Kalendarz przedsiębiorcy: 20-11-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównawniosek+do+komornika+o+rozliczenie
Wniosek o wyłączenie komornika -

 Wniosek o wyłączenie komornika zgłasza się na piśmie do komornika prowadzącego postępowanie, uprawdopodobniając przyczyny wyłączenia. Komornik jest zobowiązany, w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku o wyłączenie, przekazać wniosek do sądu rejonowego, przy którym działa, wraz z pisemnymi wyjaśnieniami.

2. Sąd rejonowy, przy którym działa komornik, rozpoznaje wniosek o wyłączenie komornika w terminie 7 dni od dnia przekazania wniosku. Orzekając o wyłączeniu komornika, sąd wyznacza jednocześnie innego komornika do prowadzenia sprawy, której wyłączenie dotyczy.
3. Postanowienie w przedmiocie wyłączenia komornika sąd wydaje na posiedzeniu niejawnym w składzie jednoosobowym. Na postanowienie to zażalenie nie przysługuje.
4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do zastępcy komornika oraz do asesorów i aplikantów komorniczych, jeżeli osoby te prowadzą postępowanie lub dokonują określonych czynności w sprawie.
5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie do komornika stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o wyłączeniu sędziego.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.9

 

 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 31587 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Ustalenie stażu pracy

w domu z rodzicami. Czy okres ten można zaliczyć do stażu pracy ustalanego do potrzeb wypłaty dodatku za wysługę lat oraz nagrody jubileuszowej na podstawi art. 1 ust.1 pkt. 3 ustawy o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do

Słowa kluczowe: staż pracy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 28 marca 2007

Brak zgody współmałżonka na rozwód

Proszę o informację co się stanie w momencie gdy mój mąż nie zgodzi się na rozwód. Jesteśmy dwa lata po ślubie. Mój mąż jest pracoholikiem bez szans na uzdrowienie. Złożyłam pozew w kwietniu, a on do dziś twierdzi, że mnie kocha i na rozwód się

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Data utworzenia: 21 sierpnia 2007

Charakter prawny miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym

wykonanie tych prac. Zgodnie z aktem notarialnym kupna miejsca postojowego od dewelopera przysługuje mi prawo do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego w hali garażowej. Na podstawie uchwały wspólnoty mieszkaniowej, na wniosek zainteresowanej osoby, w

Słowa kluczowe: garaż
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 grudnia 2008

W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu mogą wstąpić jego bliscy, jeżeli stale z nim zamieszkiwali

odpowiedni wniosek do sądu o stwierdzenie wstąpienia w stosunek najmu, jednocześnie informując o tym na piśmie wynajmującego (przesyłając odpis). Do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia przez sąd kwestii wejścia w stosunek najmu, żądanie opróżnienia lokalu

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 lutego 2010

Unieważnienie małżeństwa zachodzi tylko w szczególnych okolicznościach przewidzianych prawem

faktyczna separacja może stanowić podstawę do orzeczenia przez sąd rozwodu (jeżeli zachodzi przesłanka trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego). Sam fakt nieobecności lub nieznajomości adresu zamieszkania współmałżonka nie stanowi o braku

Typ: Porada
Data utworzenia: 18 lipca 2010

Oddalenie apelacji z powodu jej niewłaściwego opłacenia

terminie 2 tygodni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia, a gdy taki wniosek nie był zgłoszony – od dnia zaskarżenia wyroku lub wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. W sprawie zawiłej prezes sądu może

Słowa kluczowe: apelacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 7 marca 2007

Podział majątku po powstaniu rozdzielności majątkowej w wyniku separacji

Czy mogę złożyć wniosek do sądu o zniesienie współwłasności, jakie konsekwencje niesie ta forma podziału. Wyjaśniam: sprawa dotyczy mieszkań własnościowych (dwóch w różnych miejscowościach i o różnej wartości). Ze względu na koszty dotyczące

Słowa kluczowe: podział majątku, separacja
Typ: Porada
Data utworzenia: 13 maja 2008

Poddanie się karze w razie popełnienia przestępstwa

oskarżenia do sądu, gdzie sąd po zapoznaniu się z materiałem dowodowym i przeprowadzeniu postępowania sądowego wydaje wyrok w sprawie. Prawdopodobnie prokurator wnioskować będzie do sadu o skazanie Pana na taką właśnie karę. Do czasu jednak wydania i

Słowa kluczowe: aukcja, kara
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 28 lutego 2008

Spam - niechciana reklama i ochrona danych osobowych

interesują zamierzam wysłać listy informujące o mojej działalności. Listy chcę adresować do konkretnych osób np. Prezes, Dyrektor Marketingu nie używając jednak imion i nazwisk. Czy taka działalność wysyłkowa jest dopuszczalna, czy nie narusza ustawy o

Słowa kluczowe: nieuczciwa konkurencja, spam
Typ: Porada
Data utworzenia: 29 listopada 2006

Przekazanie zdjęć zawierających treści pornograficzne nie zawsze wyczeruje znamiona przestępstwa

kwestę zarówno na gruncie prawa karnego jak i w zakresie odpowiedzialności cywilnej. Co do zasady samo przekazanie zdjęć nie stanowi przestępstwa, o ile dokonywane jest to w ramach użytku prywatnego, jednakże w sytuacji gdy zdjęcia te mają charakter

Słowa kluczowe: pornografia
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 19 marca 2009
« Poprzednia 1 … 359  |  360  |  361  |  362  |  363 … 3159 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.