Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównawniosek+do+komornika+o+rozliczenie
Wniosek o wyłączenie komornika -

 Wniosek o wyłączenie komornika zgłasza się na piśmie do komornika prowadzącego postępowanie, uprawdopodobniając przyczyny wyłączenia. Komornik jest zobowiązany, w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku o wyłączenie, przekazać wniosek do sądu rejonowego, przy którym działa, wraz z pisemnymi wyjaśnieniami.

2. Sąd rejonowy, przy którym działa komornik, rozpoznaje wniosek o wyłączenie komornika w terminie 7 dni od dnia przekazania wniosku. Orzekając o wyłączeniu komornika, sąd wyznacza jednocześnie innego komornika do prowadzenia sprawy, której wyłączenie dotyczy.
3. Postanowienie w przedmiocie wyłączenia komornika sąd wydaje na posiedzeniu niejawnym w składzie jednoosobowym. Na postanowienie to zażalenie nie przysługuje.
4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do zastępcy komornika oraz do asesorów i aplikantów komorniczych, jeżeli osoby te prowadzą postępowanie lub dokonują określonych czynności w sprawie.
5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie do komornika stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o wyłączeniu sędziego.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.9

 

 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 31644 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Premia regulaminowa w umowie o pracę

pracy. Prawo do wypłaty tej premii może wynikać z regulaminu wynagradzania (stąd jej nazwa jako premia regulaminowa) lub z treści samej umowy o pracę (w zakładzie pracy nie musi istnieć regulaminu premiowania czy wynagradzania wystarczy, że w umowie o

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 27 lipca 2014

Zwrot bonifikaty Gminie za wykupione mieszkanie

stosunków prawnych. Natomiast gdy chodzi o stosunki prawne powstałe pod rządem dawnej ustawy i trwające nadal pod rządem nowej ustawy, to z zasady lex retro non agit wypływa tylko ten wniosek, że dawną ustawą stosować należy dla określenia konsekwencji

Słowa kluczowe: mieszkanie komunalne
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 stycznia 2007

Wcześniejsza emerytura i świadczenia przedemerytalne

zawarł umowy o przystąpieniu do otwartego funduszu emerytalnego w terminie do 31 grudnia 1999 r., uważa się, że ubezpieczony nie przystąpił do otwartego funduszu emerytalnego), warunki do uzyskania emerytury spełnią do dnia 31

Słowa kluczowe: emeryt, emerytura
Typ: Porada
Data utworzenia: 18 lutego 2007

Umowa o roboty budowlane winna być zawarta na piśmie

W 2006 roku rozpocząłem budowę domu, wykonawcą był zaufany człowiek i umowa była wyłącznie ustna, ponadto upoważniłem go do pobrania kredytu z banku. W momencie rozliczania sie z pierwszej transzy wykonawca dostarczył do banku niezgodne z prawdą

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 lutego 2008

Emerytuara jest należna bez względu na staż pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego

Moja ciotka przez całe swoje życie pracowała 9 lat 6 miesięcy, a przez 6 lat była na tzw. okresach nieskładkowych. Urodziła się w 1950 roku. Czy po skończeniu 60 lat będzie miała prawo do emerytury? Obecnie nie pracuje od kilkunastu lat. Z tego co

Słowa kluczowe: emerytura
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 8 grudnia 2008

Fikcyjny prezes - odpowiedzialność członka zarządu

należność od spółki. Od odpowiedzialności tej członek zarządu może się uchylić składając wniosek o upadłość w odpowiednim terminie przewidzianym przez prawo upadłościowe. Można także ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej w tym zakresie

Słowa kluczowe: spółka kapitałowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 7 maja 2007

Prawo członka wspólnoty mieszkaniowej do odwołania jej zarządu

tej podstawie może zażądać Pan wglądu w dokumentację. Jeżeli zarząd Panu odmówi, może Pan wnioskować do zarządu o zwołanie zebrania właścicieli. Na wniosek właścicieli lokali dysponujących co najmniej 1/10 udziałów w nieruchomości wspólnej, zarząd

Słowa kluczowe: wspólnota mieszkaniowa
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 września 2007

Rada szkoły a rada rodziców to odrębne instytucje działające w szkole lub placówce oświatowej

rodziców. Ta rada podjęła uchwałę, że nie widzi w chwili obecnej konieczności tworzenia rady szkoły. Wybrani kandydaci do rady szkoły twierdzą, że to nie ma żadnego znaczenia i nadal chcą zmusić kierownictwo do powołania rady szkoły w oparciu o wybory

Typ: Porada
Data utworzenia: 3 lutego 2009

Rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielem w związku ze zmniejszeniem liczby godzin

wypowiedzenie umowy o pracę, mimo że zgadzam się na zmianę warunków zatrudnienia. Czy w takiej sytuacji mógłby zamiast wypowiedzenia zastosować umowę (porozumienie) zmieniającą warunki pracy? Jeśli natomiast dojdzie do tego, że wręczy mi wypowiedzenie, czy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 18 kwietnia 2014

Darmowy kredyt jest możliwy jeżeli bank nie wypełni obowiązków z ustawy o kredycie konsumenckim

W listopadzie 2005 roku składałam w Banku wniosek (nie podpisywałam umowy) o przyznanie limitu kredytowego do konta osobistego. Limit ten został mi udzielony i uruchomiony do konta osobistego, ale niestety nie otrzymałam żadnej umowy ani

Słowa kluczowe: kredyt
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 października 2008
« Poprzednia 1 … 355  |  356  |  357  |  358  |  359 … 3165 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.