Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównawniosek+do+komornika+o+rozliczenie
Wniosek o wyłączenie komornika -

 Wniosek o wyłączenie komornika zgłasza się na piśmie do komornika prowadzącego postępowanie, uprawdopodobniając przyczyny wyłączenia. Komornik jest zobowiązany, w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku o wyłączenie, przekazać wniosek do sądu rejonowego, przy którym działa, wraz z pisemnymi wyjaśnieniami.

2. Sąd rejonowy, przy którym działa komornik, rozpoznaje wniosek o wyłączenie komornika w terminie 7 dni od dnia przekazania wniosku. Orzekając o wyłączeniu komornika, sąd wyznacza jednocześnie innego komornika do prowadzenia sprawy, której wyłączenie dotyczy.
3. Postanowienie w przedmiocie wyłączenia komornika sąd wydaje na posiedzeniu niejawnym w składzie jednoosobowym. Na postanowienie to zażalenie nie przysługuje.
4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do zastępcy komornika oraz do asesorów i aplikantów komorniczych, jeżeli osoby te prowadzą postępowanie lub dokonują określonych czynności w sprawie.
5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie do komornika stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o wyłączeniu sędziego.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.9

 

 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 31644 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Możliwości wejścia w stosunek najmu mieszkania komunalnego oraz mozliwość jego wykupu

, winna złożyć wniosek o wyrażenie zgody przez Gminę na cesję praw i obowiązków z umowy najmu z tej osoby na Pani rzecz. Do takiego wniosku należałoby dołączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające wymogi jakie Gmina stawia najemcy lokalu komunalnego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 kwietnia 2010

Oznaczenie firmy osoby fizycznej a zasady etyki zawodowej lekarza

wniosek o otwarcie gabinetu stomatologicznego nie zostanie uwzględniony, ponieważ w nazwie działalności lekarza nie może być nazwy własnej, np. Stomatologia Estetyczna. Zasugerowano że nazwa powinna brzmieć: Prywatny Gabinet Stomatologiczny z oznaczeniem

Słowa kluczowe: firma
Typ: Porada
Data utworzenia: 6 lutego 2008

Członkowi stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania się od uchwały zarządu stowarzyszenia do walnego zebrania członków stowarzyszenia

to miejsce przy skreśleniu z listy członków, kiedy to osoba skreślona ma prawo odwołania się do Zebrania Walnego.

Zgodnie z treścią a rt. 11 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach najwyższą władzą stowarzyszenia

Typ: Porada
Data utworzenia: 28 stycznia 2011

Likwidacja spółki jawnej

. Likwidatorzy powinni zgłosić do sądu zakończenie likwidacji oraz złożyć wniosek o wykreślenie spółki z rejestru. Porady prawne Internetowa Kancelaria Prawna www. SerwisPrawa .pl

Słowa kluczowe: spółka jawna
Typ: Porada
Data utworzenia: 15 czerwca 2007

Ustalenie stażu pracy

w domu z rodzicami. Czy okres ten można zaliczyć do stażu pracy ustalanego do potrzeb wypłaty dodatku za wysługę lat oraz nagrody jubileuszowej na podstawi art. 1 ust.1 pkt. 3 ustawy o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do

Słowa kluczowe: staż pracy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 28 marca 2007

Brak zgody współmałżonka na rozwód

Proszę o informację co się stanie w momencie gdy mój mąż nie zgodzi się na rozwód. Jesteśmy dwa lata po ślubie. Mój mąż jest pracoholikiem bez szans na uzdrowienie. Złożyłam pozew w kwietniu, a on do dziś twierdzi, że mnie kocha i na rozwód się

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Data utworzenia: 21 sierpnia 2007

Charakter prawny miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym

wykonanie tych prac. Zgodnie z aktem notarialnym kupna miejsca postojowego od dewelopera przysługuje mi prawo do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego w hali garażowej. Na podstawie uchwały wspólnoty mieszkaniowej, na wniosek zainteresowanej osoby, w

Słowa kluczowe: garaż
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 grudnia 2008

W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu mogą wstąpić jego bliscy, jeżeli stale z nim zamieszkiwali

odpowiedni wniosek do sądu o stwierdzenie wstąpienia w stosunek najmu, jednocześnie informując o tym na piśmie wynajmującego (przesyłając odpis). Do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia przez sąd kwestii wejścia w stosunek najmu, żądanie opróżnienia lokalu

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 lutego 2010

Unieważnienie małżeństwa zachodzi tylko w szczególnych okolicznościach przewidzianych prawem

faktyczna separacja może stanowić podstawę do orzeczenia przez sąd rozwodu (jeżeli zachodzi przesłanka trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego). Sam fakt nieobecności lub nieznajomości adresu zamieszkania współmałżonka nie stanowi o braku

Typ: Porada
Data utworzenia: 18 lipca 2010

Oddalenie apelacji z powodu jej niewłaściwego opłacenia

terminie 2 tygodni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia, a gdy taki wniosek nie był zgłoszony – od dnia zaskarżenia wyroku lub wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. W sprawie zawiłej prezes sądu może

Słowa kluczowe: apelacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 7 marca 2007
« Poprzednia 1 … 359  |  360  |  361  |  362  |  363 … 3165 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.