Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównawniosek+do+komornika+o+rozliczenie
Wniosek o wyłączenie komornika -

 Wniosek o wyłączenie komornika zgłasza się na piśmie do komornika prowadzącego postępowanie, uprawdopodobniając przyczyny wyłączenia. Komornik jest zobowiązany, w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku o wyłączenie, przekazać wniosek do sądu rejonowego, przy którym działa, wraz z pisemnymi wyjaśnieniami.

2. Sąd rejonowy, przy którym działa komornik, rozpoznaje wniosek o wyłączenie komornika w terminie 7 dni od dnia przekazania wniosku. Orzekając o wyłączeniu komornika, sąd wyznacza jednocześnie innego komornika do prowadzenia sprawy, której wyłączenie dotyczy.
3. Postanowienie w przedmiocie wyłączenia komornika sąd wydaje na posiedzeniu niejawnym w składzie jednoosobowym. Na postanowienie to zażalenie nie przysługuje.
4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do zastępcy komornika oraz do asesorów i aplikantów komorniczych, jeżeli osoby te prowadzą postępowanie lub dokonują określonych czynności w sprawie.
5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie do komornika stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o wyłączeniu sędziego.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.9

 

 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 31644 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Podatek dochodowy od odpłatnego zbycia nieruchmości oraz zwolnienie z podatku

VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych). Do kosztów uzyskania przychodu zaliczyć można zatem nakłady poczynione na nieruchomość, a więc wszelkie wydatki

Typ: Porada
Data utworzenia: 29 kwietnia 2010

Majątek spółki cywilnej stanowi majątek odrębny małżonka

prawa do majątku wchodzącego w skład spółki cywilnej, której jestem wspólnikiem?

Kwestie ustroju majątkowego małżonków regulowane są przez Kodeks rodzinny i opiekuńczy (dalej k.r.o.). Zgodnie z art. 31 k.r.o. co do zasady, z chwilą zawarcia

Typ: Porada
Data utworzenia: 6 lutego 2013

Przedawnienie nie jest umorzeniem długów

terminie. Bieg przedawnienia roszczeń o zaniechanie rozpoczyna się od dnia, w którym ten, przeciwko komu roszczenie przysługuje, nie zastosował się do treści roszczenia. Ważną kwestią jest to, że bieg przedawnienia przerywa się zgodnie z art. 123

Słowa kluczowe: egzekucja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 stycznia 2008

Sposób liczenia terminu umowy lokaty

dopisanie odsetek oraz ciągłość lokowania środków. Jeżeli chodzi o okres umowy, to zawsze należy go liczyć od zawarcia umowy lokaty do jej zakończenia, czyli w przypadku zawarcia umowy w dniu 18 maja 2007 roku, która przewidywała, że po terminie pierwotnym

Słowa kluczowe: termin
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 lutego 2008

Zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności za jazdę pod wpływem alkoholu

Zostałem zatrzymany do kontroli trzeźwości. Badanie wykazało mi 0,18 mg dm3, po upływie 10 minut spadło do 0,15 mg dm3. Chciałbym wiedzieć czy istnieje możliwość otrzymania kary w zawieszeniu?

Zgodnie z art. 69 § 1 k.k. sąd może warunkowo

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 13 kwietnia 2010

Ważność czynności prawnej dokonanej bez zgody współmałżonka

trzecia nabywa prawo lub zostaje zwolniona od obowiązku, stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie osób, które w dobrej wierze dokonały czynności prawnej z osobą nie uprawnioną do rozporządzania prawem. Z powyższych przepisów jednoznacznie

Słowa kluczowe: zgoda współmałżonka
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 sierpnia 2010

Kasacja

krzywdę, a także zwrot kosztów leczenia, a nawet o przyznanie renty miesięcznej od sprawcy na rzecz syna, na drogę postępowania cywilnego. Praktycznie mając wyrok sądu karnego sprawa cywilna ograniczy się do wymiaru odszkodowania, gdyż sąd cywilny jest

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 31 maja 2006

Bezumowne przechowanie rzeczy

) na podpisanie protokołu odbioru pomieszczeń. W 2005 r. budynek sprzedałem. Fakt składowania bezumownego odnotowany jest w protokole przekazania budynku nowemu właścicielowi, który postanowił we własnym imieniu oddzielnie rozmawiać o wynajmie i

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 lipca 2006

Składniki majątku nabyte przez małżonka z jego majątku odrębnego

Jestem w związku małżeńskim od kilkunastu lat, aktualnie planuję zakup działki rekreacyjnej. Działkę o podobnej wartości otrzymałem już kiedyś w trakcie trwania związku małżeńskiego w spadku po swoim ojcu a potem sprzedałem(ok. 4 lata temu). Akt

Słowa kluczowe: ustrój majątkowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 21 października 2006

Podział kwoty uzyskanej ze sprzedaży mieszkania na byłych małżonków

Jestem po rozwodzie i jednocześnie razem z byłą żoną posiadamy mieszkanie własnościowe będące wspólnota majątkową. Lokal został zakupiony z wykorzystaniem środków będących darowizna od mojej matki i stanowiących podstawę do przyznania kredytu na

Słowa kluczowe: podział majątku, rozwód
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 maja 2007
« Poprzednia 1 … 478  |  479  |  480  |  481  |  482 … 3165 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.