Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównawniosek+do+komornika+o+rozliczenie
Wniosek o wyłączenie komornika -

 Wniosek o wyłączenie komornika zgłasza się na piśmie do komornika prowadzącego postępowanie, uprawdopodobniając przyczyny wyłączenia. Komornik jest zobowiązany, w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku o wyłączenie, przekazać wniosek do sądu rejonowego, przy którym działa, wraz z pisemnymi wyjaśnieniami.

2. Sąd rejonowy, przy którym działa komornik, rozpoznaje wniosek o wyłączenie komornika w terminie 7 dni od dnia przekazania wniosku. Orzekając o wyłączeniu komornika, sąd wyznacza jednocześnie innego komornika do prowadzenia sprawy, której wyłączenie dotyczy.
3. Postanowienie w przedmiocie wyłączenia komornika sąd wydaje na posiedzeniu niejawnym w składzie jednoosobowym. Na postanowienie to zażalenie nie przysługuje.
4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do zastępcy komornika oraz do asesorów i aplikantów komorniczych, jeżeli osoby te prowadzą postępowanie lub dokonują określonych czynności w sprawie.
5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie do komornika stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o wyłączeniu sędziego.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.9

 

 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 31644 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Mieszkanie męża jako darowizna, spadek lub będące przedmiotem podziału po rozwodzie

zostanie Pani darowane przez męża, o czym była mowa powyżej. Jeżeli spadkodawca nie sporządzi testamentu, dziedziczenie odbywać się będzie na zasadach ustawowych. W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego

Słowa kluczowe: darowizna, mieszkanie, spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 września 2007

Windykacja nienależnego świadczenia

rejestrem długów, sms’ami, częste komunikaty o zapłacie długu i głuche telefony w nocy. Aż znalazłem się w Krajowym Rejestrze Długów. Tak jak zaznaczyłem prowadzę firmę remontowo-budowlaną, gdzie uczestniczę w przetargach (umowa została podrobiona inaczej

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 września 2007

Z pokwitowania zapłaty wynika fakt dokonania zapłaty

wpłat tytułem spłaty kredytu, gdyż zobowiązania te zostały przez Pana spłacone. Do pisma winien Pan dołączyć kopię pisma, z którego wynika informacja o spłacie kredytu. www.SerwisPrawa.pl

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 kwietnia 2011

Ustanowienie zarządu nieruchomością wspólną

współwłaścicieli może wystąpić do sądu o wyznaczenie zarządcy, jeżeli nie można uzyskać zgody większości współwłaścicieli w istotnych sprawach dotyczących zwykłego zarządu albo jeżeli większość współwłaścicieli narusza zasady prawidłowego zarządu lub krzywdzi

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 czerwca 2012

Ulga podatkowa przy nabyciu lokalu mieszkalnego w wyniku spadku lub zapisu

podatek od darowizny lub spadku?

Wysokość ewentualnego podatku od spadku lub darowizny uzależniona jest od stopnia pokrewieństwa. Ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku dochodowym od spadków i darowizn, określa, że do poszczególnych grup

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 lipca 2012

Sprostowanie błędnego podziału nieruchomosci

, za zmiany wpisu w księdze wieczystej. Zgodnie z art. 22 § 3 pkt 5 a ustawy o własności lokali, do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu należy m.in. udzielenie zgody na zmianę wysokości udziałów we współwłasności nieruchomości

Słowa kluczowe: księga wieczysta
Typ: Porada
Data utworzenia: 11 października 2007

Zapłata podatku VAT od sprzedaży działek budowlanych

proponujemy wystąpić do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego o wydanie indywidualnej interpretacji, na podstawie art.14 b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Tylko indywidualna

Słowa kluczowe: podatek vat
Typ: Porada
Data utworzenia: 11 lutego 2008

Odpowiedzialność za treści publikowane w Internecie

stycznia 2001 roku, sygn. akt II AKa 240/01). Oznacza to, że w przypadku publikacji treści niezgodnych z polskim prawem, które naruszają normy karne (np. szerzenie treści o charakterze faszystowskim, szowinistycznych, nawołujących do nienawiści

Słowa kluczowe: przestępstwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 24 kwietnia 2008

Renta planistyczna dotyczy tylko tej części nieruchomości która została zbyta i dla której dokonano zmiany planu

następstwem (wynikiem) uchwalenia nowego planu miejscowego. Ponadto zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wyceny dokonuje się w odniesieniu do "nieruchomości", jako przedmiotu rozrządzenia dokonanego przez właściciela

Słowa kluczowe: renta planistyczna
Typ: Porada
Data utworzenia: 9 czerwca 2010

Alimentów można żądać od mężczyny, który nie jest mężem matki, jeżeli jego ojcostwo jest ustalone lub zostało uznane przez niego

postępowania o ustalenie ojcostwa. Dopiero po ustaleniu ojcostwa, sąd może wydać orzeczenie co do wykonywania obowiązku alimentacyjnego przez ojca dziecka, którego ojcostwo zostało ustalone, jak również wydać inne orzeczenia związane z władzą

Słowa kluczowe: ojcostwo
Typ: Porada
Data utworzenia: 19 sierpnia 2010
« Poprzednia 1 … 451  |  452  |  453  |  454  |  455 … 3165 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.