Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównawniosek+o+wyznaczenie++terminu+rozprawy
Wniosek o dział spadku -

We wniosku o dział spadku należy powołać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia oraz spis inwentarza, jak również podać, jakie spadkodawca sporządził testamenty, gdzie zostały złożone i gdzie się znajdują. Jeżeli spis inwentarza nie został sporządzony, należy we wniosku wskazać majątek, który ma być przedmiotem działu.  W wypadku gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość, należy przedstawić dowody stwierdzające, że nieruchomość stanowiła własność spadkodawcy.
art. 680 k.p.c.

 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 25079 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia z uwagi na długotrwałą niezdolność do pracy

Chciałabym się dowiedzieć, jak prawidłowo rozwiązać umowę o pracę z powodu długotrwałej choroby. Pracownikowi kończy się okres zasiłkowy 182 dni -28.08.2012 roku. Czy tego dnia można rozwiązać umowę czy dopiero w następnym dniu, gdyby pracownik nie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 26 sierpnia 2012

Rozwiązanie umowy o pracę w razie niedostarczenia przez pracownika w terminie zwolnienia lekarskiego

Pracownik przebywa na zwolnieniu chorobowym do dnia 31 grudnia ub. roku i do 3 stycznia b. roku nie poinformował pracodawcy o dalszych zamierzeniach tzn. ewentualnej kontynuacji tego zwolnienia czy tez powrocie do pracy czy nie przekazał

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 9 stycznia 2014

Wydanie nieruchomości a eksmisja to dwie różne sprawy

, należy złożyć do tego samego sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności na ten wyrok (wyrok taki musi być opatrzony klauzulą wykonalności, aby stanowił tytuł wykonawczy). Na podstawie tego tytułu wykonawczego wierzyciela może złożyć wniosek do komornika

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 stycznia 2013

Ugoda z wierzycielem

wierzyciela za przedłużenie postępowania. Przesłanie wezwania do zapłaty jest pierwszym elementem przygotowującym do złożenia pozwu w sądzie o zapłatę. Po bezskutecznym upływie terminu wskazanego w wezwaniu do zapłaty, wierzyciel może złożyć

Słowa kluczowe: ugoda
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 grudnia 2006

Alimenty na syna - wiecznego studenta

terminu, do którego syn może żądać alimentów. O ile nie jest w stanie się sam utrzymać może żądać alimentów (naszym zdaniem osoba pełnoletnia i zdrowa jest w stanie się sama utrzymać, stąd w naszej ocenie alimenty mu się nie należą, chyba że istotnie

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 26 kwietnia 2007

Niedopłata ceny za zakup domu.

Kupujący zablokował cześć pieniędzy na poczet odbioru domu przez inspektora nadzoru budowlanego. Czy jest to zgodne z prawem? Gdzie mogę ubiegać się o brakującą sumę.

Wszystko zależy od zawartej pomiędzy stronami umowy. Jeżeli w zawartej

Słowa kluczowe: cywilne prawo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 marca 2008

Konsument może odstąpić od umowy jeżeli rzecz sprzedana jest wadliwa

towaru z umową, w wyznaczonym w art. 9 ust. 1 umowy, terminie dwóch miesięcy od tego stwierdzenia. Niedochowanie tego terminu skutkuje wygaśnięciem roszczenia o wprowadzoną ustawą ochronę. Wyrażone zostało w doktrynie zapatrywanie, że wygaśnięcie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 września 2012

Zameldowanie nie stanowi tytułu do zajmowania lokalu

tytułu prawnego. Powinien Pan zatem wezwać te osoby do opuszczenia lokalu w związku z brakiem uprawnienia do zajmowania lokalu, a w razie bezskutecznego upływu terminu do dobrowolnego opuszczenia lokalu złożyć przeciwko nim pozew o eksmisję tj. o wydanie

Słowa kluczowe: eksmisja, lokal mieszkalny, lokator, najem
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 grudnia 2013

Gwarancja i rękojmia za wady w przypadku sprzedaży pomiędzy przedsiębiorcami

Prowadzę sklep komputerowy. Jedna firma zwróciła się do nas z zapytaniem o cenę drukarki, a po ustaleniu jej ceny zakupiła ją. Drukarkę wraz z fakturą zawiozłem im osobiście. Po kilku dniach zostałem poinformowany, że drukarka jest popsuta

Słowa kluczowe: gwarancja, rękojmia za wady
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 sierpnia 2006

Wysokość alimentów a zarobki pozwanego

Jestem w trakcie trwania sprawy o ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane (alimenty, koszty wyprawki). Kwestia ojcostwa jest rozstrzygnięta poprzez badanie DNA potwierdzone 100%. Ponieważ przede mną rozprawa dotycząca spraw finansowych, ze

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 lipca 2006
« Poprzednia 1 … 258  |  259  |  260  |  261  |  262 … 2508 Następna »
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.