Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównawniosek+do+komornika+o+rozliczenie
Wniosek o wyłączenie komornika -

 Wniosek o wyłączenie komornika zgłasza się na piśmie do komornika prowadzącego postępowanie, uprawdopodobniając przyczyny wyłączenia. Komornik jest zobowiązany, w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku o wyłączenie, przekazać wniosek do sądu rejonowego, przy którym działa, wraz z pisemnymi wyjaśnieniami.

2. Sąd rejonowy, przy którym działa komornik, rozpoznaje wniosek o wyłączenie komornika w terminie 7 dni od dnia przekazania wniosku. Orzekając o wyłączeniu komornika, sąd wyznacza jednocześnie innego komornika do prowadzenia sprawy, której wyłączenie dotyczy.
3. Postanowienie w przedmiocie wyłączenia komornika sąd wydaje na posiedzeniu niejawnym w składzie jednoosobowym. Na postanowienie to zażalenie nie przysługuje.
4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do zastępcy komornika oraz do asesorów i aplikantów komorniczych, jeżeli osoby te prowadzą postępowanie lub dokonują określonych czynności w sprawie.
5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie do komornika stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o wyłączeniu sędziego.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.9

 

 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 31644 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Obniżenie alimentów z uwagi na przebywanie dziecka u zobowiązanego

Alimenty są zasądzone na dzieci, które są ze mną, ale nie ograniczam kontaktów i często jedno dzieci nocuje u matki. Czy może matka żądać pomniejszania alimentów o procent czasu w którym ma dzieci?

Alimenty co do zasady są związane z kosztami

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 9 października 2008

W przypadku spadku, można zamiast w sądzie przeprowadzić poświadczenie dziedziczenia u notariusza

, czyli złożenie wniosku do sądu o stwierdzenie nabycia spadku, oraz druga jako przeprowadzane u notariusza poświadczenie dziedziczenia. Oba postępowania wywierają ten sam skutek w postaci nabycia spadku. Notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 31 stycznia 2010

Zmieszkiwanie bezumowne w lokalu mieszkalnym

prawnego i nakazanie przez sąd opróżnienia lokalu. Sąd w orzeczeniu nakazującym opróżnienie lokalu orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia wobec osób, których nakaz dotyczy. Obowiązek zapewnienia lokalu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 czerwca 2007

Rozwód i podział majątku

postępowania sądowego), może Pani żądać podziału majątku, z uwzględnieniem przyczynienia się każdego z małżonków do jego powstania (czyli żądać przyznania całości majątku Pani). Co do samego rozwodu proszę pamiętać o obowiązku alimentacyjnym jaki

Typ: Porada
Data utworzenia: 6 lipca 2007

Usunięcie danych klienta banku z bazy BIK

dokumentami, w których znajduje się Pańska zgoda na przetwarzanie danych przez BIK i sprawdzić czy okres, w jakim Pan wyraził zgodę na przetwarzanie danych nie upłynął. Ponadto może Pan zwrócić się do banku, w którym miał Pan kredyt z wnioskiem o usunięcie

Słowa kluczowe: ochrona danych osobowych
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 maja 2008

Nie każda nieprawdziwa wypowiedź, stanowi pomówienie lub naruszenie prawa

ale chciałam wrócić, tylko, że on mnie nie przyjął z powrotem do pracy. Nie jest to prawdą. Czy w opisanej sprawie mogę wnieść sprawę do sądu, czy raczej to zostawić?

W opisanym stanie faktycznym trudno mówić o jakimś roszczeniu cywilnoprawnym

Słowa kluczowe: pomówienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 stycznia 2010

Blokada rachunku papierów wartościowych jako zabezpieczenie kredytu udzielonego przez bank

stanu w przypadku, gdy wartość ich jest poniżej określonej kwoty. Bank nie monitoruje Pana rachunku, stąd pewnie nie wie, jaki jest jego stan. Może Pan wystąpić do banku o wyrażenie zgody na zlecenie sprzedaży i pokrycie kredytu, lub bank w przypadku jak

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 lipca 2007

Właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym nie może żadać odłączenia urządzeń grzewczych w jego lokalu

, w szczególności w zakresie związanym z wymaganiami, o których mowa w ust. 1 pkt 1-7. Oznacza to zwłaszcza warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do

Typ: Porada
Data utworzenia: 8 września 2009

Reklamacja - czas jej rozpatrzenia

Jaki jest okres rozpatrzenia reklamacji – chodzi o sprawę reklamacji pomiędzy dwoma przedsiębiorcami.

Jeżeli chodzi o ten temat to sprawa nie jest prosta. Po pierwsze możemy mieć do czynienia w tym przypadku zarówno z gwarancją jak i rękojmią

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 czerwca 2006

Umowa najmu lokalu nie stanowi majątku małżonków

jednego z małżonków znieść wspólność najmu lokalu. Współnajemca może także wystąpić do sądu o ustalenie nieistnienia stosunku najmu ze współnajemcą (byłym współmałżonkiem). W takim przypadku stroną umowy najmu będzie wówczas tylko jeden z byłych

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 września 2008
« Poprzednia 1 … 423  |  424  |  425  |  426  |  427 … 3165 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.