testamenty, gdzie zostały złożone i gdzie się znajdują. Jeżeli spis inwentarza nie został sporządzony, należy we wniosku wskazać majątek, który ma być przedmiotem działu.  W wypadku gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość, należy przedstawić dowody stwierdzające, że nieruchomość stanowiła własność spadkodawcy.
art. 680 k.p.c.

 
 
Wyszukiwana fraza:

wniosek

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 4453 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Współmałżonek nie odpowiada za dług zaciągnięty bez jego zgody przez współmałżonka

jeżeli tytuł egzekucyjny powstał po dniu 20.01.2005 roku, do postępowania tego powinny być stosowane przepisy znowelizowane, a wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika, oddalony. Nowelizacja zawiera korzystniejszą z punktu

Słowa kluczowe: zgoda współmałżonka
Typ: Porada
Data utworzenia: 16 lutego 2010

Grożenie drugiej osobie stanowić może przesłankę przestępstwa groźby karalnej

. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego. Zespół znamion występku z art. 190 § 1 k.k. nie wymaga istnienia zamiaru spełnienia przez sprawcę groźby ani nie przewiduje obiektywnego niebezpieczeństwa realizacji groźby. Warunkiem przestępności czynu jest

Słowa kluczowe: groźba
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 21 lutego 2010

Możliwości wejścia w stosunek najmu mieszkania komunalnego oraz mozliwość jego wykupu

ubiegająca się o zawarcie umowy najmu lokalu komunalnego, spełnia wymogi określone w powyższej uchwale, składa wniosek o zawarcie umowy najmu. Wskazanie lokalu następuje wg kolejności osób umieszczonych na liście, przy uwzględnieniu rodzaju lokalu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 kwietnia 2010

Koszty związane z działem spadku, w tym koszty zastępstwa procesowego

50 000 zł wynosi ona 2.400 zł, a ponad 50.000 zł do kwoty 200.000 zł wynosi 3.600 zł. W razie działu spadku na zgodny wniosek uczestników postępowania stawka minimalna wynosi 50% wyżej wskazanej stawki. Należy jednak zaznaczyć, że stawka ta jest

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 maja 2010

Nagroda jubileuszowa należna jest tylko w jednym stosunku pracy pracownika samorządowego

zakresie niezastrzeżonym w innych ustawach do właściwości innych organów - minister właściwy do spraw pracy na wniosek właściwego ministra. Artykuł ten przewiduje odrębne zasady regulacji wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 12 maja 2010

Co zrobić ze współlokaorem, który nie chce płacić kosztów zwiazanych z utrzymaniem mieszkania

Jestem po rozwodzie od pół roku. Mam przyznane alimenty na dwoje dzieci. W trakcie rozwodu złożyłam wniosek o eksmisję byłego męża, ale został oddalony. Były mąż mieszka z nami, ma przydzielony 1 pokój oraz prawo użytkowania części wspólnych

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 maja 2010

Unieważnienie małżeństwa zachodzi tylko w szczególnych okolicznościach przewidzianych prawem

Udostępniania Informacji Departamentu Spraw Obywatelskich. W celu uzyskania informacji z ewidencji PESEL należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z uzasadnieniem. We wniosku należy podąć jak największą ilość informacji jakimi dysponujemy o tej osobie. Należy

Typ: Porada
Data utworzenia: 18 lipca 2010

Wymeldowanie osoby, która opuściła miejsce zamieszkania bez dopełnienia obowiązku meldunkowego

wolę osoby zainteresowanej, czy też pozostają z nią w sprzeczności. Jeżeli osoba ta spełnia ten warunek, tzn. nie zamieszkuje w lokalu mieszkalnym, można złożyć w gminie wniosek o jej wymeldowanie. W toku postępowania właściwe organy usiłują

Słowa kluczowe: wymeldowanie
Typ: Porada
Data utworzenia: 11 września 2010

Kradzież energii elektrycznej stanowi przestępstwo

przestępstwa następuje na wniosek pokrzywdzonego. W postępowaniu karnym na sprawcę może zostać nałożony obowiązek naprawienia szkody, a jeżeli nie będzie można ustalić wartości poniesionej szkody, sąd może orzec o nawiązce na rzecz pokrzywdzonego (jest to

Słowa kluczowe: kradzież energii
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 25 listopada 2010

Każda osoba będąca w posiadaniu dokumentu, na żądanie sądu obowiazana jest do jego wydania

jakimkolwiek złamaniu tajemnicy korespondencji, gdyż dokument ten został wydany na żądanie sądu, a nie na wniosek świadka. Porady prawne / Pomoc prawna www.SerwisPrawa.pl

Słowa kluczowe: dokument
Typ: Porada
Data utworzenia: 14 grudnia 2010
« Poprzednia 1 … 103  |  104  |  105  |  106  |  107 … 446 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.