Kalendarz przedsiębiorcy: 20-11-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównawniosek+do+komornika+o+rozliczenie
Wniosek o wyłączenie komornika -

 Wniosek o wyłączenie komornika zgłasza się na piśmie do komornika prowadzącego postępowanie, uprawdopodobniając przyczyny wyłączenia. Komornik jest zobowiązany, w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku o wyłączenie, przekazać wniosek do sądu rejonowego, przy którym działa, wraz z pisemnymi wyjaśnieniami.

2. Sąd rejonowy, przy którym działa komornik, rozpoznaje wniosek o wyłączenie komornika w terminie 7 dni od dnia przekazania wniosku. Orzekając o wyłączeniu komornika, sąd wyznacza jednocześnie innego komornika do prowadzenia sprawy, której wyłączenie dotyczy.
3. Postanowienie w przedmiocie wyłączenia komornika sąd wydaje na posiedzeniu niejawnym w składzie jednoosobowym. Na postanowienie to zażalenie nie przysługuje.
4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do zastępcy komornika oraz do asesorów i aplikantów komorniczych, jeżeli osoby te prowadzą postępowanie lub dokonują określonych czynności w sprawie.
5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie do komornika stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o wyłączeniu sędziego.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.9

 

 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 31587 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Ważność udzielonego pełnomocnictwa przez pośrednika obrotu nieruchomościami

terminu.§ 3. W braku potwierdzenia ten, kto zawarł umowę w cudzym imieniu, obowiązany jest do zwrotu tego, co otrzymał od drugiej strony w wykonaniu umowy, oraz do naprawienia szkody, którą druga strona poniosła przez to, że zawarła umowę nie wiedząc o

Słowa kluczowe: cywilne prawo, pełnomocnik
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 maja 2006

Uciążliwy sąsiad

, położyć dziecka w ciągu dnia. Proszę o poradę gdzie mogę zgłosić się o pomoc. Czy mogę zwrócić się do Gminy i z jakim zapytaniem?

Opisany stan prawny może naruszać przepis art.51 § 1 Kodeksu wykroczeń zgodnie z którym, kto krzykiem, hałasem, alarmem

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 kwietnia 2007

Prawo żądania zachowku od obdarowanego spadkobiercy

od siostry ew. od jej dziecka? Nadmieniam, iż jestem rencistą (całkowicie niezdolnym do pracy). Mieszkanie, ma powierzchnię 39 m2 (orientacyjna, cena za 1 m2 - w naszym mieście jest - 4 tys. zł. za m2).

Instytucja zachowku jest roszczeniem o

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 marca 2008

Przestępstwo ciągłe

postanowiliśmy się usamodzielnić, staliśmy się dla byłego wspólnika konkurencją. Złożył doniesienie do Prokuratury o popełnieniu przestępstwa polegającego na podrobieniu podpisu na kilu polisach. Sprawa się już zakończyła prawomocnym wyrokiem Sądu. W trakcie

Słowa kluczowe: przestępstwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 29 stycznia 2007

Sprzedaż mieszkania z lokatorem

lokalu, jeżeli strony nie osiągnęły porozumienia co do warunków i terminu rozwiązania tego stosunku. W wyroku nakazującym opróżnienie lokalu sąd orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia wobec osób, których

Słowa kluczowe: mieszkanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 czerwca 2007

Przejęcie umowy najmu lub wykupienie gminnego lokalu

skutkować obowiązkiem zwrotu udzielonej bonifikaty. Co prawda zgodnie z art. 68 ust. 2 a pkt. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zbycie na rzecz osoby bliskiej jest dopuszczalne, nie mniej jednak naszym zdaniem szwagierka nie jest zakwalifikowana do

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 stycznia 2009

Rozszerzenie wspólności ustawowej małżeńskiej na przedmioty majątkowe nabyte przez darowiznę

Czy jest możliwe włączenie nieruchomości otrzymanej w darowiźnie kilka lat przed ślubem i będącej majątkiem osobistym małżonki do majątku wspólnego na podstawie umowy o rozszerzeniu wspólności majątkowej małżonków? W umowie darowizny nie ma

Słowa kluczowe: wspólność majątkowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 4 stycznia 2011

Przetwarzanie danych w razie zakończenia postępowania karnego

potwierdzające stawiane zarzuty, jak również – stosownie do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – wnieść opłatę skarbową. W przypadku przetwarzania danych osobowych administrator danych musi mieć podstawę prawną i faktyczną do

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 lipca 2012

Rozwód w Anglii

rozdzielność nie dotyczy majątku w innych krajach UE?

Sądy w Anglii i Walii zawsze stosują prawo Anglii i Walii do spraw wnoszonych do tych sądów. Na mocy przepisów Ustawy z 1973 r. o Postępowaniu w sprawach domicylu i małżeńskich (the Domicile and

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Kategoria: Prawo obce
Data utworzenia: 11 października 2007

Ojcostwo a domniemanie prawne, że ojcem dziecka jest mąż matki

, żeby mnie niepokoił i mieszał dziecku w głowie. Czy jest jakaś prawna możliwość rozwiązania raz na zawsze tej sytuacji?

Z punktu widzenia prawa, mężczyzna ten nie jest ojcem Pani dziecka, nie ma zatem on żadnych praw do uzyskiwania informacji o

Słowa kluczowe: ojcostwo
Typ: Porada
Data utworzenia: 21 grudnia 2009
« Poprzednia 1 … 418  |  419  |  420  |  421  |  422 … 3159 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.