Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównawniosek+do+komornika+o+rozliczenie
Wniosek o wyłączenie komornika -

 Wniosek o wyłączenie komornika zgłasza się na piśmie do komornika prowadzącego postępowanie, uprawdopodobniając przyczyny wyłączenia. Komornik jest zobowiązany, w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku o wyłączenie, przekazać wniosek do sądu rejonowego, przy którym działa, wraz z pisemnymi wyjaśnieniami.

2. Sąd rejonowy, przy którym działa komornik, rozpoznaje wniosek o wyłączenie komornika w terminie 7 dni od dnia przekazania wniosku. Orzekając o wyłączeniu komornika, sąd wyznacza jednocześnie innego komornika do prowadzenia sprawy, której wyłączenie dotyczy.
3. Postanowienie w przedmiocie wyłączenia komornika sąd wydaje na posiedzeniu niejawnym w składzie jednoosobowym. Na postanowienie to zażalenie nie przysługuje.
4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do zastępcy komornika oraz do asesorów i aplikantów komorniczych, jeżeli osoby te prowadzą postępowanie lub dokonują określonych czynności w sprawie.
5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie do komornika stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o wyłączeniu sędziego.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.9

 

 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 31644 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Nie można przyjąć częściowo spadku a częściowo go odrzucić

spadkobiercy, odrzucającego spadek mają zstępnych i wezwania ich do udziału w sprawie jako spadkobierców ustawowych. Jeżeli chodzi o częściowe odrzucenie spadku, to zgodnie z art. 1014 § 3 k.c. poza wypadkami przewidzianymi w tym przepisie, spadkobierca nie

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 sierpnia 2008

Podział majątku małżeńskiego po rozwodzie

tej części majątku wspólnego, do powstania której ten małżonek nie przyczynił się. W przypadku postępowania o podział majątku na drodze umownej (w przypadku nieruchomości umowa winna być sporządzona w formie aktu notarialnego), byli małżonkowie mogą

Typ: Porada
Data utworzenia: 7 października 2008

Gmina może żądać zwrotu udzielonej przy wykupie bonifikaty także od osoby bliskiej

lokalu mieszkalnego na rzecz osoby trzeciej. Czy gmina może żądać zwrotu udzielonej bonifikaty?

W opisanej sytuacji zastosowanie mają przepisy art. 68 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Jak wynika z treści art. 68 ust. 2b pkt. 5 przepisów o zwrocie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 października 2011

Za szkodę wyrządzoną przez pracownika klientowi odpowiada pracodawca

trzeciej. Wówczas przysługuje mu prawo regresu w stosunku do pracownika w odpowiedniej wysokości. O powstaniu roszczenia regresowego względem pracownika decyduje nie chwila wyrządzenia szkody, lecz chwila jej naprawienia przez pracodawcę. Jeżeli pracodawca

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 15 sierpnia 2012

W razie cofnięcia pozwu pozwany także może zostać obciążony kosztami procesu

– przed wysłaniem zawiadomienia o terminie posiedzenia. W razie cofnięcia przed rozpoczęciem rozprawy, na którą sprawa została skierowana, sąd zwraca połowę uiszczonej opłaty. Reasumując, w naszej ocenie w opisanym stanie faktycznym co do zasady

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 grudnia 2012

Pozorna umowa sprzedaży nieruchomości

roku. Wujek u notariusza potwierdził ustnie, że pieniądze otrzymał (choć ich nie dostał), a ja zapłaciłam wszelkie podatki. Teraz wujkowi się odwidziało i chce żebym oddała mu albo pieniądze albo działkę i straszy mnie że pójdzie z tym do sądu. Czy mogę

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 września 2007

Żądanie zwrotu nakładów na współną rzecz od współwłaściciela

Ja jestem właścicielem części drogi dojazdowej od drogi publicznej do kilku działek budowlanych. Występując do Starostwa o pozwolenie na budowę okazało się, że nie jest uzgodniony i wykonany zjazd z drogi prywatnej na drogę powiatową. W związku z

Słowa kluczowe: współwłasność
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 grudnia 2007

Żądanie zwrotu nakładów na współną rzecz od współwłaściciela

Ja jestem właścicielem części drogi dojazdowej od drogi publicznej do kilku działek budowlanych. Występując do Starostwa o pozwolenie na budowę okazało się, że nie jest uzgodniony i wykonany zjazd z drogi prywatnej na drogę powiatową. W związku z

Słowa kluczowe: współwłasność
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 grudnia 2007

Nadużywanie alkoholu przez małżonka stanowić może przesłankę jego winy w rozkładzie małżeństwa

aspektów, które są przedmiotem postępowania w sprawie o rozwód. Sąd może w takim postępowaniu dojść do przekonania, że małżonek, który popadł w alkoholizm, doprowadził swoim postępowaniem do rozkładu pożycia małżeńskiego, choć nie będzie to jedyna

Słowa kluczowe: rozwód, wina
Typ: Porada
Data utworzenia: 16 lutego 2010

Odpowiedzialność karna za współsprawstwo

W związku ze śledztwem o oszustwo dostałam wezwanie do prokuratury celem złożenia zeznań. Podpisałam umowę na zakup sprzętu komputerowego na raty, na moje nazwisko u znajomego właściciela sklepu. Umowa była fikcyjna, bo właściciel potrzebował tylko

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 8 maja 2010
« Poprzednia 1 … 477  |  478  |  479  |  480  |  481 … 3165 Następna »
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.