Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównawniosek+do+komornika+o+rozliczenie
Wniosek o wyłączenie komornika -

 Wniosek o wyłączenie komornika zgłasza się na piśmie do komornika prowadzącego postępowanie, uprawdopodobniając przyczyny wyłączenia. Komornik jest zobowiązany, w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku o wyłączenie, przekazać wniosek do sądu rejonowego, przy którym działa, wraz z pisemnymi wyjaśnieniami.

2. Sąd rejonowy, przy którym działa komornik, rozpoznaje wniosek o wyłączenie komornika w terminie 7 dni od dnia przekazania wniosku. Orzekając o wyłączeniu komornika, sąd wyznacza jednocześnie innego komornika do prowadzenia sprawy, której wyłączenie dotyczy.
3. Postanowienie w przedmiocie wyłączenia komornika sąd wydaje na posiedzeniu niejawnym w składzie jednoosobowym. Na postanowienie to zażalenie nie przysługuje.
4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do zastępcy komornika oraz do asesorów i aplikantów komorniczych, jeżeli osoby te prowadzą postępowanie lub dokonują określonych czynności w sprawie.
5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie do komornika stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o wyłączeniu sędziego.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.9

 

 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 31644 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Umorzenie warunkowe postepowania karnego może być przeszkodą do wpisu na listę aplikantów adwokacjkich lub radcowskich

), informacja o czynie nie może skutkować zastosowaniem art. 74 Prawa o adwokaturze w sytuacji, gdy w momencie wpisu czyn stanowiący ewentualną przeszkodę do wpisu był znany okręgowej radzie adwokackiej. Moim zdaniem winien Pan wpisać, iż postępowanie

Słowa kluczowe: umorzenie, warunkowe umorzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 22 lipca 2009

Zawarcie małżeństwa przez uprawnionego do alimentów może skutkować zmianą lub ustaniem obowiązku alimentacyjnego

miedzy małżonkami rozdzielności majątkowej, nie stanowi podstawy do dalszego niezmiennego trwania obowiązku alimentacyjnego. Jeżeli chodzi o stypendium, to jest ono przyznawane na mocy uchwały władz uczelni, która określa warunki jego przyznania oraz

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 16 września 2009

Przekroczenie progu dochodów powoduje utratę prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

ale ustawodawca ciągle rzuca kłody pod nogi.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 roku, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, świadczenia alimentacyjne przysługują osobie uprawnionej, jeżeli spełnia ona określone w ustawie

Typ: Porada
Data utworzenia: 29 października 2009

Wykupione mieszkanie spółdzielcze w czasie trwania małżeństwa co do zasady stanowi majątek współny małżonków

Najwyższego z dnia 13 sierpnia 1997 roku, sygn. akt I CKN 191/97, jak również z treści uchwały Sądu Najwyższego z dnia 6 maja 1983 roku, sygn. akt III CZP 15/83 o przynależności do majątku wspólnego małżonków budynku mieszkalnego wybudowanego w ramach

Słowa kluczowe: wspólność majątkowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 18 listopada 2009

Co zrobić gdy kupujący odesłał kupuiny towar do sprzedawcy i nie chce go odebrać?

wykonywania pieczy nad rzeczą bądź jej sprawowanie w przyszłości. W praktyce umowa przechowania ma często charakter umowy ubocznej, łączącej się z istnieniem innej umowy o charakterze zbliżonym do umowy o świadczenie usług i jest zawierana w sposób dorozumiany

Słowa kluczowe: umowa przechowania
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 listopada 2009

Właściciel mieszkania wykupionego od gminy, może nim co do zasady swobodnie dysponować

wieczystą, na którą się czeka do 10 miesięcy.

Co do zasady każda osoba może swobodnie dysponować swoim majątkiem. Oznacza to, że po zawarciu przez Pańską matkę umowy wykupu mieszkania i spełnienia określonych w tej umowie warunków, powodujących

Słowa kluczowe: wykup mieszkania
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 grudnia 2009

Umowa przewidująca zapłatę należnego zachowku może być zawarta dopiero po ustaleniu prawa do zachowku

o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia. Jeżeli uprawniony nie będzie mógł otrzymać od spadkobiercy należnego mu zachowku, będzie on mógł żądać od osoby, która otrzymała od spadkodawcy darowiznę doliczoną

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 grudnia 2009

Zobowiązanie do płacenia alimentów, musi być zgodne z zasadami współżycia społecznego

kontakt. Od lat wyrabia w dziecku poczucie, że to on jest skrzywdzony przez los i potrzebuje opieki. Sytuacja zmierza paradoksalnie do tego, że wychowuje sobie przyszłego opiekuna. Czy mogę jakoś temu zapobiec?

Zgodnie z art. 87 k.r.o. (kodeksu

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 8 stycznia 2010

Zstępni mają prawo do zachowku jeżeli nie zostali pozbawieni tego prawa w testamencie

, wówczas roszczenie o zachowek wynosi 2/3 wartości udziału spadkowego). Wówczas spadkobiercy temu przysługuje roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia. Roszczenie to przysługuje wobec spadkobierców

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 stycznia 2010
« Poprzednia 1 … 392  |  393  |  394  |  395  |  396 … 3165 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.