Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównawniosek+do+komornika+o+rozliczenie
Wniosek o wyłączenie komornika -

 Wniosek o wyłączenie komornika zgłasza się na piśmie do komornika prowadzącego postępowanie, uprawdopodobniając przyczyny wyłączenia. Komornik jest zobowiązany, w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku o wyłączenie, przekazać wniosek do sądu rejonowego, przy którym działa, wraz z pisemnymi wyjaśnieniami.

2. Sąd rejonowy, przy którym działa komornik, rozpoznaje wniosek o wyłączenie komornika w terminie 7 dni od dnia przekazania wniosku. Orzekając o wyłączeniu komornika, sąd wyznacza jednocześnie innego komornika do prowadzenia sprawy, której wyłączenie dotyczy.
3. Postanowienie w przedmiocie wyłączenia komornika sąd wydaje na posiedzeniu niejawnym w składzie jednoosobowym. Na postanowienie to zażalenie nie przysługuje.
4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do zastępcy komornika oraz do asesorów i aplikantów komorniczych, jeżeli osoby te prowadzą postępowanie lub dokonują określonych czynności w sprawie.
5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie do komornika stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o wyłączeniu sędziego.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.9

 

 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 31644 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Każda osoba będąca w posiadaniu dokumentu, na żądanie sądu obowiazana jest do jego wydania

tajemnicę państwową lub w przypadku do okoliczności objętych treścią dokumentu osoba ta mogłaby jako świadek odmówić zeznania. O tym czy określony dokument dopuścić jako dowód w sprawie lub też zażądać wydania takiego dokumentu decyduje sąd, przed którym

Słowa kluczowe: dokument
Typ: Porada
Data utworzenia: 14 grudnia 2010

Podniesienie czynszu przez spółdzielnie musi mieć uzasadnienie

-2005. Trzy miesiące temu złożyłam wniosek do spółdzielni z prośbą o wyjaśnienie przyczyny powstania strat ale niestety do tej pory nie dostałam od nich żadnej odpowiedzi. Koszt ten został wliczony w skład czynszu (spółdzielnia potraktowała to jak zwykłą

Typ: Porada
Data utworzenia: 3 marca 2008

Rozwiązanie spółki jawnej bez konieczności przeprowadzania jej likwidacji

Mam pytanie odnośnie likwidacji dwuosobowej spółki jawnej: jakie dokumenty, wnioski powinienem złożyć do KRSu, jak je wypełnić. Spółka w chwili obecnej nie ma żadnych zobowiązań, długów, podpisanych umów ect. W umowie spółki był zapis o likwidacji

Słowa kluczowe: spółka jawna
Typ: Porada
Data utworzenia: 22 września 2008

Zniesienie współwłasności samochodu

oznaczania pojazdów, zgodnie z § 15 Rozporządzenia, w celu wyrejestrowania pojazdu właściciel pojazdu składa wniosek o wyrejestrowanie pojazdu w organie rejestrującym właściwym ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu i do wniosku dołącza

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 kwietnia 2008

Dobrowolne poddanie się karze jest możliwe w sprawie o występek

warunkowego umorzenia postępowania, jeżeli spełnione są przesłanki uzasadniające takie warunkowe umorzenie postępowania. Wówczas prokurator może zamiast aktu oskarżenia sporządzić i skierować do sądu wniosek o takie umorzenie. Zgodnie z art. 66 k.k. (kodeksu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 13 lutego 2013

Składanie fałszywych zeznań

przyjechał do mnie tym samochodem i przebywał u mnie ok. 6 godzin. Samochód widziałam gdy zamykałam za nim bramę. Rano się tylko dowiedziałam, że samochodu nie ma, że muszę zeznać ze o godz.23 on już był ze mną. Szantażował mnie i zastraszał. Na Komendzie dwa

Słowa kluczowe: przestępstwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 17 stycznia 2007

Wykreślenie danych z rejestru długów

podatkowych spółka ta stanowi odrębny byt prawny od osoby wspólnika. Co do zasady zatem dane te mogą być przetwarzane w tym zakresie. Może Pan jednak wystąpić o usunięcie tych danych do wierzyciela, podnosząc że osoby, które zaciągnęły

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 grudnia 2013

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron może nastąpić w każdym czasie

W dniu dzisiejszym pracownik złożył wniosek o rozwiązanie umowy o pracę za jednomiesięcznym wypowiedzeniem. Jest zatrudniony na czas nieokreślony od sześciu lat. Okres wypowiedzenia powinien wynosić 3 miesiące. Czy powinnam przychylić się do tak

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 16 czerwca 2010

Umowa sprzedaży samochodu a brak dowodu rejestracyjnego

pojazdu, jaki został wydany poprzedniemu właścicielowi. Wynika to m. in. z konieczności wykazania, że pojazd ma ważne badania techniczne oraz wykazania prawa własności do pojazdu. Mógłby Pan zasadniczo wystąpić o wydanie duplikatu dowodu rejestracyjnego

Typ: Porada
Data utworzenia: 7 maja 2007

Obowiązek naprawienia szkody w postępowaniu karnym

spowodowana szkodę?

Została Pani pouczona o możliwości wniesienia powództwa tzw. adhezyjnego, czyli powództwa o naprawienie szkody cywilnej w postępowaniu karnym. Zgodnie z art. 62 Kpk, jako pokrzywdzony może Pani aż do rozpoczęcia przewodu sądowego na

Słowa kluczowe: karne prawo, szkoda
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 8 listopada 2007
« Poprzednia 1 … 362  |  363  |  364  |  365  |  366 … 3165 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.