Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównawniosek+do+komornika+o+rozliczenie
Wniosek o wyłączenie komornika -

 Wniosek o wyłączenie komornika zgłasza się na piśmie do komornika prowadzącego postępowanie, uprawdopodobniając przyczyny wyłączenia. Komornik jest zobowiązany, w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku o wyłączenie, przekazać wniosek do sądu rejonowego, przy którym działa, wraz z pisemnymi wyjaśnieniami.

2. Sąd rejonowy, przy którym działa komornik, rozpoznaje wniosek o wyłączenie komornika w terminie 7 dni od dnia przekazania wniosku. Orzekając o wyłączeniu komornika, sąd wyznacza jednocześnie innego komornika do prowadzenia sprawy, której wyłączenie dotyczy.
3. Postanowienie w przedmiocie wyłączenia komornika sąd wydaje na posiedzeniu niejawnym w składzie jednoosobowym. Na postanowienie to zażalenie nie przysługuje.
4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do zastępcy komornika oraz do asesorów i aplikantów komorniczych, jeżeli osoby te prowadzą postępowanie lub dokonują określonych czynności w sprawie.
5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie do komornika stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o wyłączeniu sędziego.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.9

 

 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 31644 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wykup mieszkania komunalnego dla osoby obcej

idziemy do notariusza - gdzie on spisuje testament, w którym będzie zaznaczone, że pieniążki na wykup dałam ja. Jednakże Pan ten ma dwójkę swoich dzieci - z którymi nie ma kontaktu, wiec na pewno będzie jakaś klauzula o wydziedziczeniu lub coś w tym stylu

Słowa kluczowe: mieszkanie, mieszkanie komunalne
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 marca 2008

Sprzedaż mieszkania wykupionego od gminy a obowiazek zwrotu bonifikaty

którego wykładni tekstu prawnego należy dokonywać kompleksowo na podstawie wszystkich dostępnych metod wykładni. Z uzasadnienia zmian do ustawy o gospodarce nieruchomościami, które wprowadziły powyższy przepis wynika, że celem ustawodawcy było

Słowa kluczowe: wykup mieszkania
Typ: Porada
Data utworzenia: 14 kwietnia 2010

Ustanie karalności karno skarbowej

ustawy z 28.07.2005 roku o zmianie ustawy Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 178, poz. 1479) znowelizowane przepisy dotyczące przedawnienia, m.in. wydłużające jego terminy stosuje się do czynów popełnionych przed 17.12.2005 roku

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 20 czerwca 2012

Rozdzielność majątkowa małżonków ustanowiona za granicą obowiązuje także w Polsce

do ważności tej umowy – o ustanowienie rozdzielności majątkowej - nie jest konieczne dochowanie formy aktu notarialnego wymaganej przez prawo polskie. Tym samym ustanowienie rozdzielności majątkowej zgodnie z prawem tunezyjskim jest skuteczne

Typ: Porada
Data utworzenia: 12 grudnia 2013

Zamiana mieszkania wykupionego od gminy

obowiązek co do zasady spoczywa na osobie, która wykupiła od gminy lokal mieszkalny. Bonifikata udzielana jest przy wykupie lokalu mieszkalnego od gminy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (dalej GospNierU

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 maja 2012

Wykorzystanie cudzego znaku towarowego w celach komercyjnych bez wymaganej zgody jest zabronione

zarabia pieniądze?

Z opisu stanu faktycznego wynika, że odpowiedź sprowadza się do odpowiedzi na pytanie, czy umieszczenie filmiku z logiem znajdującym się na towarze producenta nie narusza praw innych osób. Rozumiem, że chodzi w tym wypadku o fakt

Typ: Porada
Data utworzenia: 16 grudnia 2013

Obowiązki członków spółdzielni

niegospodarność zarządu swojej spółdzielni zamiast wnosić o ogłoszenie upadłości tejże spółdzielni. Myślę że gdyby nawet spółdzielnia przewidywała taką możliwość ponownego wzywania członków spółdzielni do uiszczania udziałów to musiałaby być to decyzja

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 czerwca 2006

Darowizna w postaci pieniędzy na zakup mieszkania, a podział majątku małżonków

męża oznacza, że nie będę rościła sobie żadnych praw do naszego majątku i zrzeknę się ich przed notariuszem. Przede wszystkim chodzi o mieszkanie, które zostało zakupione przez mojego teścia (jak wtedy myślałam, był to prezent). W związku z tym

Typ: Porada
Data utworzenia: 10 maja 2007

Podatnik za zobowiązania podatkowe może być ścigany także poza granicami

z prośbą o wypełnienie i odesłanie do druku ZAP-3, a we wrześniu dostałem listem poleconym wezwanie (na podstawie art 272 i 274a Ordynacji podatkowej) do złożenia w terminie 14 dni wyjaśnień i dostarczenia kopii dokumentów potwierdzających

Typ: Porada
Data utworzenia: 11 lutego 2014

Można żądać zwrotu pożyczki nawet jak nie było umowy pisemnej

udzielona na 12 miesięcy od 22.11.2010 roku, do dnia dzisiejszego nie została spłacona.

Umowa pożyczki o wartości przekraczającej 500 zł winna być zawarta na piśmie, co wynika z treści art. 720 § 2 k.c. (kodeksu cywilnego). Jednakże brak zachowania formy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 grudnia 2011
« Poprzednia 1 … 493  |  494  |  495  |  496  |  497 … 3165 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.