Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównawniosek postępowania egzekucyjnego
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 179 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Dzieci nie odpowiadają za długi rodziców

wniosek wierzyciela mógł wszcząć egzekucję przeciwko córce, musiałby wcześniej uzyskać tytuł wykonawczy. Tylko uprzednie wszczęcie postępowania sądowego umożliwia prowadzenie postępowania egzekucyjnego, które może skutkować zajęciem rachunków. W opisanym

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 lipca 2012

Komornik ma obowiązek w terminie 4 dni przekazać wierzycielowi wyegzekwowane należności

nieuzasadnionej zwłoki. Sądem właściwym do rozpoznania skargi dotyczącej przewlekłości postępowania egzekucyjnego lub innego postępowania dotyczącego wykonania orzeczenia sądowego jest sąd okręgowy, w którego okręgu prowadzona jest egzekucja lub wykonywane są inne

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 marca 2010

Przedawnienie odpowiedzialności z art. 299 ksh

tej odpowiedzialności, jeżeli wykaże że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie układowe, albo że nie zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz nie wszczęcie postępowania układowego nastąpiło nie z

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 marca 2007

Odzyskanie zasądzonych wyrokiem zaocznym należności

. Na podstawie art. 344 § 1 kodeksu postępowania cywilnego (kpc) Pozwany, przeciwko któremu zapadł wyrok zaoczny, może złożyć sprzeciw w ciągu tygodnia od doręczenia mu wyroku. Na wniosek pozwanego sąd zawiesi rygor natychmiastowej wykonalności nadany

Słowa kluczowe: egzekucja, windykacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 24 października 2006

Przedawnienie roszczeń w egzekucji komorniczej

W 2004 miałem zaległości, które były przedmiotem postępowania egzekucyjnego, gdzie każdorazowo po przybyciu komornika pokazywałem dowody wpłat, przez co komornik nie przystępował do egzekucji. Zaległość spłaciłem. Chcę żądać od komornika

Słowa kluczowe: egzekucja, przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 czerwca 2006

Ochrona przed egzekucją niezapłaconego rachunku telefonicznego

przypadku, co z ochroną danych osobowych i moimi danymi osobowymi.

Jednym środkiem ochrony na etapie postępowania egzekucyjnego, jest wniesienie do sądu powództwa przeciwegzekucyjnego. Powództwo to przysługuje na podstawie art. 840 § 1 kpc (Kodeksu

Słowa kluczowe: egzekucja, przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 maja 2007

Kwota wolna od egzekucji

. Przy takim sądowym podziale, mogłaby Pani także żądać spłaty przypadającej Pani części majątku wspólnego. W toku samego postępowania egzekucyjnego może także Pani bronić się w toku postępowania egzekucyjnego, poprzez skargę na czynności

Słowa kluczowe: egzekucja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 listopada 2008

Możliwość obrony dłużnika banku przed nieuzasadnioną windykacją

zawieszenie postępowania egzekucyjnego. Powództwo o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności podlega całemu wpisowi stosunkowemu tj. 5% wartości przedmiotu sporu. Dłużnik może jednak złożyć wniosek o zwolnienie całkowite lub częściowe od obowiązku

Słowa kluczowe: długi
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 października 2009

Egzekucja z wyroku karnego

zapłacie. Reasumując podstawowe znaczenie ma w przedmiotowym przypadku wola wierzyciela. Jeśli Pani porozumie się z nim co do spłaty swego długu bez postępowania egzekucyjnego to jak najbardziej możliwe jest wstrzymanie egzekucji. Istnieje realna

Słowa kluczowe: egzekucja, wyrok
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 października 2007

Windykacja należności czyli jak odzyskać pieniądze od dłużnika?

wykonawczego oraz skierowanie sprawy na drogę sądowego postępowania egzekucyjnego nie gwarantuje odzyskania należności. Wiele zależy także od tego czy dłużnik posiada majątek, z którego możemy się zaspokoić i czy posiadamy wiedzę o jego majątku, gdyż często

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 kwietnia 2006
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 18 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.