Kalendarz przedsiębiorcy: 20-11-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównawniosek+do+komornika+o+rozliczenie
Wniosek o wyłączenie komornika -

 Wniosek o wyłączenie komornika zgłasza się na piśmie do komornika prowadzącego postępowanie, uprawdopodobniając przyczyny wyłączenia. Komornik jest zobowiązany, w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku o wyłączenie, przekazać wniosek do sądu rejonowego, przy którym działa, wraz z pisemnymi wyjaśnieniami.

2. Sąd rejonowy, przy którym działa komornik, rozpoznaje wniosek o wyłączenie komornika w terminie 7 dni od dnia przekazania wniosku. Orzekając o wyłączeniu komornika, sąd wyznacza jednocześnie innego komornika do prowadzenia sprawy, której wyłączenie dotyczy.
3. Postanowienie w przedmiocie wyłączenia komornika sąd wydaje na posiedzeniu niejawnym w składzie jednoosobowym. Na postanowienie to zażalenie nie przysługuje.
4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do zastępcy komornika oraz do asesorów i aplikantów komorniczych, jeżeli osoby te prowadzą postępowanie lub dokonują określonych czynności w sprawie.
5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie do komornika stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o wyłączeniu sędziego.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.9

 

 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 31588 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Rozwiązanie małżeństwa wymaga przeprowadzenia rozprawy

ustanowiona osoba do odbioru korespondencji powiadomiłaby Pana np. telefonicznie o terminie wyznaczonego pierwszego posiedzenia sądowego na które musiałby się Pan stawić. Ponadto, dużym uroszczeniem byłoby gdyby ewentualnie Państwo zgodnie wystąpili z żądaniem

Typ: Porada
Data utworzenia: 25 grudnia 2013

Oszustwo

zapłacił. Czy w takim przypadku można mówić o oszustwie?

Zgodnie z art. 286 § 1 k.k. (kodeksu karnego), z przestępstwem oszustwa mamy do czynienia w przypadku, gdy sprawca w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego

Słowa kluczowe: oszustwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 9 grudnia 2009

Zniewaga jest karalna

wskazany cel społeczny. Stąd dość rzadko (poza sprawami osób publicznych) dochodzi do rozpatrywania spraw z powództwa o naruszenie dóbr osobistych. Nie mniej jednak nic nie stoi na przeszkodzie aby takie powództwo wytoczyć. Porady prawne / pomoc

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 8 września 2011

Podział majątku po rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód

bankowych?

Przede wszystkim z chwilą orzeczenia rozwodu z mocy prawa powstała rozdzielność majątkowa między Panem a małżonką do której zastosowanie znajdują przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Z tego powodu upływ czasu nie ma znaczenia

Typ: Porada
Data utworzenia: 13 marca 2014

Konkurs także może być uznany za grę losową

do tej kategorii także innych zdarzeń o podobnym charakterze. W przypadku gdy przyznanie nagrody zależy od losowania (nawet, mimo pierwszego etapu związanego z prawidłową odpowiedzią na zadane pytanie) to można wskazać, iż taki konkurs może zostać

Typ: Porada
Data utworzenia: 4 czerwca 2008

Odpowiedzialność sprzedawcy za wady sprzedanej nieruchomości

kupującemu wydana. Termin ten, gdy chodzi o wady budynku - wynosi trzy lata (art. 568 § 1). Wprowadzenie powyższych terminów zmierza do tego, by surowa odpowiedzialność sprzedawcy nie rozciągała się zbyt długo w czasie. Reasumując, z opisu stanu

Słowa kluczowe: rękojmia za wady
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 sierpnia 2010

Podatek w przypadku zbycia odpłatnego nieruchomości nabytej przed 2007 rokiem przy zastososwaniu ulgi

na remont domu, za pozostałą część chcę zmodernizować dom i dokonać częściowej przebudowy.

Kwestia opodatkowania przychodów ze sprzedaży nieruchomości należącej do osoby fizycznej, uzależniona jest od ustalenia, które z przepisów o podatku

Typ: Porada
Data utworzenia: 19 listopada 2009

Roszczenie poręczyciela spłacającego długi za dłużnika

Byłem poręczycielem kredytu, który spłaciłem w całości za kredytobiorcę. Drugi poręczyciel był niewypłacalny i całe obciążenie z tytułu kredytu spoczęło na mnie. Po spłaceniu kredytu wraz z odsetkami wystąpiłem do sądu o wydanie nakazu zapłaty

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 31 października 2007

Zasiedzenie nieruchomości sankcjonuje jej nabycie bez dochowania formy

sobie prawa do własności nieruchomości lub jej przygranicznych pasów. Jeżeli wnioskodawca nie dopełni tego obowiązku, a sąd nie jest w stanie z urzędu ustalić osoby zainteresowane w sprawie o stwierdzenie zasiedzenia, powstaje konieczność zamieszczenia

Słowa kluczowe: zasiedzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 marca 2008

Mozna dokonać zamiany wykupionego mieszkania bez obowiazku zwrotu bonifikaty

będzie to zamiana między osobami bliskimi (mama -syn i synowa - czyli podatku PCC nie ma). Następnie zamierzamy sprzedać to mieszkanie za wyższą cenę niż ta ustalona przy zamianie.

Co do zasady, przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku, o

Typ: Porada
Data utworzenia: 2 grudnia 2008
« Poprzednia 1 … 467  |  468  |  469  |  470  |  471 … 3159 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.