Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównawniosek+do+komornika+o+rozliczenie
Wniosek o wyłączenie komornika -

 Wniosek o wyłączenie komornika zgłasza się na piśmie do komornika prowadzącego postępowanie, uprawdopodobniając przyczyny wyłączenia. Komornik jest zobowiązany, w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku o wyłączenie, przekazać wniosek do sądu rejonowego, przy którym działa, wraz z pisemnymi wyjaśnieniami.

2. Sąd rejonowy, przy którym działa komornik, rozpoznaje wniosek o wyłączenie komornika w terminie 7 dni od dnia przekazania wniosku. Orzekając o wyłączeniu komornika, sąd wyznacza jednocześnie innego komornika do prowadzenia sprawy, której wyłączenie dotyczy.
3. Postanowienie w przedmiocie wyłączenia komornika sąd wydaje na posiedzeniu niejawnym w składzie jednoosobowym. Na postanowienie to zażalenie nie przysługuje.
4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do zastępcy komornika oraz do asesorów i aplikantów komorniczych, jeżeli osoby te prowadzą postępowanie lub dokonują określonych czynności w sprawie.
5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie do komornika stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o wyłączeniu sędziego.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.9

 

 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 31644 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Nie każda choroba jest przesłanką odroczenia rozprawy

rozprawa nie odbedzie sie. Uważam że to zwykłe świństwo. Czy nie mogę wnosić do sądu o np. ukaranie grzywną pozwanych za przemilczenie choroby pełnomocnika ?

Zasadniczo k.p.c. nie przewiduje wniosku strony o nałożenie grzywny. Sąd stosuje ta karę z

Słowa kluczowe: odroczenie rozprawy
Typ: Porada
Data utworzenia: 6 października 2008

Odwołanie darowizny z powodu niewdzięczności obdarowanego

darczyńcy. Prawo przewiduje ograniczenie okresu w jakim darowizna może być odwołana. Zgodnie z art. 899 § 3 k.c. darowizna nie może być odwołana po upływie roku od dnia, w którym uprawniony do odwołania dowiedział się o niewdzięczności obdarowanego

Słowa kluczowe: darowizna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 11 sierpnia 2009

Nie można umownie pozbawić władzy rodzicielskiej

. Przepisy prawa nie określają precyzyjnie obowiązków względem dziecka, które jeżeli zostaną zaniedbane mogą stanowić podstawę do pozbawienia władzy rodzicielskiej. Z całą pewnością w przepisie tym chodzi o całokształt obowiązków związanych z troską rodziców

Typ: Porada
Data utworzenia: 13 października 2011

Zwrot bonifikaty w przypadku nabycia lokalu mieszkalnego jako spadkobierca testamentowy

lokalu jako kontrahenta, nie wygasa w razie jego śmierci. Przepisy ustawy o gospodarce nieruchomości nie dają podstaw do wnioskowania o niedziedziczności tego obowiązku. Zasadą jest dziedziczenie praw i obowiązków majątkowych, a wyłączenia

Typ: Porada
Data utworzenia: 18 września 2009

Odpowiedzialność podatkowa za zobowiązania byłego współmałżonka

podatkowych powstałych przed dniem zniesienia wspólności majątkowej prawomocnym orzeczeniem sądu lub uprawomocnienia się orzeczenia sądu o separacji. Małżonek dłużnika nie może sprzeciwić się prowadzeniu czynności egzekucyjnych w stosunku do

Typ: Porada
Data utworzenia: 11 sierpnia 2012

Rękojmia obejmuje wady rzeczy sprzedanej zmniejszające jej wartość lub użyteczność

), W opisanym stanie faktycznym chodzi jedynie o wadę fizyczną powodującą zatarcie nr nadwozia, które wymaga jedynie jego ponownego nabicia. W naszej ocenie taka wada (abstrahując od tego czy do wytarcia numeru doszło przed czy po sprzedaży, a zatem czy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 listopada 2012

W razie złego wykonania prac można odstąpić od umowy

, z którego wnika ile pozostało do zapłaty po odjęciu zaliczek. Co mogę zrobić w tej sytuacji?

Zgodnie z art. 648 § 1 k.c. (kodeksu cywilnego) umowa o roboty budowlane powinna być stwierdzona pismem. Brak zachowania jednak wymaganej formy pisemnej

Typ: Porada
Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 24 stycznia 2013

Odwołanie darowizny z uwagi na niewdzięczność obdarowanego

zawierać takie pismo, jednakże należy uznać, że oprócz samego oświadczenia o odwołaniu darowizny winno ono zawierać informację o owej rażącej niewdzięczności jaka jest podstawą odwołania darowizny. W przypadku wykonanej darowizny (przejścia

Słowa kluczowe: darowizna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 lutego 2009

Przedłużenie umowy najmu lokalu zawartej na czas określony

W zeszłym roku podpisałam umowę o najem lokalu zamiast na czas nieokreślony, do końca lutego. Właściciele mieszkania zgłosili się teraz by podpisać następną, z podwyższonym czynszem. Moje pytanie: Czy jeśli nie ma o tym wzmianki, umowa nie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 kwietnia 2007

Skarga na decyzję ministra

Kto jest organem administracji publicznej wyższego stopnia wobec Ministra Spraw Zagranicznych, innymi słowy do jakiego organu wyższego stopnia powinienem wnieść skargę na Ministra Spraw Zagranicznych?

Na podstawie art. 227 kpa (przedmiotem

Typ: Porada
Data utworzenia: 10 czerwca 2007
« Poprzednia 1 … 449  |  450  |  451  |  452  |  453 … 3165 Następna »
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.