Kalendarz przedsiębiorcy: 20-03-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównawniosek+o+nadanie+klauzuli+wykonalnoC59Bci
Nadanie -

 polecenie doręczenia przesyłki lub kwoty pieniężnej określonej w przekazie pocztowym oraz przekazania druku bezadresowego zgodnie z umową o świadczenie usługi pocztowej; 

Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r.Prawo pocztowe art.3 pkt.8

 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 24930 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami

małżonków. W sprawie o roszczenie określone w art. 52 k.r.o. decydujące znaczenie mają kwestie czysto majątkowe i możliwość porozumienia małżonków w sprawach związanych z zarządem ich majątkiem. Powstanie rozdzielności majątkowej powoduje, że z

Słowa kluczowe: rozdzielność majątkowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 30 października 2007

Odpowiedzialność za sprzedaż alkoholu nieletnim

ustawy z dnia 26 października 1986 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych: osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 13 listopada 2007

Majątek odrębny małżonka w czasie trwania małżeństwa

za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Jednym słowem aby osiągnąć skutek o jaki Pani chodzi nie musi Pani robić nic, bo po zawarciu małżeństwa nabyte składniki majątku stanowią współwłasność

Typ: Porada
Data utworzenia: 15 listopada 2007

Powaga rzeczy osądzonej - sąd nie może orzekać dwa razy w tej samej sprawie

przedawnionego dochodzić na drodze sądowej. Oczywiście może Pana wzywać co jakiś czas do zapłaty, ale sprawy w sadzie prowadzić nie może. Działanie wierzyciela może być ukierunkowane na złożeniu przez Pana oświadczenia woli o uznaniu roszczenia, które to uznanie

Słowa kluczowe: procedura sądowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 22 listopada 2007

Data pewna a przestępstwo wypełniania blankietu opatrzonego cudzym podpisem

, opatrzony cudzym podpisem, niezgodnie z wolą podpisanego i na jego szkodę albo takiego dokumentu używa. Może zatem Pan złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa na Pana szkodę. W toku postępowania karnego powinny zostać wyjaśnione wszelkie

Słowa kluczowe: data pewna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 listopada 2007

Niedozwolone klauzule umowne w umowie z posrednikiem w obrocie nieruchomościami

umowę nie związaną z prowadzoną przez siebie ewentualną działalnością gospodarczą. W przypadku przedsiębiorców, niedozwolone postanowienia umowne zasadniczo nie mają zastosowania i wiążące dla stron są postanowienia zawartej umowy, o ile nie sprzeciwia

Słowa kluczowe: klauzule umowne
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 lutego 2008

Sposób liczenia terminu umowy lokaty

dopisanie odsetek oraz ciągłość lokowania środków. Jeżeli chodzi o okres umowy, to zawsze należy go liczyć od zawarcia umowy lokaty do jej zakończenia, czyli w przypadku zawarcia umowy w dniu 18 maja 2007 roku, która przewidywała, że po terminie pierwotnym

Słowa kluczowe: termin
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 lutego 2008

Zawieszenie wykonania kary ograniczenia wolności

. Zawieszając wykonanie kary, sąd na podstawie art. 72 § 1 k.k. może zobowiązać skazanego do: 1) informowania sądu lub kuratora o przebiegu okresu próby, 2) przeproszenia pokrzywdzonego, 3) wykonywania ciążącego na nim obowiązku łożenia na utrzymanie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 31 marca 2008

Darowizna części majątku współnego pomiędzy małżonkami wymaga powstania rozdzielności majątkowej

. w ten sposób, że współwłasność zostanie nieodpłatnie zniesiona na rzecz Pani siostry lub poprzez darowiznę przysługującego udziału w mieszkaniu). Po zniesieniu współwłasności (darowiźnie), Pani siostra zawiadamia spółdzielnie mieszkaniową o tym

Słowa kluczowe: rozdzielność majątkowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 8 września 2008

Naprawienie szkody przez developera w związku z nieterminowym oddaniem lokalu mieszkalnego

do użytku. Od miesiąca jestem zwodzona obietnicami złożenia wniosku o wyrażenie zgody na zamieszkanie. W piątek obiecali, że złożą w poniedziałek, w poniedziałek, że w środę, a dziś się okazało, że dopiero w kolejny poniedziałek. Umowa przedwstępna

Słowa kluczowe: developer, umowa developerska
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 października 2008
« Poprzednia 1 … 438  |  439  |  440  |  441  |  442 … 2493 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.