Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównawniosek+do+komornika+o+rozliczenie
Wniosek o wyłączenie komornika -

 Wniosek o wyłączenie komornika zgłasza się na piśmie do komornika prowadzącego postępowanie, uprawdopodobniając przyczyny wyłączenia. Komornik jest zobowiązany, w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku o wyłączenie, przekazać wniosek do sądu rejonowego, przy którym działa, wraz z pisemnymi wyjaśnieniami.

2. Sąd rejonowy, przy którym działa komornik, rozpoznaje wniosek o wyłączenie komornika w terminie 7 dni od dnia przekazania wniosku. Orzekając o wyłączeniu komornika, sąd wyznacza jednocześnie innego komornika do prowadzenia sprawy, której wyłączenie dotyczy.
3. Postanowienie w przedmiocie wyłączenia komornika sąd wydaje na posiedzeniu niejawnym w składzie jednoosobowym. Na postanowienie to zażalenie nie przysługuje.
4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do zastępcy komornika oraz do asesorów i aplikantów komorniczych, jeżeli osoby te prowadzą postępowanie lub dokonują określonych czynności w sprawie.
5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie do komornika stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o wyłączeniu sędziego.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.9

 

 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 31644 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

W razie zawarcia umowy pod wpływem błedu można się uchylić od skutków złożonego oświadczenia woli

została jednakże zawarta w formie pisemnej (przepisy nie wymagają zachowania takiej formy). Ponadto z opisanego stanu faktycznego wynika, że możemy w tym przypadku mówić o wprowadzeniu Pani w błąd co do treści czynności prawnej, co zasadniczo skutkuje wadą

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 czerwca 2012

Dla skuteczności odstąpienia od umowy konieczne jest zapłacenie odstępnego

jednak wraz ze złożeniem oświadczenia o odstąpieniu, zamiast zapłaty sumy odstępnego, złożyć oświadczenie o potrąceniu. Do potrącenia długu z wierzytelnością nie dochodzi automatycznie przez to, że istnieją dwie wzajemne wierzytelności nadające się do

Słowa kluczowe: odstąpienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 sierpnia 2008

Wynagrodzenie za ustanowienie drogi koniecznej na nieruchomości

Czy właściciel nieruchomości obciążonej może wystąpić do właściwego sądu z wnioskiem o ustanowienie służebności drogi koniecznej w stosunku do użytkownika, który korzysta z przejazdu do drogi publicznej i nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów

Słowa kluczowe: droga konieczna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 lipca 2010

Rozdzielność majątkowa nie powoduje podziału majątku dorobkowego

. Siostra męża ponieważ ma dzieci cały czas ma roszczenia i prosi o pomoc męża. Czy po rozwodzie będę miała prawa do mieszkania? A po śmierci męża, jeśli nie wezmę rozwodu, to jak wyglądała dziedziczenie?

Z chwilą zawarcia umowy majątkowej małżeńskiej

Typ: Porada
Data utworzenia: 1 marca 2009

Podatek dochodowy z odpłatnego zbycia nieruchomości

rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych). Do kosztów uzyskania przychodu zaliczyć można zatem nakłady poczynione na nieruchomość, a więc wszelkie wydatki jakie związane

Słowa kluczowe: podatkowe prawo
Typ: Porada
Data utworzenia: 1 maja 2010

Przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości jest wartość nieruchomości wyrażona w cenie określonej w umowie

Zakupiłem na przetargu działkę budowlaną w 2006 roku. Akt notarialny podpisany został w 2007 roku. Działkę sprzedałem na początku listopada 2009 roku. Proszę o informacje jak mogę uniknąć lub obniżyć lub jaki koszty mogę wliczyć.

Zgodnie obecnie

Typ: Porada
Data utworzenia: 2 maja 2010

Odpowiedzialność współmałżonka będącego spadkobiercą za długi spadkowe

wszczęcia postępowania przez wierzycieli spadkowych przed przyjęciem spadku, pozwany spadkobierca może żądać zawieszenia tegoż postępowania do czasu złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku od przyjęcia spadku do jego

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 stycznia 2011

Przedawnienie roszczenia wynikającego z długów spadkowych

doszło do kontroli i właściciel znalazł podwójny przelew. Obecnie zażądał ode mnie zwrotu zapłaconej kwoty. Wcześniej nigdy nikt się nie upomniał się o ta nadpłatę, nie było też potwierdzania sald. Czy w związku z powyższym muszę zwracać przelane

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 października 2013

Jak odliczyć ulgę odsetkową

mieszkań na wynajem oraz udostępnianie lokalu mieszkalnego na zasadach spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, na podstawie przepisów o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, udzielanych przez kasy mieszkaniowe

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 marca 2007

Umowa sprzedaży mieszkania zawarta przez pełnomocnika

do naprawienia szkody, którą druga strona poniosła przez to, że zawarła umowę nie wiedząc o braku umocowania lub o przekroczeniu jego zakresu. Jednak zgodnie z art. 105 Kc, jeżeli pełnomocnik po wygaśnięciu umocowania dokona w imieniu mocodawcy

Słowa kluczowe: pełnomocnik
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 listopada 2007
« Poprzednia 1 … 428  |  429  |  430  |  431  |  432 … 3165 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.