Kalendarz przedsiębiorcy: 20-01-2019 Pisemne oświadczenie o wyborze sposobu… (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównawniosek o przywrócenie terminu
Wyszukiwana fraza:

wniosek o przywrócenie terminu

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 66 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wniosek o przywrócenie terminu a zażalenie

Wniosłem apelację ale Sąd wydał postanowienie o odrzuceniu apelacji z powodu jej nieopłacenia. Napisałem pismo o przywrócenie terminu, ale Sąd wezwał mnie do sprecyzowania czy jest to wniosek o przywrócenie terminu

Słowa kluczowe: zażalenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 czerwca 2010

Przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu

Słowa kluczowe: sprzeciw, termin
Typ: Porada
Data utworzenia: 3 października 2008

Ochrona dłużnika i uchylenie tytułu egzekucyjnego

. w myśl, którego przywrócenie terminu do dokonania czynności jest możliwe jedynie w przypadku, gdy strona nie dokonała w terminie czynności procesowej bez swojej winy. Wówczas należy złożyć wniosek do sadu o przywróceniu terminu do dokonania czynności

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 grudnia 2013

Przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie sądu

Panią zawiniona. Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności procesowej, winna zatem Pani wnieść zażalenie . Oznacza to, że powinna Pani w opisanym stanie faktycznym wnieść dwa pisma, jedno to wniosek o przywrócenie terminu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 maja 2011

Zaskarżenie nakazu wydanego przez e-sąd

wydał nakaz zapłaty z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty i do wniosku powinien Pan dołączyć odpis w postaci sprzeciwu od nakazu zapłaty. W treści sprzeciwu powinien Pan wskazać czy zaskarża Pan nakaz w całości czy

Typ: Porada
Data utworzenia: 1 grudnia 2013

Brak pouczenia sądu o możliwości wniesienia środka odowławczego może stanowić podstawę do przywrócenia terminu

obowiązek, a także o sposobie i terminie jego wniesienia, lub mylne pouczenie, nie może powodować ujemnych konsekwencji dla strony (zwłaszcza w postępowaniu karnym). W takim przypadku należy złożyć wniosek o przywrócenie terminu do złożenia apelacji. W

Słowa kluczowe: apelacja
Typ: Porada
Data utworzenia: 4 lutego 2010

Podjęcie zawieszonego postępowania w sprawie o rozwód

początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca. Koniec terminu w jakim może zostać złożony wniosek o podjęcie postępowania w sprawie o rozwód, to rok od jego zawieszenia. Ja w postanowieniu Sądu

Słowa kluczowe: zawieszenie postępowania
Typ: Porada
Data utworzenia: 11 kwietnia 2010

Umocowanie do reprezentacji osoby ubezwłasnowolnionej

wniosek w sądzie pracy o przywrócenie terminu odwołania i apelację. Sąd oddalił ten wniosek i w uzasadnieniu podał, że na podstawie art.578 kpc oddala wniosek z powodu niedotrzymania terminu, gdyż jak twierdzi sąd, matka po złożeniu…

Słowa kluczowe: ubezwłasnowolnienie
Typ: Porada
Data utworzenia: 2 lipca 2007

Wniesienie do sądu prywatnego aktu oskarżenia

wniosku o przywrócenie terminu, jeżeli niedotrzymanie terminu zawitego nastąpiło z przyczyn od strony niezależnych. W takim przypadku strona w zawitym terminie 7 dni od daty ustania przeszkody może zgłosić wniosek o przywrócenie terminu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 19 września 2010

Brak legitymacji procesowej do prowadzenia windykacji

złożyć wniosek o przywrócenie terminu do usunięcia braków formalnych apelacji a nie o przywrócenie terminu do wniesienia apelacji, jednakże w obydwu przypadkach z wykładni a contrario art. 168§1 kpc (kodeksu postępowania cywilnego)…

Słowa kluczowe: wznowienie
Typ: Porada
Data utworzenia: 13 lutego 2007
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 7 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.