Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównawniosek+do+komornika+o+rozliczenie
Wniosek o wyłączenie komornika -

 Wniosek o wyłączenie komornika zgłasza się na piśmie do komornika prowadzącego postępowanie, uprawdopodobniając przyczyny wyłączenia. Komornik jest zobowiązany, w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku o wyłączenie, przekazać wniosek do sądu rejonowego, przy którym działa, wraz z pisemnymi wyjaśnieniami.

2. Sąd rejonowy, przy którym działa komornik, rozpoznaje wniosek o wyłączenie komornika w terminie 7 dni od dnia przekazania wniosku. Orzekając o wyłączeniu komornika, sąd wyznacza jednocześnie innego komornika do prowadzenia sprawy, której wyłączenie dotyczy.
3. Postanowienie w przedmiocie wyłączenia komornika sąd wydaje na posiedzeniu niejawnym w składzie jednoosobowym. Na postanowienie to zażalenie nie przysługuje.
4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do zastępcy komornika oraz do asesorów i aplikantów komorniczych, jeżeli osoby te prowadzą postępowanie lub dokonują określonych czynności w sprawie.
5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie do komornika stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o wyłączeniu sędziego.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.9

 

 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 31644 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zbycie mieszkania nabytego z bonifikatą na rzecz rodziny powoduje przejście zakazu zbywania lokalu na nabywcę

w art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami obowiązek zwrotu kwoty pieniężnej równej udzielonej bonifikacie obciąża uprawnionego do uzyskania bonifikaty nabywcę nieruchomości, który uiścił cenę uwzględniającą

Słowa kluczowe: mieszkanie komunalne
Typ: Porada
Data utworzenia: 29 grudnia 2008

Wypowiedzenie umowy użyczenia

oddana mu do używania (np. gdy otrzymał nieruchomość na cele rolne, nie może np. zrobić na niej składowiska złomu itp.), a po drugie takich, które nie będą mogły być cofnięte, tzn. powodujących nieodwracalne zmiany w rzeczy. Użyczenie

Słowa kluczowe: użyczenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 sierpnia 2010

Wypowiedzenie umowy dzierżawy nieruchomości zawartej na lat 40

jak zawarta na czas nie oznaczony. Na podstawie art. 694 Kc, do dzierżawy stosuje się odpowiednio przepisy o najmie z zachowaniem przepisów o dzierżawie. W tym przypadku, w zakresie wypowiedzenia umowy dzierżawy zastosowanie będzie miał art

Słowa kluczowe: dzierzawa, wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 września 2007

Ryzyko związane z wadą rzeczy przechodzi po jej wydaniu na kupującego

obowiązek udowodnienia faktu, że wada wynika z poprzednio tkwiących w rzeczy uszkodzeń. O tyle może być to trudne dla kupującego, że rzecz działała dobrze do czasu wymiany baterii. Tym samym może to sugerować, że wada powstała przy wymianie baterii

Słowa kluczowe: reklamacja, rękojmia za wady
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 29 września 2008

Wypowiedzenie najmu następuje ze skutkiem na koniec miesiąca

Wynajęłam swoje mieszkanie 18 października 2012 roku na czas określony 12 miesięcy z jednomiesięcznym wypowiedzeniem. Pani poinformowała mnie 24 listopada, że nie chce dalej mieszkać. Pani ma zapłacone do 18 grudnia. Mam pytanie od kiedy skutkuje

Słowa kluczowe: lokal mieszkalny, lokator, najem, najemca
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 listopada 2012

Znaczenie winy przy rozwodzie

zawsze. Mąż jest winny rozpadu małżeństwa, nie ma co do tego wątpliwości. Nie wiem co robić, czy zgodzić się na rozwód bez orzekania o winie i podziału majątku, czy tez próbować udowodnić jego winę (jako dowód mam maile z jego poczty). Czy w drugim

Słowa kluczowe: rozwód, wina
Typ: Porada
Data utworzenia: 17 czerwca 2008

Podwyżka czynszu najmu lokalu mieszkalnego

. Kalkulacja czynszu powinna obejmować informacje o poziomie przychodów z czynszów w stosunku do pokrycia wydatków związanych z lokalem z uwzględnieniem składnika godziwego zysku (zysk uznawany jest za godziwy gdy nie przekracza 10%). Ujmując problem ogólnie

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 lipca 2010

Jak się ochronić przed hałasem przejeżdżających pociągów

przekracza normy hałasu winien dostosować swoje działanie do tych norm. W tym celu winni Państwo na piśmie zwrócić się do kolei, która jest odpowiedzialna za źródło hałasu o spowodowanie odpowiedniego obniżenia hałasu np. poprzez budowę ekranów akustycznych

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 lutego 2014

Nabycie lokalu mieszkalnego przez pełnomocnika

opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu ani wyrażać zgody na dokonywanie takich czynności przez dziecko. Tym samym przed zawarciem przedmiotowej umowy przedwstępnej konieczne jest złożenie wniosku do sądu opiekuńczego o wydanie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 marca 2011

Windykacja należności przez firmę windykacyjną

Wzięłam komuś na moją firmę telefon komórkowy na abonament. Przez 4 miesiące osoba ta z niego korzystała i miała za niego płacić. Z uwagi na brak płatności operator zerwał umowę. W 2002 roku operator sprzedał swoją wierzytelność do firmy

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 stycznia 2007
« Poprzednia 1 … 502  |  503  |  504  |  505  |  506 … 3165 Następna »
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.