Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównawniosek+do+komornika+o+rozliczenie
Wniosek o wyłączenie komornika -

 Wniosek o wyłączenie komornika zgłasza się na piśmie do komornika prowadzącego postępowanie, uprawdopodobniając przyczyny wyłączenia. Komornik jest zobowiązany, w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku o wyłączenie, przekazać wniosek do sądu rejonowego, przy którym działa, wraz z pisemnymi wyjaśnieniami.

2. Sąd rejonowy, przy którym działa komornik, rozpoznaje wniosek o wyłączenie komornika w terminie 7 dni od dnia przekazania wniosku. Orzekając o wyłączeniu komornika, sąd wyznacza jednocześnie innego komornika do prowadzenia sprawy, której wyłączenie dotyczy.
3. Postanowienie w przedmiocie wyłączenia komornika sąd wydaje na posiedzeniu niejawnym w składzie jednoosobowym. Na postanowienie to zażalenie nie przysługuje.
4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do zastępcy komornika oraz do asesorów i aplikantów komorniczych, jeżeli osoby te prowadzą postępowanie lub dokonują określonych czynności w sprawie.
5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie do komornika stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o wyłączeniu sędziego.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.9

 

 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 31644 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zasiedzenie służebności przesyłu

jest możliwość wystąpienia do sądu o nakazanie usunięcia słupa bądź wynagrodzenia od Zakładu Energetycznego za zajmowaną powierzchnię? Jaki byłby szacunkowo koszt takiej sprawy sądowej?

W opisanym stanie faktycznym możemy mówić o bezumownym

Słowa kluczowe: zasiedzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 września 2009

Wysokość alimentów w przypadku orzeczenia przez sąd

), to nie da się jej określić w sposób ścisły. Uzależniona jest ona od konkretnego stanu faktycznego. Zasadniczo rodzice obowiązani są zapewnić dziecku środki do zaspokojenia potrzeb zarówno o charakterze materialnym (środki utrzymania), jak również

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 7 kwietnia 2010

Przekazanie mieszkania w wyniku umowy dożywocia a obowiązek zapłaty podatku

, opodatkowaniu podlega nabycie praw przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej 4.902 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej (art. 9 ust. 1 pkt. 3 ustawy). Jeżeli zatem

Słowa kluczowe: dożywocie
Typ: Porada
Data utworzenia: 6 listopada 2007

Opłaty przy zakupie użytkowania wieczystego gruntu

pytanie, należałoby sięgnąć do umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste. Poza informacjami mówiącymi, na jaki okres grunt jest oddawany w użytkowanie, oraz o jego przeznaczeniu powinny się w niej znajdować informacje dotyczące opłat płynących z

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 lipca 2008

Roszczenie regresowe Zakładu ubezpieczeniowego wobec sprawcy szkody komunikacyjnej

psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii; wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa; nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem

Słowa kluczowe: roszczenie regresowe
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 października 2010

Umowa pożyczki zawarta na określony czas może być wypowiedziana jeżeli strony ustaliły w niej takie uprawnienie

W ubiegłym roku pożyczyłam od znajomego pieniądze i zawarliśmy umowę, w której zobowiązuję się do spłaty całości w terminie 3 lat, czyli do kwietnia 2014 roku. Ustaliliśmy też, że co miesiąc będę wpłacała ok. 1500 zł na konto pożyczkodawcy. Moja

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 sierpnia 2012

Wynagrodzenie prokurenta

zgromadzenia czy też rady nadzorczej, która ustala wynagrodzenie dla osoby powołanej do pełnienia funkcji w składzie zarządu. Uchwała może w miarę swobodnie określać zasady i warunki wynagrodzenia, o ile nie narusza to postanowień umowy spółki lub innych

Typ: Porada
Data utworzenia: 25 maja 2014

Domniemanie ojcostwa można obalić jedynie przed sądem

Pani po urodzeniu dziecka skierować do sądu powództwo o ustalenie ojcostwa, wskazując jako ojca biologicznego, mężczyznę z którym Pani faktycznie obcowała. Porady prawne www.SerwisPrawa.pl

Słowa kluczowe: ojcostwo, zaprzeczenie ojcostwa
Typ: Porada
Data utworzenia: 25 sierpnia 2008

Wynagrodzenie członka zarządu wypłacane na podstawie powołania

zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Konsekwencją powołania danej osoby do pełnienia funkcji członka zarządu jest powstanie stosunku organizacyjnego pomiędzy tą osobą a spółką. Sprawowanie funkcji

Typ: Porada
Data utworzenia: 13 lipca 2012

Zmiana sposobu użytkowania lokalu

NSA z dnia 15.10.2010 roku sygn.. akt II OSK 1569/09 o zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego można mówić wtedy, gdy chodzi o takie faktyczne przekształcenie obiektu budowlanego, prowadzące do zmiany jego dotychczasowego przeznaczenia, które

Typ: Porada
Data utworzenia: 21 kwietnia 2014
« Poprzednia 1 … 459  |  460  |  461  |  462  |  463 … 3165 Następna »
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.