Kalendarz przedsiębiorcy: 25-11-2018 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównawniosek+do+komornika+o+rozliczenie
Wniosek o wyłączenie komornika -

 Wniosek o wyłączenie komornika zgłasza się na piśmie do komornika prowadzącego postępowanie, uprawdopodobniając przyczyny wyłączenia. Komornik jest zobowiązany, w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku o wyłączenie, przekazać wniosek do sądu rejonowego, przy którym działa, wraz z pisemnymi wyjaśnieniami.

2. Sąd rejonowy, przy którym działa komornik, rozpoznaje wniosek o wyłączenie komornika w terminie 7 dni od dnia przekazania wniosku. Orzekając o wyłączeniu komornika, sąd wyznacza jednocześnie innego komornika do prowadzenia sprawy, której wyłączenie dotyczy.
3. Postanowienie w przedmiocie wyłączenia komornika sąd wydaje na posiedzeniu niejawnym w składzie jednoosobowym. Na postanowienie to zażalenie nie przysługuje.
4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do zastępcy komornika oraz do asesorów i aplikantów komorniczych, jeżeli osoby te prowadzą postępowanie lub dokonują określonych czynności w sprawie.
5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie do komornika stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o wyłączeniu sędziego.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.9

 

 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 31588 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Ustanowienie zarządu nieruchomością wspólną

współwłaścicieli może wystąpić do sądu o wyznaczenie zarządcy, jeżeli nie można uzyskać zgody większości współwłaścicieli w istotnych sprawach dotyczących zwykłego zarządu albo jeżeli większość współwłaścicieli narusza zasady prawidłowego zarządu lub krzywdzi

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 czerwca 2012

Ulga podatkowa przy nabyciu lokalu mieszkalnego w wyniku spadku lub zapisu

podatek od darowizny lub spadku?

Wysokość ewentualnego podatku od spadku lub darowizny uzależniona jest od stopnia pokrewieństwa. Ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku dochodowym od spadków i darowizn, określa, że do poszczególnych grup

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 lipca 2012

Sprostowanie błędnego podziału nieruchomosci

, za zmiany wpisu w księdze wieczystej. Zgodnie z art. 22 § 3 pkt 5 a ustawy o własności lokali, do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu należy m.in. udzielenie zgody na zmianę wysokości udziałów we współwłasności nieruchomości

Słowa kluczowe: księga wieczysta
Typ: Porada
Data utworzenia: 11 października 2007

Zapłata podatku VAT od sprzedaży działek budowlanych

proponujemy wystąpić do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego o wydanie indywidualnej interpretacji, na podstawie art.14 b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Tylko indywidualna

Słowa kluczowe: podatek vat
Typ: Porada
Data utworzenia: 11 lutego 2008

Odpowiedzialność za treści publikowane w Internecie

stycznia 2001 roku, sygn. akt II AKa 240/01). Oznacza to, że w przypadku publikacji treści niezgodnych z polskim prawem, które naruszają normy karne (np. szerzenie treści o charakterze faszystowskim, szowinistycznych, nawołujących do nienawiści

Słowa kluczowe: przestępstwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 24 kwietnia 2008

Renta planistyczna dotyczy tylko tej części nieruchomości która została zbyta i dla której dokonano zmiany planu

następstwem (wynikiem) uchwalenia nowego planu miejscowego. Ponadto zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wyceny dokonuje się w odniesieniu do "nieruchomości", jako przedmiotu rozrządzenia dokonanego przez właściciela

Słowa kluczowe: renta planistyczna
Typ: Porada
Data utworzenia: 9 czerwca 2010

Alimentów można żądać od mężczyny, który nie jest mężem matki, jeżeli jego ojcostwo jest ustalone lub zostało uznane przez niego

postępowania o ustalenie ojcostwa. Dopiero po ustaleniu ojcostwa, sąd może wydać orzeczenie co do wykonywania obowiązku alimentacyjnego przez ojca dziecka, którego ojcostwo zostało ustalone, jak również wydać inne orzeczenia związane z władzą

Słowa kluczowe: ojcostwo
Typ: Porada
Data utworzenia: 19 sierpnia 2010

Środki obrony przed pomówieniem i zniesławieniem

będę składał zeznania na niekorzyść tej osoby. Co mogę zrobić z tymi oszczerstwami, które w piśmie do sądu ta osoba zawarła?

Powinien Pan zawiadomić organy ścigania o treści w/w pisma i możliwości popełnienia przestępstwa z art. 212 KK

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 11 lutego 2014

Podatek od odpłatnego zbycia nieruchomości

roku o podatku od spadków i darowizn), członkowie najbliższej rodziny są całkowicie zwolnieni z opodatkowania spadków i darowizn. Do kręgu najbliższej rodziny zaliczono małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę. W

Typ: Porada
Data utworzenia: 21 marca 2008

Przesłanki wypowiedzenia umowy najmu mieszkania komunalnego

lokatora, przewidzianej w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego obciążają podmiot, z którym wiąże lokatora stosunek prawny uprawniający go do używania lokalu. Tym samym zapisy

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 maja 2008
« Poprzednia 1 … 451  |  452  |  453  |  454  |  455 … 3159 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.