Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównawniosek+do+komornika+o+rozliczenie
Wniosek o wyłączenie komornika -

 Wniosek o wyłączenie komornika zgłasza się na piśmie do komornika prowadzącego postępowanie, uprawdopodobniając przyczyny wyłączenia. Komornik jest zobowiązany, w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku o wyłączenie, przekazać wniosek do sądu rejonowego, przy którym działa, wraz z pisemnymi wyjaśnieniami.

2. Sąd rejonowy, przy którym działa komornik, rozpoznaje wniosek o wyłączenie komornika w terminie 7 dni od dnia przekazania wniosku. Orzekając o wyłączeniu komornika, sąd wyznacza jednocześnie innego komornika do prowadzenia sprawy, której wyłączenie dotyczy.
3. Postanowienie w przedmiocie wyłączenia komornika sąd wydaje na posiedzeniu niejawnym w składzie jednoosobowym. Na postanowienie to zażalenie nie przysługuje.
4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do zastępcy komornika oraz do asesorów i aplikantów komorniczych, jeżeli osoby te prowadzą postępowanie lub dokonują określonych czynności w sprawie.
5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie do komornika stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o wyłączeniu sędziego.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.9

 

 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 31644 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Przetwarzanie danych w razie zakończenia postępowania karnego

potwierdzające stawiane zarzuty, jak również – stosownie do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – wnieść opłatę skarbową. W przypadku przetwarzania danych osobowych administrator danych musi mieć podstawę prawną i faktyczną do

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 lipca 2012

Przestępstwo ciągłe

postanowiliśmy się usamodzielnić, staliśmy się dla byłego wspólnika konkurencją. Złożył doniesienie do Prokuratury o popełnieniu przestępstwa polegającego na podrobieniu podpisu na kilu polisach. Sprawa się już zakończyła prawomocnym wyrokiem Sądu. W trakcie

Słowa kluczowe: przestępstwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 29 stycznia 2007

Rozwód w Anglii

rozdzielność nie dotyczy majątku w innych krajach UE?

Sądy w Anglii i Walii zawsze stosują prawo Anglii i Walii do spraw wnoszonych do tych sądów. Na mocy przepisów Ustawy z 1973 r. o Postępowaniu w sprawach domicylu i małżeńskich (the Domicile and

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Kategoria: Prawo obce
Data utworzenia: 11 października 2007

Ojcostwo a domniemanie prawne, że ojcem dziecka jest mąż matki

, żeby mnie niepokoił i mieszał dziecku w głowie. Czy jest jakaś prawna możliwość rozwiązania raz na zawsze tej sytuacji?

Z punktu widzenia prawa, mężczyzna ten nie jest ojcem Pani dziecka, nie ma zatem on żadnych praw do uzyskiwania informacji o

Słowa kluczowe: ojcostwo
Typ: Porada
Data utworzenia: 21 grudnia 2009

Właściciel nieruchomości sąsiedniej jest uczestnikiem postępowania w sprawie wydania pozwolenia budowlanego

W 1993 roku sąsiad wybudował bez mojej zgody, na granicy mojej działki, budynek garażowo-gospodarczy o długości 11,40 m, wys. 5,30 m. Teraz chce nadbudować drugą kondygnację na wys.1 m i przekształcić go w budynek garażowo-mieszkalny. Czy sąsiad ma

Typ: Porada
Data utworzenia: 16 listopada 2009

Spłata kredytu hipotecznego może skutkować obowiązkiem zwrotu bonifikaty udzielonej przy wykupie mieszkania od gminy

o zwrocie bonifikaty nie stosuje się w przypadku: zbycia na rzecz osoby bliskiej, z tym zastrzeżeniem, że przepis o zwrocie bonifikaty stosuje się odpowiednio do osoby bliskiej, która zbyła lub wykorzystała nieruchomość na inne cele

Słowa kluczowe: wykup mieszkania
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 lutego 2010

Ochrona danych osobowych współmałżonka kredytobiorcy

współmałżonka. Niezaleznie od samego uprawniania banku do zbierania danych osobowych nie od osoby, której one dotyczą, bank jest obowiązany poinformować tę osobę, bezpośrednio po utrwaleniu zebranych danych, o: adresie swojej

Słowa kluczowe: ochrona danych osobowych
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 kwietnia 2008

Spadek - dział spadku oraz inne przepisy w zakresie spadku

tego udziału (zachowek). Jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 maja 2007

Wymeldowanie i eksmisja z mieszkania

właściciela, stąd nie można stwierdzić, że nie ma Pan tytułu prawnego do mieszkania. Pana ojciec może zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 roku, o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego, wypowiedzieć Panu

Słowa kluczowe: eksmisja, obowiązek meldunkowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 marca 2008

Posiadanie innego lokalu mieszkalnego uniemożliwia posiadanie lokalu komunalnego

pozostająca faktycznie we wspólnym pożyciu, dokonali zamiany lokalu, budynku mieszkalnego lub jego części na lokal (lokale) kwalifikujący do ubiegania się o poprawę warunków zamieszkiwania z mieszkaniowego zasobu, a także, gdy osoby te zbyły pod jakimkolwiek

Typ: Porada
Data utworzenia: 20 listopada 2009
« Poprzednia 1 … 419  |  420  |  421  |  422  |  423 … 3165 Następna »
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.