Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównawniosek+do+komornika+o+rozliczenie
Wniosek o wyłączenie komornika -

 Wniosek o wyłączenie komornika zgłasza się na piśmie do komornika prowadzącego postępowanie, uprawdopodobniając przyczyny wyłączenia. Komornik jest zobowiązany, w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku o wyłączenie, przekazać wniosek do sądu rejonowego, przy którym działa, wraz z pisemnymi wyjaśnieniami.

2. Sąd rejonowy, przy którym działa komornik, rozpoznaje wniosek o wyłączenie komornika w terminie 7 dni od dnia przekazania wniosku. Orzekając o wyłączeniu komornika, sąd wyznacza jednocześnie innego komornika do prowadzenia sprawy, której wyłączenie dotyczy.
3. Postanowienie w przedmiocie wyłączenia komornika sąd wydaje na posiedzeniu niejawnym w składzie jednoosobowym. Na postanowienie to zażalenie nie przysługuje.
4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do zastępcy komornika oraz do asesorów i aplikantów komorniczych, jeżeli osoby te prowadzą postępowanie lub dokonują określonych czynności w sprawie.
5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie do komornika stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o wyłączeniu sędziego.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.9

 

 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 31644 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Sprzedawca ma obowiązek uwzględnić reklamację, jeżeli rzecz sprzedana jest wadliwa

W tym roku założyłem instalację gazową do samochodu Peugeot i od początku użytkowania są problemy. Samochód służy mi do prowadzenia działalnosci gospodarczej. Zgłaszałem te problemy u montera, stwierdził, że to urok francuskich samochodów i dowie

Słowa kluczowe: rękojmia za wady
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 sierpnia 2008

Przeniesienie własności garażu

notarialnego i stawka wynosi od wartości: do 3 000 zł - 100 zł; powyżej 3 000 zł do 10 000 zł - 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3 000 zł; powyżej 10 000 zł do 30 000 zł - 310 zł + 2% od nadwyżki

Słowa kluczowe: garaż
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 kwietnia 2010

Rezygnacja z wykupu mieszkania spółdzielczego

Czy jeżeli złożyłam wszystkie dokumenty do spółdzielni wraz z wnioskiem o wykup mieszkania ze spółdzielczego na własnościowe i otrzymałam ze spółdzielni pismo z kwotą wykupu i 30 dniowym terminem wpłaty, to czy można się wycofać, biorąc pod uwagę

Słowa kluczowe: zamieszkanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 kwietnia 2007

Skutki zawarcia małżeństwa przez urzędników państwowych

Pracuję w jednostce zaliczanej do sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej stanowisko główny księgowy. Jakie są konsekwencje prawne w przypadku ślubu z dyrektorem jednostki - bezpośredni przełożony? Czy nadal

Słowa kluczowe: małżeństwo
Typ: Porada
Data utworzenia: 17 sierpnia 2007

Potwierdzenie własnoręczności podpisu na testamencie

do sporządzenia testamentu). Natomiast gdyby zachodziły wątpliwości co do własnoręczności testamentu, należałoby w sprawie spadkowej wnioskować o powołanie biegłego grafologa, który stwierdziłby autentyczność testamentu. Porady prawne

Słowa kluczowe: testament
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 września 2007

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia na wypadek śmierci po ukończeniu 65 roku życia

brak jest podstawy do zakończenia umowy (ew. wypowiedzenia), może Pani na piśmie zwrócić się do zakładu ubezpieczeń o podanie podstawy wypowiedzenia. W razie braku takiej podstawy, może Pani albo skierować sprawę do Rzecznika Ubezpieczonych

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 stycznia 2008

Pełnomocnictwo można cofnąć w każdym czasie

opisanym stanie faktycznym wystarczające będzie aby odwołanie pełnomocnictwa nastąpiło na piśmie. W oświadczeniu o odwołaniu pełnomocnictwa należy wezwać pełnomocnika do zwrotu dokumentu pełnomocnictwa. Jeżeli nie będzie możliwości doręczenia takiego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 lutego 2013

Żądając zwrotu świadczenia pienieznego można żądać także odsetek i naprawienia szkody

O co można wnosić do sądu , jeżeli chcemy zwrotu udzielonych pożyczek, np. odsetek, zabezpieczenia komorniczego na majątku zobowiązanego?

W sprawach o roszczenia pieniężne strona powodowa może przede wszystkim wnosić o zasądzenie od pozwanego

Słowa kluczowe: odsetki
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 września 2009

W sprawie cywilnej stawiennictwo stron na rozprawie nie jest obowiazkowe

Na podstawie art. 138 k.r.o. będę żądać zmiany orzeczenia sądu (pismo już napisane). Obecnie przybywam zagranicą a przyjazd do Polski jest dla mnie bardzo kłopotliwy, a nawet w chwili obecnej wręcz niemożliwy. Zastanawiam się czy przy tak błachym

Słowa kluczowe: rozprawa sądowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 2 marca 2010

Bank może ujawnić informację stanowiącą tajemnicę bankową za zgodą osoby, której informacje te dotyczą

nieokreślonej osoby), nie spełnia wymogu formy pisemnej upoważnienia, o którym mowa w art. 104 ust. 3 Prawa bankowego, tym samym nawet gdyby w takiej umowie zostało zawarte upoważnienie do udzielenia informacji stanowiącej tajemnicę bankową, z uwagi na

Słowa kluczowe: poręczenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 kwietnia 2008
« Poprzednia 1 … 461  |  462  |  463  |  464  |  465 … 3165 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.