Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównawniosek+do+komornika+o+rozliczenie
Wniosek o wyłączenie komornika -

 Wniosek o wyłączenie komornika zgłasza się na piśmie do komornika prowadzącego postępowanie, uprawdopodobniając przyczyny wyłączenia. Komornik jest zobowiązany, w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku o wyłączenie, przekazać wniosek do sądu rejonowego, przy którym działa, wraz z pisemnymi wyjaśnieniami.

2. Sąd rejonowy, przy którym działa komornik, rozpoznaje wniosek o wyłączenie komornika w terminie 7 dni od dnia przekazania wniosku. Orzekając o wyłączeniu komornika, sąd wyznacza jednocześnie innego komornika do prowadzenia sprawy, której wyłączenie dotyczy.
3. Postanowienie w przedmiocie wyłączenia komornika sąd wydaje na posiedzeniu niejawnym w składzie jednoosobowym. Na postanowienie to zażalenie nie przysługuje.
4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do zastępcy komornika oraz do asesorów i aplikantów komorniczych, jeżeli osoby te prowadzą postępowanie lub dokonują określonych czynności w sprawie.
5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie do komornika stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o wyłączeniu sędziego.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.9

 

 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 31644 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Alimenty na rzecz rozwiedzionego małżonka

, to w myśl art. 32 k.p.c. (kodeksu postępowania cywilnego) powództwo o roszczenie alimentacyjne wytoczyć można według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej. Ponadto w myśl art. 11033 § 1 k.p.c. sprawy o alimenty należą do jurysdykcji krajowej także

Typ: Porada
Data utworzenia: 6 października 2011

Policjant może użyć siły w razie niepodporządkowania się jego poleceniom

w stosunku do kompletnie nie agresywnej osoby i legitymować nie podając swoich danych, gdy o to proszę?

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o policji, policjanci wykonując czynności służbowe mają prawo do

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 8 września 2011

Odwołanie członka zarządu spółdzielni

dot. nieważności uchwał określonych w art. 42 PrS (sprzeczne z prawem...), gdzie o uchylenie uchwały można wnosić do sądu. Niezależnie od powyższych możliwości, odwołanie członka zarządu nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy lub

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 czerwca 2006

Mieszkanie nabyte w trakcie małżeństwa stanowi majątek wspólny małżonków

majątek odrębny). Nawet sam fakt, że umowa zostałaby podpisana tylko przez jednego z małżonków, a drugi małżonek nie zostałby wpisany do księgo wieczystej, nie stanowi jeszcze o tym, że przedmiotowa nieruchomość nie weszła do majątku wspólnego. Sąd

Typ: Porada
Data utworzenia: 16 września 2013

Darowizna mieszkania przez córkę na rzecz matki

musiała złożyć do właściwego naczelnika urzędu skarbowego zawiadomienie o nabyciu mieszkania ( nieruchomości ). Warunkiem tym jest zgłoszenie w odpowiednim terminie w Urzędzie Skarbowym faktu nabycia mieszkania. Musi więc Pani dokonać zgłoszenia faktu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 lutego 2014

Przesłanki unieważnienia testamentu własnoręcznego

roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia. Co do drugiego Pani pytania - podatek oblicza się od wartości masy spadkowej. Czyli oblicza się wartość nieruchomości w chwili otwarcia spadku. Nie ma

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 sierpnia 2006

Odpowiedzialność pełnomocnika w przypadku zawierania umowy kredytu

ograniczenia w zaciąganiu zobowiązań w imieniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Ograniczenie to wynika z treści art. 230 k.s.h. w myśl, którego rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej

Słowa kluczowe: pełnomocnictwo, pełnomocnik
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 października 2009

Uciążliwy zakład w sąsiedztwie

Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Starosty. Mam pytanie w związku z tym - czy musimy to zrobić przez Starostę, czy możemy odwołanie wysłać bezpośrednio do Kolegium? Czy są przepisy mówiące o tym gdzie mogą powstawać miejsca postojowe (w tym przypadku

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 września 2007

Zaległości wobec ZUS powstałe przed 1 stycznia 1999 roku mogą być dochodzone przez lat 10

. Bieg przedawnienia przerywa odroczenie terminu płatności, rozłożenie spłaty należności na raty i każda inna czynność zmierzająca do ściągnięcia należności, jeżeli o czynności tej został zawiadomiony dłużnik. Zgodnie z przepisami ustawy, składek nie

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Data utworzenia: 16 listopada 2008

Odstąpienie od umowy przedwstępnej z developerem

. Odstąpiłam od tej umowy, minęło kilka miesięcy ale zwrotu pieniędzy nie dostałam. Do banku kredytującego skierowałam pismo z prośbą o przekazanie na mnie cesji praw dochodzenia roszczeń od developera, bowiem developer podpisał weksel na kwotę wysokości mojego

Słowa kluczowe: bank, developer, kredyt, kredyt hipoteczny
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 września 2012
« Poprzednia 1 … 442  |  443  |  444  |  445  |  446 … 3165 Następna »
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.