Kalendarz przedsiębiorcy: 20-02-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównawniosek sądowy
Wyszukiwana fraza:

wniosek sądowy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 241 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Powództwo przeciwegzekucyjne

także może Pani zawrzeć wniosek o zabezpieczenie powództwa poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika, do czasu prawomocnego rozpoznania przedmiotowej sprawy. Za pomocą tego powództwa może zwalczyć Pani sądowy tytuł

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 marca 2007

Przestępstwo a bezczynność policji

powołany jest biegły sądowy. Po opinii biegłego można dopiero ustalić kwalifikację czynu. Ponadto zgodnie z art. 157 § 2 kk (kodeksu karnego). Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni, podlega

Słowa kluczowe: przestępstwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 10 lipca 2007

Wymeldowanie z mieszkania

się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca. Jeżeli obowiązku tego nie dopełni, wniosek taki może złożyć osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu mieszkalnego. Zasadniczo

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 listopada 2007

Ochrona przed egzekucją niezapłaconego rachunku telefonicznego

W lipcu 2003 roku, rozwiązałem umowę z telefonią komórkową i podobno(teraz się to okazało) nie zapłaciłem jednego rachunku. Miesiąc temu komornik sądowy zajął mój rachunek bankowy na zlecenie firmy windykacyjnej. Nikt mnie nie informował o

Słowa kluczowe: egzekucja, przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 maja 2007

Możliwość obrony dłużnika banku przed nieuzasadnioną windykacją

egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie w skutek którego zobowiązanie wygasło lub nie może być egzekwowane (gdy tytułem jest wyrok sądowy dłużnik może oprzeć powództwo na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy). Za pomocą tego powództwa dłużnik

Słowa kluczowe: długi
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 października 2009

Ubezwłasnowolnienie osoby nadużywającej alkoholu

ubezwłasnowolnienie ma być całkowite czy częściowe. W sprawie może zostać powołany także biegły sądowy, który wyda opinię w tej sprawie. Ubezwłasnowolnienie może nastąpić także w związku z postępowaniem o skierowanie na przymusowe leczenie. Przesłanki do

Słowa kluczowe: ubezwłasnowolnienie
Typ: Porada
Data utworzenia: 27 lipca 2007

Umowa o roboty budowlane winna być zawarta na piśmie

sądowi materiale dowodowym. Może Pan np. uzupełnić te dokumenty odbierając od wykonawcy oświadczenia lub pokwitowania wpłaconych kwot, pobranych zaliczek itp. Docelowo w przypadku sprawy sądowej na Pana wniosek może zostać powołany biegły sądowy, który

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 lutego 2008

Komornik ma obowiązek w terminie 4 dni przekazać wierzycielowi wyegzekwowane należności

Komornik zajął konto bankowe na rzecz wierzyciela. Jednocześnie dłużnik złożył wniosek o zwieszenie egzekucji i przekazanie długu na depozyt sądowy do czasu rozpatrzenie skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia sądu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 marca 2010

Dłużnik alimentacyjny zobowiązany jest do spłaty wypłaconych świadczeń alimentacyjnych z funduszu alimentacyjnego

organu właściwego wierzyciela wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego. Podstawą zatem złożenia takiego wniosku do funduszu alimentacyjnego jest fakt bezskuteczności działań egzekucyjnych prowadzonych przez komornika. Do wniosku dołącza

Typ: Porada
Data utworzenia: 27 października 2010

Nie dokonanie zapłaty za zakupiony towar może stanowić przestępstwo oszustwa

Prowadzę małą działalność gospodarczą. Osoba fizyczna kupiła ode mnie towar, kwitując odbiór fakturą przelewową, za który jednak nie zapłaciła. Mam sądowy nakaz zapłaty, który złożyłem do komornika. Komornik mnie zbył odpisując, że umorzy sprawę z

Słowa kluczowe: oszustwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 1 września 2010
« Poprzednia 1 … 10  |  11  |  12  |  13  |  14 … 25 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.