Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównawniosek+do+komornika+o+rozliczenie
Wniosek o wyłączenie komornika -

 Wniosek o wyłączenie komornika zgłasza się na piśmie do komornika prowadzącego postępowanie, uprawdopodobniając przyczyny wyłączenia. Komornik jest zobowiązany, w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku o wyłączenie, przekazać wniosek do sądu rejonowego, przy którym działa, wraz z pisemnymi wyjaśnieniami.

2. Sąd rejonowy, przy którym działa komornik, rozpoznaje wniosek o wyłączenie komornika w terminie 7 dni od dnia przekazania wniosku. Orzekając o wyłączeniu komornika, sąd wyznacza jednocześnie innego komornika do prowadzenia sprawy, której wyłączenie dotyczy.
3. Postanowienie w przedmiocie wyłączenia komornika sąd wydaje na posiedzeniu niejawnym w składzie jednoosobowym. Na postanowienie to zażalenie nie przysługuje.
4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do zastępcy komornika oraz do asesorów i aplikantów komorniczych, jeżeli osoby te prowadzą postępowanie lub dokonują określonych czynności w sprawie.
5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie do komornika stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o wyłączeniu sędziego.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.9

 

 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 31644 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Rozdawanie ulotek reklamowych co do zasady nie jest zabronione

takich ulotek oraz sposób ich rozdawania, gdyż w tym zakresie można by ewentualnie zastanawiać się czy nie będziemy mieć do czynienia z czynem nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z ogólną normą wyrażoną w art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o

Typ: Porada
Data utworzenia: 8 czerwca 2011

Nie można przywrócić terminu do złożenia formularza SD-1

faktyczny upłynął bezskutecznie termin do zgłoszenia nabycia własności lub praw, który w myśl art. 4a ustawy o podatku od spadku i darowizn jest koniecznym elementem skorzystania z ulgi podatkowej określonej w tym przepisie. Nie ma także możliwości złożenia

Typ: Porada
Data utworzenia: 7 lipca 2011

Ubezpieczyciel wypłaca jedynie odszkodowanie do wysokości wartości poniesionej szkody

poniesionej szkody. Powyższy przepis oznacza, że o wysokości odpowiedzialności odszkodowawczej ubezpieczyciela decyduje wysokość poniesionej szkody. Pojęcie szkody określone zostało w art. 361 § 2 k.c., który określa, że naprawienie szkody obejmuje co do

Typ: Porada
Kategoria: inne
Data utworzenia: 24 września 2011

Spłata kredytu zaciągniętego na zakup nieruchomości należącej do osoby trzeciej

opróżnienia przez Pana nieruchomości, a w razie odmowy skierować sprawę o eksmisję z zajmowanego lokalu. Ma Pan obowiązek spłacać kredyt (jest Pan stroną umowy kredytu), choć nie ma Pan praw do nieruchomości, która stanowi własność Pana ojca i

Typ: Porada
Kategoria: Porady
Data utworzenia: 1 grudnia 2011

Wniesienie apelacji wymaga co do zasady uzyskania uzasadnienia wyroku

Sąd wydał wyrok w sprawie o alimenty. Nie otrzymałam wyroku, ale nie jest jeszcze on prawmocny. Sąd jedynie ustnie odczytał ten wyrok. Co mam dalej robić aby się odwołać od tego wyroku?

Zgodnie z art. 328 § 1 k.p.c. co do zasady uzasadnienie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 grudnia 2011

Spółdzielnia mieszkaniowa nie może wstrzymać dostawy wody do lokalu mieszkalnego

równoczesnego udostępnienia zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformowania o możliwościach korzystania z tego punktu. Z powyższego przepisu wynika, że uprawnionym do odcięcia dostawy wody uprawnione jest

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 czerwca 2012

Odrzucenie spadku nie prowadzi do otrzymania spadku przez określonego spadkobiercę

druga syna, czy mogę tak postąpić?

Każdy ze spadkobierców może zrzec się spadku. Zrzeczenie (oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku) może nastąpić zgodnie z treścią art. 1015 § 1 K.c. (kodeksu cywilnego) w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 czerwca 2012

Prawo do odprawy w związku z przejściem na emeryturę

rozwiązaniu stosunku pracy (bez podejmowania w międzyczasie innego zatrudnienia) złożyła Pani stosowny wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wówczas można uznać że rozwiązanie umowy nastąpiło w związku z przejściem na emeryturę a tym samym należy się

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 3 lipca 2012

Budowa nieruchomości na cudzym gruncie stanowić może podstawę do opodatkowania

mieszkalnego. W takim stanie rzeczy nie tylko nie będziemy mówić o darowiźnie ale będzie także miał Pan tytuł prawny do nieruchomości i prawo jako współwłaściciel do nieruchomości i wzniesionego na nim budynku. Jeżeli będą Państwo chcieli, to po zakończeniu

Słowa kluczowe: budynek, darwoizna, grunt, nieruchomość
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 lipca 2012

Budynek trwale z gruntem związany należy do właściciela gruntu

szczególnych np. na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 24.06.1994 roku o własności lokali (do lokalu mogą przynależeć, jako jego części składowe, pomieszczenia, choćby nawet do niego bezpośrednio nie przylegały lub były położone w granicach nieruchomości

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 lipca 2012
« Poprzednia 1 … 371  |  372  |  373  |  374  |  375 … 3165 Następna »
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.