Kalendarz przedsiębiorcy: 20-11-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównawniosek+do+komornika+o+rozliczenie
Wniosek o wyłączenie komornika -

 Wniosek o wyłączenie komornika zgłasza się na piśmie do komornika prowadzącego postępowanie, uprawdopodobniając przyczyny wyłączenia. Komornik jest zobowiązany, w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku o wyłączenie, przekazać wniosek do sądu rejonowego, przy którym działa, wraz z pisemnymi wyjaśnieniami.

2. Sąd rejonowy, przy którym działa komornik, rozpoznaje wniosek o wyłączenie komornika w terminie 7 dni od dnia przekazania wniosku. Orzekając o wyłączeniu komornika, sąd wyznacza jednocześnie innego komornika do prowadzenia sprawy, której wyłączenie dotyczy.
3. Postanowienie w przedmiocie wyłączenia komornika sąd wydaje na posiedzeniu niejawnym w składzie jednoosobowym. Na postanowienie to zażalenie nie przysługuje.
4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do zastępcy komornika oraz do asesorów i aplikantów komorniczych, jeżeli osoby te prowadzą postępowanie lub dokonują określonych czynności w sprawie.
5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie do komornika stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o wyłączeniu sędziego.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.9

 

 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 31587 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Nie każda nieprawdziwa wypowiedź, stanowi pomówienie lub naruszenie prawa

ale chciałam wrócić, tylko, że on mnie nie przyjął z powrotem do pracy. Nie jest to prawdą. Czy w opisanej sprawie mogę wnieść sprawę do sądu, czy raczej to zostawić?

W opisanym stanie faktycznym trudno mówić o jakimś roszczeniu cywilnoprawnym

Słowa kluczowe: pomówienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 stycznia 2010

W przypadku spadku, można zamiast w sądzie przeprowadzić poświadczenie dziedziczenia u notariusza

, czyli złożenie wniosku do sądu o stwierdzenie nabycia spadku, oraz druga jako przeprowadzane u notariusza poświadczenie dziedziczenia. Oba postępowania wywierają ten sam skutek w postaci nabycia spadku. Notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 31 stycznia 2010

Blokada rachunku papierów wartościowych jako zabezpieczenie kredytu udzielonego przez bank

stanu w przypadku, gdy wartość ich jest poniżej określonej kwoty. Bank nie monitoruje Pana rachunku, stąd pewnie nie wie, jaki jest jego stan. Może Pan wystąpić do banku o wyrażenie zgody na zlecenie sprzedaży i pokrycie kredytu, lub bank w przypadku jak

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 lipca 2007

Właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym nie może żadać odłączenia urządzeń grzewczych w jego lokalu

, w szczególności w zakresie związanym z wymaganiami, o których mowa w ust. 1 pkt 1-7. Oznacza to zwłaszcza warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do

Typ: Porada
Data utworzenia: 8 września 2009

Reklamacja - czas jej rozpatrzenia

Jaki jest okres rozpatrzenia reklamacji – chodzi o sprawę reklamacji pomiędzy dwoma przedsiębiorcami.

Jeżeli chodzi o ten temat to sprawa nie jest prosta. Po pierwsze możemy mieć do czynienia w tym przypadku zarówno z gwarancją jak i rękojmią

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 czerwca 2006

Umowa najmu lokalu nie stanowi majątku małżonków

jednego z małżonków znieść wspólność najmu lokalu. Współnajemca może także wystąpić do sądu o ustalenie nieistnienia stosunku najmu ze współnajemcą (byłym współmałżonkiem). W takim przypadku stroną umowy najmu będzie wówczas tylko jeden z byłych

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 września 2008

Pobrana odprawa emerytalna i inne składniki wynagrodzenia za pracę stanowią majątek dorobkowy małżonków

majątek dorobkowy, natomiast w przypadku gdy pracownikowi przysługuje jedynie roszczenie o wypłatę składników wynagrodzenia, to sama wierzytelność (do czasu jej wypłaty), to zgodnie z art. 33 pkt. 7 k.r.o. stanowi majątek osobisty małżonka

Słowa kluczowe: wspólność majątkowa
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 22 lutego 2009

Unieważnienie małżeństwa z powodu choroby psychicznej

. Ja pracuję i jestem samodzielna. Żadne z nas nie jest ubezwłasnowolnione. Czy konieczne jest wystąpienie o zgodę na zawarcie małżeństwa do sądu? Jak to się robi? Jakie dokumenty i orzeczenia lekarskie są potrzebne? Czy w przypadku zatajenia tego faktu

Typ: Porada
Data utworzenia: 16 sierpnia 2007

Podatek od spadku osoby mieszkającej poza granicami

z art. 2 ust. 1 pkt. 3, przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku, nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn. Dziedziczenie podlega ustawie o podatku od spadków i

Typ: Porada
Data utworzenia: 29 kwietnia 2008

Przedawnienie roszczeń z tytułu rachunków za media

szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat 10, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 3 lata. Jednym z najważniejszych przepisów szczególnych odnoszących się do

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 lipca 2010
« Poprzednia 1 … 423  |  424  |  425  |  426  |  427 … 3159 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.