Kalendarz przedsiębiorcy: 25-11-2018 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównawniosek+do+komornika+o+rozliczenie
Wniosek o wyłączenie komornika -

 Wniosek o wyłączenie komornika zgłasza się na piśmie do komornika prowadzącego postępowanie, uprawdopodobniając przyczyny wyłączenia. Komornik jest zobowiązany, w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku o wyłączenie, przekazać wniosek do sądu rejonowego, przy którym działa, wraz z pisemnymi wyjaśnieniami.

2. Sąd rejonowy, przy którym działa komornik, rozpoznaje wniosek o wyłączenie komornika w terminie 7 dni od dnia przekazania wniosku. Orzekając o wyłączeniu komornika, sąd wyznacza jednocześnie innego komornika do prowadzenia sprawy, której wyłączenie dotyczy.
3. Postanowienie w przedmiocie wyłączenia komornika sąd wydaje na posiedzeniu niejawnym w składzie jednoosobowym. Na postanowienie to zażalenie nie przysługuje.
4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do zastępcy komornika oraz do asesorów i aplikantów komorniczych, jeżeli osoby te prowadzą postępowanie lub dokonują określonych czynności w sprawie.
5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie do komornika stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o wyłączeniu sędziego.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.9

 

 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 31588 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Ojcostwo a domniemanie prawne, że ojcem dziecka jest mąż matki

, żeby mnie niepokoił i mieszał dziecku w głowie. Czy jest jakaś prawna możliwość rozwiązania raz na zawsze tej sytuacji?

Z punktu widzenia prawa, mężczyzna ten nie jest ojcem Pani dziecka, nie ma zatem on żadnych praw do uzyskiwania informacji o

Słowa kluczowe: ojcostwo
Typ: Porada
Data utworzenia: 21 grudnia 2009

Właściciel nieruchomości sąsiedniej jest uczestnikiem postępowania w sprawie wydania pozwolenia budowlanego

W 1993 roku sąsiad wybudował bez mojej zgody, na granicy mojej działki, budynek garażowo-gospodarczy o długości 11,40 m, wys. 5,30 m. Teraz chce nadbudować drugą kondygnację na wys.1 m i przekształcić go w budynek garażowo-mieszkalny. Czy sąsiad ma

Typ: Porada
Data utworzenia: 16 listopada 2009

Spłata kredytu hipotecznego może skutkować obowiązkiem zwrotu bonifikaty udzielonej przy wykupie mieszkania od gminy

o zwrocie bonifikaty nie stosuje się w przypadku: zbycia na rzecz osoby bliskiej, z tym zastrzeżeniem, że przepis o zwrocie bonifikaty stosuje się odpowiednio do osoby bliskiej, która zbyła lub wykorzystała nieruchomość na inne cele

Słowa kluczowe: wykup mieszkania
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 lutego 2010

Ochrona danych osobowych współmałżonka kredytobiorcy

współmałżonka. Niezaleznie od samego uprawniania banku do zbierania danych osobowych nie od osoby, której one dotyczą, bank jest obowiązany poinformować tę osobę, bezpośrednio po utrwaleniu zebranych danych, o: adresie swojej

Słowa kluczowe: ochrona danych osobowych
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 kwietnia 2008

Spadek - dział spadku oraz inne przepisy w zakresie spadku

tego udziału (zachowek). Jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 maja 2007

Wymeldowanie i eksmisja z mieszkania

właściciela, stąd nie można stwierdzić, że nie ma Pan tytułu prawnego do mieszkania. Pana ojciec może zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 roku, o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego, wypowiedzieć Panu

Słowa kluczowe: eksmisja, obowiązek meldunkowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 marca 2008

Posiadanie innego lokalu mieszkalnego uniemożliwia posiadanie lokalu komunalnego

pozostająca faktycznie we wspólnym pożyciu, dokonali zamiany lokalu, budynku mieszkalnego lub jego części na lokal (lokale) kwalifikujący do ubiegania się o poprawę warunków zamieszkiwania z mieszkaniowego zasobu, a także, gdy osoby te zbyły pod jakimkolwiek

Typ: Porada
Data utworzenia: 20 listopada 2009

Przedsiębiorca także może powołać się na uprawnienia wynikające z tytułu rękojmi, ale na podstawie przepisów kodeksu cywilnego

mam szans na wyegzekwowanie naprawy tego urządzenia?

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku, o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy stosuje się do dokonywanej w zakresie

Słowa kluczowe: rękojmia za wady
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 października 2010

Odnaleziony testament po zmarłym

zapisanych testamentem przez swojego ojca, w ogóle się nimi nie interesowała. Czy jest to jednoznaczne z odrzuceniem przez nią spadku i czy ja mam do tego jakieś prawa.

Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu

Słowa kluczowe: testament
Typ: Porada
Data utworzenia: 3 października 2006

Cena w umowie jest ceną brutto, chyba że co innego wynika z umowy

Zawarłam umowę z wykonawcą robót budowlanych. Prace zostały wykonane i nie mam zastrzeżeń co do ich jakości. Poprosiłam o wystawienie faktury. W pierwszej chwili, otrzymałam odpowiedź, że firma nie może mi wystawić faktury, ponieważ nie ma jeszcze

Słowa kluczowe: cena
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 listopada 2007
« Poprzednia 1 … 419  |  420  |  421  |  422  |  423 … 3159 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.