Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównawniosek+do+komornika+o+rozliczenie
Wniosek o wyłączenie komornika -

 Wniosek o wyłączenie komornika zgłasza się na piśmie do komornika prowadzącego postępowanie, uprawdopodobniając przyczyny wyłączenia. Komornik jest zobowiązany, w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku o wyłączenie, przekazać wniosek do sądu rejonowego, przy którym działa, wraz z pisemnymi wyjaśnieniami.

2. Sąd rejonowy, przy którym działa komornik, rozpoznaje wniosek o wyłączenie komornika w terminie 7 dni od dnia przekazania wniosku. Orzekając o wyłączeniu komornika, sąd wyznacza jednocześnie innego komornika do prowadzenia sprawy, której wyłączenie dotyczy.
3. Postanowienie w przedmiocie wyłączenia komornika sąd wydaje na posiedzeniu niejawnym w składzie jednoosobowym. Na postanowienie to zażalenie nie przysługuje.
4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do zastępcy komornika oraz do asesorów i aplikantów komorniczych, jeżeli osoby te prowadzą postępowanie lub dokonują określonych czynności w sprawie.
5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie do komornika stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o wyłączeniu sędziego.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.9

 

 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 31644 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Plagiat jest przestępstwem

można udowodnić i czy cos za to grozi. Zdaje sobie sprawę, ze nie jest to w pełni zgodne z prawem. Proszę o ocenę stopnia ryzyka, oraz podobne sprawy z autopsji o ile zaistniały.

Po pierwsze osoby przysyłające Panu materiały, które niewątpliwie

Słowa kluczowe: autorskie prawo, plagiat
Typ: Porada
Data utworzenia: 2 października 2007

Skutki podatkowe zbycia mieszkania otrzymanego w spadku w 2005 roku

mieszkania spowoduje konieczność złożenia korekty zeznania podatkowego za 2005 rok, gdyż w związku ze sprzedażą mieszkania nie spełni Pani warunków do uzyskania ulgi podatkowej określonej w art. 16 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia z dnia 28 lipca 1983 roku, o

Typ: Porada
Data utworzenia: 18 grudnia 2007

Zwrot nakładów poczynionych na rzecz wspólną

należącej do brata) w złej wierze. Zgodnie z art. 226 par. 2 k.c. samoistny posiadacz w złej wierze może żądać jedynie zwrotu nakładów koniecznych, i to tylko o tyle, o ile właściciel wzbogaciłby się bezpodstawnie jego kosztem (zła wiara wynika z faktu, iż

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 lipca 2008

Bezumowne korzystanie z nieruchomości przez ciepłownię

za pogorszenie nieruchomości. Domagać się odszkodowania można wyłącznie na drodze administracyjnoprawnej, właściciel nie może się zwrócić o odszkodowanie do sądu cywilnego (sygn. akt II CSK 425/07). Ponadto Sąd Najwyższy w kolejnym wyroku, z

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 października 2008

Zwrotu udzielonej ustnie pożyczki można żądać także jako zwrotu bezpodstawnego wzbogacenia

na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Umowa pożyczki, której wartość

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 maja 2010

Ochrona przed hałasem - jak się bronić przed uciążliwym sąsiedztwem?

W naszym bloku na parterze powstała restauracja, pod moim oknem (mieszkamy na 1 piętrze) zainstalowano 2 wentylatory do agregatów chłodniczych, które głośno pracują, a w nocy zakłócają ciszę nocną. Była policja, podobno nałożyli mandat

Słowa kluczowe: budynek, hałas, ochrona, sąsiad
Typ: Porada
Data utworzenia: 31 maja 2010

Zasiedzenie nieruchomości

do sądu. Czy przed postępowaniem o zasiedzenie korzystne lub konieczne jest formalne wystąpienie do sądu przez wnuczkę o stwierdzenie nabycia spadku od jej mamy - poprzednika władającego samoistnie nieruchomością? Osoba ta nie żyje od 1990 roku

Słowa kluczowe: zasiedzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 marca 2007

Nakłady z majątku wspólnego małzonków dokonane na nieruchomość stanowiącą majątek odrębny małżonka

każdemu z małżonków służyłoby roszczenie o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia kosztem majątku wspólnego. Zgodnie z treścią art. 405 k.c. (kodeksu cywilnego) kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 31 maja 2010

Przesłanki negatywne orzeczenia rozwodu

współmałżonka niewinnego sprzeciwiającego się rozwodowi. Reasumując, o tym czy nie zachodzą przesłanki do odmowy orzeczenia rozwodu, orzeka sąd po przeprowadzeniu postępowania dowodowego. Trudno zatem nie znając materiału dowodowego oceniać Pani szansę

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Data utworzenia: 8 kwietnia 2009

Spłata kredytu mieszkaniowego nie jest przeznaczeniem środków ze sprzedaży mieszkania na zakup innego mieszkania

właściwego organu. Co do zasady więc, nabyte od gminy z bonifikatą lokale w okresie, o którym mowa powyżej nie powinny być przedmiotem sprzedaży, a jeżeli zostaną zbyte, gmina może żądać zwrotu jej równowartości. Ustawodawca nowelizując kilkakrotnie

Słowa kluczowe: wykup mieszkania
Typ: Porada
Data utworzenia: 1 maja 2008
« Poprzednia 1 … 499  |  500  |  501  |  502  |  503 … 3165 Następna »
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.