Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównawniosek o ustalenie miejsca pobytu
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 33 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Podział majątku wspólnego małżonków po ustaniu wspólności majątkowej odbywa się w postępowaniu nieprocesowym

żadnego kontaktu, nie znam miejsca jego pobytu. W 2003 roku na mój wniosek sąd orzekł rozwód z winy męża, bez jego udziału z powodu braku możliwości ustalenia miejsca pobytu. Mąż nie łożył na utrzymanie mieszkania, dzieci itd. od 1990 roku. Obecnie chcę

Słowa kluczowe: podział majątku
Typ: Porada
Data utworzenia: 26 marca 2009

Właściciel nieruchomosci nie może wymeldować osoby, która przebywa w jego lokalu mieszkalnym

mieszkalnym. Meldunek jest czynnością administracyjną, realizowaną zgodnie z przepisami prawa i ma umożliwić ustalenie pobytu czasowego lub stałego danej osoby. Zgodnie z art. 9 ust. 2 b ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 marca 2010

Komornik może żądać wyjaśnień gdy dokonuje zajęcia wierzytelności przysługuje ona dłużnikowi

taką może być również ukarany dłużnik, który zaniedba obowiązku powiadomienia o zmianie miejsca swego pobytu. Jeżeli żądanie udzielenia wyjaśnień lub informacji skierowane było do osoby prawnej lub innej organizacji, ukaraniu grzywną podlega jej

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 maja 2010

Miejsce pobytu dziecka

sędziego - Sąd Rejonowy na wniosek ojca zmienił orzeczenie zawarte w wyroku rozwodowym w ten sposób, że ustalił miejsce pobytu małoletniego przy ojcu. Rozpoznając zażalenie uczestniczki, Sąd Okręgowy powziął wątpliwości dotyczące składu sądu i przedstawił

Data utworzenia: 1 września 2011

Wniosek o paszport

Od 17 stycznia 2013r. wyrobienie paszportu jest łatwiejsze z uwagi na fakt, że wniosek o paszport można złożyć w dowolnym wydziale paszportowym na terenie całego kraju. Można również ubiegać się o paszport tymczasowy, gdy stanie się potrzebny na

Data utworzenia: 7 lipca 2013

Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej

Postępowanie pojednawcze jest inicjowane poprzez zawezwanie do próby ugodowej. Oznacza to, że wszczęcie takiego postępowania rozpoczyna się poprzez złożenie w sądzie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej.

Data utworzenia: 18 kwietnia 2014

Nowe europejskie prawo spadkowe

prawo państwa, w którym zmarły miał miejsce zwykłego pobytu w chwili śmierci. Rozporządzenie umożliwia dokonywanie przez spadkodawcę wyboru prawa tego państwa, którego obywatelstwo posiada on w chwili dokonywania wyboru lub będzie posiadał w chwili

Data utworzenia: 2 września 2015

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności?

różnego rodzaju ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów. Należy jednak pamiętać o tym, że wydanie orzeczenia następuje na wniosek.

Data utworzenia: 12 listopada 2014

Zezwolenie cudzoziemcowi prowadzącemu działalność gospodarczą na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium RP

Zasady i warunki pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uregulowane zostały przepisami ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach (tekst jednolity Dz.U. z 2011 roku, nr 264, poz. 1573 ze zm., dalej: „ustawa o

Data utworzenia: 4 września 2013

Jak wyrobić dowód osobisty?

nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami

Data utworzenia: 4 stycznia 2014
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.