Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównawniosek+do+komornika+o+rozliczenie
Wniosek o wyłączenie komornika -

 Wniosek o wyłączenie komornika zgłasza się na piśmie do komornika prowadzącego postępowanie, uprawdopodobniając przyczyny wyłączenia. Komornik jest zobowiązany, w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku o wyłączenie, przekazać wniosek do sądu rejonowego, przy którym działa, wraz z pisemnymi wyjaśnieniami.

2. Sąd rejonowy, przy którym działa komornik, rozpoznaje wniosek o wyłączenie komornika w terminie 7 dni od dnia przekazania wniosku. Orzekając o wyłączeniu komornika, sąd wyznacza jednocześnie innego komornika do prowadzenia sprawy, której wyłączenie dotyczy.
3. Postanowienie w przedmiocie wyłączenia komornika sąd wydaje na posiedzeniu niejawnym w składzie jednoosobowym. Na postanowienie to zażalenie nie przysługuje.
4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do zastępcy komornika oraz do asesorów i aplikantów komorniczych, jeżeli osoby te prowadzą postępowanie lub dokonują określonych czynności w sprawie.
5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie do komornika stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o wyłączeniu sędziego.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.9

 

 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 31644 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Powołanie w skład zarządu nie powoduje automatycznego nawiązania stosunku pracy

podstawie umowy o pracę lub powołania, jest innym stosunkiem prawnym niż powołanie do organów statutowych takich jak zarząd. Członek zarządu może być (ale nie musi) jednocześnie pracownikiem spółdzielni. Może łączyć go jedynie cywilnoprawny stosunek związany

Słowa kluczowe: spółdzielnia
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 26 listopada 2008

Sprostowanie protokołu z rozprawy sądowej jest ograniczone

został sporządzony. Kodeks Postępowania Cywilnego nie przewiduje natomiast dalszego zażalenia do Sądu II instancji. Przepisu takiego nie ma ani w rozdziale o posiedzeniach sądowych (art. 148-163 k.p.c.), ani też w rozdziale o zażaleniu (art. 394-398 k.p.c

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 grudnia 2008

Samowola budowlana nie jest samowolą gdy przepisy prawa nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę

wydany dokument warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, wystąpiłam do archiwum o wystawienie duplikatu, obawiam sie jednak że go nie otrzymam. Obecnie otrzymałam decyzje o rozbiórce, gdyż budynek samowoli jako gospodarczy jest nie zgodny z obecnym

Typ: Porada
Data utworzenia: 18 lipca 2010

Współwłaściciel nieruchomości winien uzyskać zgodę na budowę od pozostałych współwłaścicieli

roku (sygn. akt III ARN 15/90), zgodnie z którym, inwestor - współwłaściciel nieruchomości może uzyskać prawo do dysponowania nią w granicach przekraczających zakres zwykłego zarządu rzeczą wspólną o ile uzyska zgodę wszystkich właścicieli lub

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 lutego 2009

Kupujący ma prawo wyboru trybu reklamacji - z tytułu rękojmi lub gwarancji.

. Wcześniej nie wykonywałem tym aparatem zdjęć z użyciem wbudowanej lampy błyskowej, więc przypuszczam, że wada ta była już w momencie nabywana aparatu. Złożyłem do sklepu reklamację z prośbą o bezzwłoczną wymianę aparatu na wolny od wad lub o zwrot gotówki

Słowa kluczowe: gwarancja, konsument, kupujący, naprawa
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 sierpnia 2011

Poświadczenie dziedziczenia określa krąg spadkobierców

być ustalony w sposób określony przez prawo krąg osób, którym ten spadek przypadnie. W tym celu zasadniczo przeprowadza się przed sądem postępowanie o stwierdzeniu nabycia spadku. Obecnie w określonych okolicznościach, zamiast wnosić do sądu o

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 lipca 2012

Wynajęcie lokalu mieszkalnego przez jednego ze współmałżonków wymaga zgody drugiego współmałżonka

gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, umową najmu okazjonalnego lokalu jest umowa najmu lokalu służącego do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, którego właściciel, będący osobą fizyczną, nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 sierpnia 2010

Odpowiedzialność odszkodowawcza za wydanie decyzji administracyjnej

?

Istotnie w grę w tym przypadku będą wchodzić przepisy przejściowe, a jak Pan zauważył zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 roku o zmianie ustawy kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 19 lipca 2004 roku, Nr 162, poz. 1692), do

Słowa kluczowe: odszkodowanie
Typ: Porada
Data utworzenia: 27 października 2006

Firma windylacyjna a przedawniona należność banku

ewentualne kontakty telefoniczne (np. do miejsca pracy), to może Pani zażądać udzielenia informacji o podstawie prawnej ja jakiej Pani dane osobowe są przetwarzane przez tą firmę, w tym o źródle pochodzenia tych danych (kto je przekazał), oraz o zakresie ich

Typ: Porada
Kategoria: wnidykacja
Data utworzenia: 23 listopada 2012

Wynagrodzenie dla małżonka prowadzącego działalność nie jest kosztem uzyskania przychodu

naszej współpracy? Czy mąż może mi wystawiać fakturę za wykonane usługi? Jaki miałby być sposób rozliczenia do celów podatkowych?

W sytuacji małżeństwa, gdy małżonkowie prowadząc działalność gospodarczą mają zamiar nawiązać współpracę gospodarczą, w

Typ: Porada
Data utworzenia: 11 lutego 2013
« Poprzednia 1 … 439  |  440  |  441  |  442  |  443 … 3165 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.