Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównawniosek+do+komornika+o+rozliczenie
Wniosek o wyłączenie komornika -

 Wniosek o wyłączenie komornika zgłasza się na piśmie do komornika prowadzącego postępowanie, uprawdopodobniając przyczyny wyłączenia. Komornik jest zobowiązany, w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku o wyłączenie, przekazać wniosek do sądu rejonowego, przy którym działa, wraz z pisemnymi wyjaśnieniami.

2. Sąd rejonowy, przy którym działa komornik, rozpoznaje wniosek o wyłączenie komornika w terminie 7 dni od dnia przekazania wniosku. Orzekając o wyłączeniu komornika, sąd wyznacza jednocześnie innego komornika do prowadzenia sprawy, której wyłączenie dotyczy.
3. Postanowienie w przedmiocie wyłączenia komornika sąd wydaje na posiedzeniu niejawnym w składzie jednoosobowym. Na postanowienie to zażalenie nie przysługuje.
4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do zastępcy komornika oraz do asesorów i aplikantów komorniczych, jeżeli osoby te prowadzą postępowanie lub dokonują określonych czynności w sprawie.
5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie do komornika stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o wyłączeniu sędziego.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.9

 

 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 31644 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Pobieranie świadczenia rentowego uniemożliwia pobieranie świadczenia chorobowego

Rok temu zwróciłam się do pracodawcy o udzielenie mi rocznego urlopu bezpłatnego na poratowanie zdrowia. Urlop został mi udzielony połowy sierpnia tego roku. Jednak niedawno nastąpił nawrót mojej choroby i po skierowaniu mnie na komisję ZUS

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 3 sierpnia 2012

W przypadku osoby nieznanej z miejsca pobytu należy ustanowić kuratora

uprawdopodobnienie, że miejsce pobytu nie jest znane. W tym celu strona może wystąpić do Wydziału Udostępniania Informacji Departamentu Spraw Obywatelskich MSWiA o udzielnie informacji o adresie zameldowania pozwanego. Inną możliwością jest powołanie dowodu z

Typ: Porada
Data utworzenia: 28 sierpnia 2012

Wysokość przysługującego zachowku

Proszę o wyliczenie zachowku. Zmarł mój ojciec, który przed śmiercią podarował bratu notarialnie nieruchomość wartą ok. 250.000 tys. zł (w tym polowa była matki). Rodzeństwa jest 13 osób, w tym 1 obdarowana tą nieruchomością.

Prawo do zachowku

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 grudnia 2012

Odwołanie od decyzji ZUS w sprawie odmowy przyznania renty

powyżej 30 lat ( Pana wiek 59 lat ). Przy czym okres ten powinien przypadać w ciągu ostatniego dziesięciolecia przed: - zgłoszeniem wniosku o rentę, - dniem powstania niezdolności do pracy, Do dziesięcioletniego okresu nie wlicza się okresów

Typ: Porada
Data utworzenia: 17 listopada 2013

Rodzice mogą się zwolnić z obowiązku alimentacji na pełnoletnie dziecko

podstawę do odmowy przyznania alimentów. Zgodnie bowiem z art. 144 1 k.r. i o. zobowiązany może uchylić się od wykonania obowiązku alimentacyjnego względem uprawnionego jeżeli żądanie alimentów jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Powinien Pan

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 listopada 2013

Zakaz wyświetlania reklamy stron hazardowych

zamieszczone zostały bez jego zgody. Z powyżej wskazanych powodów osoba będąca właścicielem domeny internetowej zarejestrowanej w Polsce musi się liczyć z możliwością pociągnięcia do odpowiedzialności karnoskarbowej, a konkretnie o czyn z art. 110a k.k.s

Typ: Porada
Data utworzenia: 26 listopada 2013

Uzupełnienie zachowku w razie dokonania darowizny przez spadkodawcę

przysługują roszczenie o zachowek także względem osób obdarowanych przez spadkodawcę za życia. Zgodnie z art. 994 § 1 k.c. przy obliczaniu zachowku nie dolicza się do spadku drobnych darowizn, zwyczajowo w danych stosunkach przyjętych, ani dokonanych przed

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 grudnia 2013

Obowiązek alimentacyjny dotyczy ojca dzieci bez względu na zawarcie małżeństwa

męża. Jeżeli chodzi zaś o kwestie związaną z nieruchomością, w której Pani zamieszkuje to w opisanym stanie faktycznym mamy do czynienia z nakładami poczynionymi przez posiadacza nieruchomości na cudzą nieruchomość. Posiadacz taki może

Typ: Porada
Data utworzenia: 26 grudnia 2013

Opróżnienie lokalu mieszkalnego z niechcianego lokatora

dobrowolnego opuszczenia mieszkania, wyznaczając mu odpowiedni na to termin (np. dwa tygodnie). Jeżeli syn w wyznaczonym terminie nie opuści mieszkania, wówczas jedyna możliwość przymuszenia go do tego, to postępowanie przed sądem o opróżnienie lokalu czyli tzw

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 stycznia 2014

Prowadzenie spraw spółki a jej reprezentacja

podaje oświadczenia o zawarciu umowy z bankiem. W podanych okolicznościach mamy do czynienia z zarządem wieloosobowym i co do zasady sposób reprezentowania spółki w takim przypadku powinna określać umowa spółki. Jeśli tego nie czyni to

Typ: Porada
Data utworzenia: 18 kwietnia 2014
« Poprzednia 1 … 383  |  384  |  385  |  386  |  387 … 3165 Następna »
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.