Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównawniosek o naprawienie szkody
 
Wyszukiwana fraza:

wniosek o naprawienie szkody

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 66 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Adwokat z urzędu przysługiwać może także pokrzywdzonemu w sprawie karnej

cywilnego, pokrzywdzony, a także prokurator, może aż do zakończenia pierwszego przesłuchania pokrzywdzonego na rozprawie głównej złożyć wniosek, o którym mowa w art. 46 § 1 Kodeksu karnego (wniosek o naprawienie szkody). Naszym zdaniem w…

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 19 maja 2011

Egzekucja nawiązki z wyroku karnego

wypłaceniu na rzecz poszkodowanej dziesięciokrotnej średniej krajowej. Niestety do tej pory, tj. prawie 2 lata, winny naszego nieszczęścia człowiek nie kwapi się do spłacenia długu. Co mogę zrobić?

Powinien Pan zawiadomić sąd, który wydał wyrok o fakcie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 maja 2006

Obowiązek naprawienia szkody w postępowaniu karnym

spowodowana szkodę?

Została Pani pouczona o możliwości wniesienia powództwa tzw. adhezyjnego, czyli powództwa o naprawienie szkody cywilnej w postępowaniu karnym. Zgodnie z art. 62 Kpk, jako pokrzywdzony może Pani aż do rozpoczęcia przewodu sądowego na

Słowa kluczowe: karne prawo, szkoda
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 8 listopada 2007

Jak wyegzekwować od skazanego zobowiązanie do naprawienia szkody

egzekucyjnemu (wyrokowi) klauzuli wykonalności. Jeżeli zatem sąd nie nadał wyrokowi klauzuli wykonalności, powinien Pan złożyć wniosek do sądu o nadanie takiej klauzuli. Właściwy jest sąd I instancji, który wydał w tej sprawie wyrok. Klauzula

Słowa kluczowe: szkoda
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 marca 2007

Złożyłem zawiadomienie o przestępstwie przeciwko Amber Gold i co dalej?

skazania może orzec, a na wniosek pokrzywdzonego orzeka, obowiązek naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody w całości albo w części. Wniosek o naprawienie szkody można złożyć, do zakończenia pierwszego przesłuchania pokrzywdzonego na rozprawie…

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 sierpnia 2012

Zawezwanie do próby ugodowej powinno być pierwszą czynnością w sprawie

, przejawiającą się w ujemnych doznaniach psychicznych pokrzywdzonego spowodowanych uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia. W związku z wyrządzeniem szkody na osobie poszkodowany może dochodzić roszczenia o naprawienie szkody majątkowej (art. 444 k.c.) oraz

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 sierpnia 2011

Szkoda wyrządzona przez funkcjonariusza publicznego

Pan powództwo cywilne o naprawienie szkody, jaką Pan poniósł w związku z tym, że zaniedbano usunięcia zakazu. Szkoda ta to zarówno poniesione koszty, jak również utracone korzyści. Wysokość szkody musi Pan udokumentować (dowody rzeczowe jak np

Słowa kluczowe: szkoda
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 maja 2007

Jak uratować pieniądze z Amber Gold?

byłoby skierować zawiadomienie do prokuratury o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa i przyłączyć się już prowadzonego postępowania karnego przez Prokuraturę Rejonową w Gdańsku. W toku tego postępowania należałoby złożyć wniosek o naprawienie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 sierpnia 2012

Sprzedawca nie może sprzedać rzeczy nie należącej do niego

dokonanie zabezpieczenia przez prokuraturę majątku sprawcy celem zabezpieczenia na poczet wniosku o naprawienie szkody. Taki wniosek w trybie art. 46 § 1 k.k. Zgodnie z tym przepisem w razie skazania na wniosek pokrzywdzonego sąd orzeka obowiązek naprawienia

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 kwietnia 2014

Środki zaskarżenia po uprawomocnieniu się wyroku I instancji

. Nie będę opisywać sprawy, lecz powiem, że jestem niewinna w tej sprawie. W każdym razie wystąpiłam po tej rozprawie o uzasadnienie wyroku ale mój wniosek został oddalony, gdyż na ogłoszenie wyroku nastąpiło na następnej rozprawie, o terminie której nie

Słowa kluczowe: karne postępowanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 17 stycznia 2008
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 7 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.