Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównawniosek+do+komornika+o+rozliczenie
Wniosek o wyłączenie komornika -

 Wniosek o wyłączenie komornika zgłasza się na piśmie do komornika prowadzącego postępowanie, uprawdopodobniając przyczyny wyłączenia. Komornik jest zobowiązany, w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku o wyłączenie, przekazać wniosek do sądu rejonowego, przy którym działa, wraz z pisemnymi wyjaśnieniami.

2. Sąd rejonowy, przy którym działa komornik, rozpoznaje wniosek o wyłączenie komornika w terminie 7 dni od dnia przekazania wniosku. Orzekając o wyłączeniu komornika, sąd wyznacza jednocześnie innego komornika do prowadzenia sprawy, której wyłączenie dotyczy.
3. Postanowienie w przedmiocie wyłączenia komornika sąd wydaje na posiedzeniu niejawnym w składzie jednoosobowym. Na postanowienie to zażalenie nie przysługuje.
4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do zastępcy komornika oraz do asesorów i aplikantów komorniczych, jeżeli osoby te prowadzą postępowanie lub dokonują określonych czynności w sprawie.
5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie do komornika stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o wyłączeniu sędziego.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.9

 

 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 31644 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Faktura jest wystarczającą podstawą wytoczenia powództwa o zapłatę

dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Oczywiście dłużnik może wnosić zarzuty do wydanego nakazu zapłaty, wówczas sprawa trafi do rozpoznania w zwykłym trybie procesu. Postępowanie nakazowe prowadzone jest przez sąd

Słowa kluczowe: nakaz zapłaty
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 listopada 2008

Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony

Czy mogę wypowiedzieć umowę o pracę zawartą na czas określony. Mam zawartą umowę o pracę na 6 miesięcy z pracodawcą. Obecnie chcę wypowiedzieć zawartą umowę ale nie wiem czy mogę, słyszałem że nie. Czy to prawda?

Wypowiedzieć można jedynie

Słowa kluczowe: wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 19 grudnia 2008

W sprawie o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego kasacja jest dopuszczalna

daje dziecku możliwość samodzielnego utrzymania się, nawet gdyby dziecko nie uzyskało zatrudnienia to po ukończeniu studiów ma prawo do zasiłku dla osób bezrobotnych, może także starać się o pomoc z instytucji opiekuńczych. Gdyby jednak pomimo

Słowa kluczowe: alimenty, kasacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 kwietnia 2009

Konieczność wskazania współuczestników w postępowaniu o eksmisję z lokalu mieszkalnego

W toczącej sprawie o eksmisję w pozwie wymieniona była jedna pozwana. Sąd zobowiązał powoda do oznaczenia wszystkich osób zamieszkujących w spornym lokalu i do przedłożenia odpisu pozwu w ilości wskazanych osób. Czy mogę odmówić i wskazać aby sąd

Słowa kluczowe: eksmisja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 września 2009

Podział wkładu mieszkaniowego w postępowaniu o podział majątku dorobkowego małżonków

prawo do lokalu mieszkalnego, albo przedstawić dowód wszczęcia postępowania sądowego o podział tego prawa. Jeżeli małżonkowie nie dokonają tej czynności, spółdzielnia winna wyznaczyć im w tym celu dodatkowy termin, nie krótszy niż 6 miesięcy, uprzedzając

Typ: Porada
Data utworzenia: 25 września 2009

Roszczenie o zachowek przysługuje także żonie nie mającej obywatelstwa polskiego

nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu. Ustawodawca w tym przepisie wskazał krąg osób, którym przysługuje roszczenie o należny zachowek, w tym

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 października 2009

Wykup mieszkania komunalnego a roszczenia o należny zachowek

wykupienia mieszkania przez Pani matkę a następnie dokonania darowizny na Pani rzecz Pani bracia będą mogli mieć roszczenia o należny im zachowek. Co do zasady, zgodnie z art. 991 § 1 i 2 k.c. zachowek przysługuje zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom

Słowa kluczowe: wykup mieszkania
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 października 2009

Pracodawca ma obowiązek potwierdzić zawarcie umowy o pracę na piśmie

będzie musiał mi zapłacić wynagrodzenie za okres od października 2009 roku do końca trwania sporu?

Zgodnie z art. 22 § 2 k.p. (kodeksu pracy), umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej

Słowa kluczowe: pracodawca, pracownik
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 1 kwietnia 2010

Postępowania w sprawie o rozwód po złożeniu pozwu

Dostałam wczoraj z sądu dokument (złożyłam pozew o rozwód) i chciałabym się dowiedzieć co powinnam dostarczyć do sądu?

Jeżeli w piśmie jakie otrzymała Pani z sądu nie ma wezwania do uzupełnienia braków formalnych złożonego pozwu, nie musi Pani

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Data utworzenia: 3 czerwca 2010

Skutki prawne zawarcia umowy o kredyt wspólnie z osobą trzecią

można je unieważnić poprzez uchylenie się od skutków swojego oświadczenia woli. W tym celu należy skierować do drugiej strony czynności odpowiednie pismo w ciągu roku od momentu wykrycia błędu. W takim wypadku w wyniku złożenia oświadczenia woli o

Słowa kluczowe: bankowe prawo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 czerwca 2010
« Poprzednia 1 … 380  |  381  |  382  |  383  |  384 … 3165 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.