Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównawniosek+do+komornika+o+rozliczenie
Wniosek o wyłączenie komornika -

 Wniosek o wyłączenie komornika zgłasza się na piśmie do komornika prowadzącego postępowanie, uprawdopodobniając przyczyny wyłączenia. Komornik jest zobowiązany, w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku o wyłączenie, przekazać wniosek do sądu rejonowego, przy którym działa, wraz z pisemnymi wyjaśnieniami.

2. Sąd rejonowy, przy którym działa komornik, rozpoznaje wniosek o wyłączenie komornika w terminie 7 dni od dnia przekazania wniosku. Orzekając o wyłączeniu komornika, sąd wyznacza jednocześnie innego komornika do prowadzenia sprawy, której wyłączenie dotyczy.
3. Postanowienie w przedmiocie wyłączenia komornika sąd wydaje na posiedzeniu niejawnym w składzie jednoosobowym. Na postanowienie to zażalenie nie przysługuje.
4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do zastępcy komornika oraz do asesorów i aplikantów komorniczych, jeżeli osoby te prowadzą postępowanie lub dokonują określonych czynności w sprawie.
5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie do komornika stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o wyłączeniu sędziego.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.9

 

 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 31644 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy

Zamierzam ubiegać się o zadośćuczynienie od pracodawcy. Jaki mam na to okres czasu, kiedy nastąpi przedawnienie?

Roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem lat 3 od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne – art. 291

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 lipca 2006

Odstąpić od umowy zawartej na odległość może jedynie konsument

Zakupiłem oprogramowanie do prowadzenia sklepu internetowego. Opakowanie nie było za foliowane czyli można było otworzyć pudełko nie zabezpieczone w żaden sposób oraz wyjąc płytę cd i zainstalować w/w program, program także nie posiada żadnego

Słowa kluczowe: konsument
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 stycznia 2009

Darowizna mieszkania dla teściowej

nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej). Zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn, do I grupy podatkowej zalicza się małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową

Typ: Porada
Data utworzenia: 23 stycznia 2007

Rękojmia z tytułu sprzedaży samochodu z wadą

należytej staranności mógł ją wykryć. Do zachowania terminów zawiadomienia o wadach rzeczy sprzedanej wystarczy wysłanie przed upływem tych terminów listu poleconego. Utrata uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy nie następuje mimo

Słowa kluczowe: rękojmia za wady
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 lutego 2008

Czy rada nadzorcza spółdzielni mieszkaniowej może przyznać podwyżkę wynagrodzenia prezesowi spółdzielni?

Do kwestii wynagrodzenia prezesa spółdzielni mieszkaniowej odpowiednie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych.

W opisie stanu

Typ: Porada
Data utworzenia: 26 października 2014

Cena wpisana w akcie notarialny stanowi przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości

, - zostały udokumentowane przez podatnika (wysokość nakładów, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych). Do kosztów uzyskania przychodu

Słowa kluczowe: podatek dochodowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 25 lutego 2010

Odpowiedzialność za przemyt celny i oszustwo celne

Wspólnotowego Kodeksu Celnego przedstawienie towarów organom celnym oznacza zawiadomienie organów celnych w wymaganej formie o dostarczeniu towarów do urzędu celnego albo innego miejsca wyznaczonego lub uznanego przez organy celne, natomiast zgłoszenie celne to

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 26 kwietnia 2010

Podział majatku wspólnego małzonków po rozwodzie

postępowaniu o podział majątku wspólnego małżonków, wartość własnościowego prawa do lokalu określa się według cen uzyskiwanych w uczciwym obrocie (aktualna cena rynkowa); od tak ustalonej wartości odlicza się nie uiszczoną część kredytu przypadającą na koszt

Typ: Porada
Data utworzenia: 13 maja 2008

Sposób liczenia głosów na zgromadzeniu wspólników

, zgromadzenie wspólników jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim udziałów. Co do zasady dla ważności uchwał podjętych przez zgromadzenie wspólników nie jest ważne ilu wspólników bierze udział w zgromadzeniu, pod warunkiem, że wspólnicy zostali

Typ: Porada
Data utworzenia: 10 czerwca 2011

Legalizacja samowoli budowlanej wymaga wydania decyzji i spełniania wymogów ustawowych

(ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 25 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki. Jeżeli chodzi o zalegalizowanie samowoli budowlanej, to niezbędne w tym

Typ: Porada
Data utworzenia: 7 września 2011
« Poprzednia 1 … 469  |  470  |  471  |  472  |  473 … 3165 Następna »
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.