Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównawniosek+do+komornika+o+rozliczenie
Wniosek o wyłączenie komornika -

 Wniosek o wyłączenie komornika zgłasza się na piśmie do komornika prowadzącego postępowanie, uprawdopodobniając przyczyny wyłączenia. Komornik jest zobowiązany, w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku o wyłączenie, przekazać wniosek do sądu rejonowego, przy którym działa, wraz z pisemnymi wyjaśnieniami.

2. Sąd rejonowy, przy którym działa komornik, rozpoznaje wniosek o wyłączenie komornika w terminie 7 dni od dnia przekazania wniosku. Orzekając o wyłączeniu komornika, sąd wyznacza jednocześnie innego komornika do prowadzenia sprawy, której wyłączenie dotyczy.
3. Postanowienie w przedmiocie wyłączenia komornika sąd wydaje na posiedzeniu niejawnym w składzie jednoosobowym. Na postanowienie to zażalenie nie przysługuje.
4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do zastępcy komornika oraz do asesorów i aplikantów komorniczych, jeżeli osoby te prowadzą postępowanie lub dokonują określonych czynności w sprawie.
5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie do komornika stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o wyłączeniu sędziego.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.9

 

 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 31644 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Pracownikowi, z którym rozwiązano umowę o pracę w związku z przejściem na emeryturę przysługuje odprawa

rozwiązanie stosunku pracy przez pracodawcę na podstawie art. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, nie powoduje uzyskania prawa do odprawy emerytalno

Słowa kluczowe: odprawa
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 7 marca 2010

Na przysługuje środek zaskarżenia na postanowienie o przedstawieniu zarzutów w postępowaniu karnym

Mam przedstawione zarzuty karne przez prokuraturę. Uważam, że są one bezzasadne a cała sprawa to kłamstwa i pomówienia. Jak i do kogo mogę się odwołać od postawionych zarzutów, z którymi się nie zgadzam.

Na samo postanowienie o przedstawieniu

Słowa kluczowe: zarzuty
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 10 marca 2010

Apelcja w sprawie o wykroczenie związane ze spożywaniem alkoholu w miejscu pracy

Będąc na urlopie wypoczynkowym na telefoniczne żądanie pracodawcy przyszedłem do pracy w dzień urlopu, gdyż miałem uzupełnić jakieś dokumenty. Po podpisaniu dokumentów, o które mnie proszono, mój bezpośredni przełożony pod pozorem rozmowy z

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 21 marca 2010

Wyłączna jest jurysdykcja krajowa w sprawie o rozwód, gdy oboje małżonkowie są obywatelami polskimi

Od dwóch lat mieszkam w Wielkiej Brytanii wraz z 6 letnią córką. Moja żona chcę abym podpisał oświadczenie, które brzmi - uznaje jurysdykcję sądu rozpoznającego sprawę o rozwód, także w zakresie orzekania co do wykonania władzy rodzicielskiej wobec

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 marca 2010

Pracodawca ma obowiązek wypłacić wynagrodznie także gdy nie zawarł umowy o pracę z pracownikiem na piśmie

piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków. Z przepisu tego wynika obowiązek dla pracodawcy sporządzenia umowy o pracę na piśmie. Jednakże jeżeli z jakichkolwiek przyczyn umowa o pracę nie zostanie zawarta na piśmie, to nie znaczy

Słowa kluczowe: wynagrodzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 1 kwietnia 2010

Granice odszkodowania dla pracownika za niezgodne z prawem lub nieuzasadnione rozwiazanie umowy o pracę

. 52 § 1 pkt.1 z powodu rzekomego ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych. W wyniku takiego trybu rozwiązania umowy o pracę byłem zmuszony oddać sprawę do sądu. Nie chcę wracać do tej firmy ale chciałbym uzyskać odszkodowanie z tytułu niezgodnego

Słowa kluczowe: wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 15 kwietnia 2010

Umowa o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy wygasa wraz z wygaśnieciem trwania stosunku pracy

, jeżeli umowa o zakazie konkurencji zawiera postanowienia w tym zakresie lub pracownik zawrze z pracodawcą umowę o zakazie konkurencji po wygaśnięciu stosunku pracy. W przeciwieństwie do zakazu konkurencji obowiązującego w trakcie trwania stosunku pracy

Słowa kluczowe: zakaz konkurencji
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 9 sierpnia 2010

Skutkiem nie złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku w terminie, może być odziedziczenie długów spadkowych

którym dowiedział się o tytule swego powołania. Oczywiście wierzyciele mogą podnosić zarzut, że oświadczenie zostało złożone po terminie, wówczas to na Pani będzie ciążył obowiązek wykazania, że zachowała Pani termin do złożenia oświadczenia o odrzuceniu

Słowa kluczowe: długi spadkowe
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 sierpnia 2010

Wznowienie postępowania w sprawie o rozwód po prawomocnym wydaniu wyroku rozwodowego

wykrycie, o którym mowa w powołanym art. 403 § 2 k.p.c. odnosi się do okoliczności i dowodów w poprzednim postępowaniu w ogóle nie ujawnionych i wówczas nieujawnialnych, bo nieznanych stronie i dla niej niedostępnych, zaś fakty "ujawnialne" czyli te, które

Słowa kluczowe: wznowienie
Typ: Porada
Data utworzenia: 20 sierpnia 2010

Kredyt wzięty przez współkredytobiorców może powodować wzajemne roszczenia o bezpodstawne wzbogacenie

charakter, co do zasady, bezterminowy. Wymagalność roszczenia zależy zatem od wezwania wzbogaconego do zwrotu. Przedawnienie roszczeń z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia podlega ogólnym przepisom o przedawnieniu roszczeń cywilnych (art. 118 i nas. k.c

Słowa kluczowe: kredyt
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 września 2010
« Poprzednia 1 … 399  |  400  |  401  |  402  |  403 … 3165 Następna »
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.