Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównawniosek+do+komornika+o+rozliczenie
Wniosek o wyłączenie komornika -

 Wniosek o wyłączenie komornika zgłasza się na piśmie do komornika prowadzącego postępowanie, uprawdopodobniając przyczyny wyłączenia. Komornik jest zobowiązany, w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku o wyłączenie, przekazać wniosek do sądu rejonowego, przy którym działa, wraz z pisemnymi wyjaśnieniami.

2. Sąd rejonowy, przy którym działa komornik, rozpoznaje wniosek o wyłączenie komornika w terminie 7 dni od dnia przekazania wniosku. Orzekając o wyłączeniu komornika, sąd wyznacza jednocześnie innego komornika do prowadzenia sprawy, której wyłączenie dotyczy.
3. Postanowienie w przedmiocie wyłączenia komornika sąd wydaje na posiedzeniu niejawnym w składzie jednoosobowym. Na postanowienie to zażalenie nie przysługuje.
4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do zastępcy komornika oraz do asesorów i aplikantów komorniczych, jeżeli osoby te prowadzą postępowanie lub dokonują określonych czynności w sprawie.
5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie do komornika stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o wyłączeniu sędziego.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.9

 

 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 31644 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Pobrana odprawa emerytalna i inne składniki wynagrodzenia za pracę stanowią majątek dorobkowy małżonków

majątek dorobkowy, natomiast w przypadku gdy pracownikowi przysługuje jedynie roszczenie o wypłatę składników wynagrodzenia, to sama wierzytelność (do czasu jej wypłaty), to zgodnie z art. 33 pkt. 7 k.r.o. stanowi majątek osobisty małżonka

Słowa kluczowe: wspólność majątkowa
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 22 lutego 2009

Unieważnienie małżeństwa z powodu choroby psychicznej

. Ja pracuję i jestem samodzielna. Żadne z nas nie jest ubezwłasnowolnione. Czy konieczne jest wystąpienie o zgodę na zawarcie małżeństwa do sądu? Jak to się robi? Jakie dokumenty i orzeczenia lekarskie są potrzebne? Czy w przypadku zatajenia tego faktu

Typ: Porada
Data utworzenia: 16 sierpnia 2007

Podatek od spadku osoby mieszkającej poza granicami

z art. 2 ust. 1 pkt. 3, przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku, nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn. Dziedziczenie podlega ustawie o podatku od spadków i

Typ: Porada
Data utworzenia: 29 kwietnia 2008

Przedawnienie roszczeń z tytułu rachunków za media

szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat 10, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 3 lata. Jednym z najważniejszych przepisów szczególnych odnoszących się do

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 lipca 2010

Odsetki od podwyższonych alimentów

dnia ogłoszenia wyroku do dnia zapłaty. Teraz była żona domaga się zapłaty odsetek. Ja policzyłem odsetki od całej kwoty wyrównania od dnia wyroku, do dnia zapłaty. Przecież nie wiadomo było w momencie składania pozwu o podwyższenie, czy sąd

Słowa kluczowe: alimenty, odsetki
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 lutego 2008

Zameldowanie byłego współmałżonka na pobyt stały po orzeczeniu rozwodu

mieszkania w mieszkaniu. Zameldowanie nie ma nic wspólnego z prawem do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym, zgodnie z art. 9 ust. 2 b ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku, o ewidencji ludności i dowodach osobistych, zameldowanie w lokalu służy wyłącznie celom

Słowa kluczowe: zameldowanie
Typ: Porada
Data utworzenia: 4 czerwca 2008

W przypadku nie zgłoszenia nabycia składnika majątku w spadku, nie można skorygować deklaracji podatkowej

terminu do złożenia deklaracji podatkowej można skorzystać z ulgi podatkowej?

Zgodnie z treścią art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych

Typ: Porada
Data utworzenia: 30 października 2011

Zwrot nakładów poczynionych na cudzą nieruchomość

wyjście?

W opisanym stanie faktycznym mamy do czynienia z nakładami poczynionymi przez ówczesnego posiadacza nieruchomości. Posiadacz taki może w określonych w przepisach kodeksu cywilnego żądać zwrotu nakładów, które poczynił na nieruchomość ale

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 października 2012

Wykup mieszkania komunalnego w przypadku posiadania nieruchomości gruntowej

mieszkań mieć stosunek najmu z gminą. Odnosząc się zatem do samego stosunku najmu, to zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, rada gminy

Słowa kluczowe: mieszkanie komunalne
Typ: Porada
Data utworzenia: 28 grudnia 2009

Wynagrodzenie i zasiełek w czasie przebywania pracownika na zwolnieniu lekarskim

zwolnieniu lekarskim. Proszę o informację czy przedłużając powyższe zwolnienie mam prawo do otrzymania zasiłku, jeśli tak to w jakiej wysokości? Czy wszystkie składniki wynagrodzenia wliczają się do podstawy zasiłku? Czy do wyliczenia podstawy należy przyjąć

Słowa kluczowe: zasiłek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 21 września 2010
« Poprzednia 1 … 424  |  425  |  426  |  427  |  428 … 3165 Następna »
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.