Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównawniosek+do+komornika+o+rozliczenie
Wniosek o wyłączenie komornika -

 Wniosek o wyłączenie komornika zgłasza się na piśmie do komornika prowadzącego postępowanie, uprawdopodobniając przyczyny wyłączenia. Komornik jest zobowiązany, w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku o wyłączenie, przekazać wniosek do sądu rejonowego, przy którym działa, wraz z pisemnymi wyjaśnieniami.

2. Sąd rejonowy, przy którym działa komornik, rozpoznaje wniosek o wyłączenie komornika w terminie 7 dni od dnia przekazania wniosku. Orzekając o wyłączeniu komornika, sąd wyznacza jednocześnie innego komornika do prowadzenia sprawy, której wyłączenie dotyczy.
3. Postanowienie w przedmiocie wyłączenia komornika sąd wydaje na posiedzeniu niejawnym w składzie jednoosobowym. Na postanowienie to zażalenie nie przysługuje.
4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do zastępcy komornika oraz do asesorów i aplikantów komorniczych, jeżeli osoby te prowadzą postępowanie lub dokonują określonych czynności w sprawie.
5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie do komornika stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o wyłączeniu sędziego.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.9

 

 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 31644 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Przystapienie do umowy najmu lokalu komunalnego

Chciałbym zadać pytanie odnośnie możliwości wystąpienia z wnioskiem o przystąpienie do umowy najmu, tak aby móc stać się współnajemcą mieszkania komunalnego, w którym mieszka babcia. Dzwoniłem do urzędu gminy w tej sprawie i uzyskałem informację

Słowa kluczowe: mieszkanie komunalne
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 sierpnia 2009

Spadkobiercę można pozbawić prawa do zachowku

w ogóle nie interesuje. Mam zamiar wystąpić do sądu z wnioskiem o zniesienie współwłasności poprzez spłatę ciotce równowartości 1/6 jej części, ponieważ jest to osoba z którą nie można się dogadać. Czy po śmierci babci ciotka będzie miała prawo do

Słowa kluczowe: spadek, zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 września 2009

Prawo do działania w imieniu spółki jawnej

każdego wspólnika. O zaliczeniu do czynności zwykłych decydują stosunki danej spółki albo podlega to uregulowaniu w umowie spółki (np. przez użycie kryterium wartości czynności). W przypadku gdy czynność ma charakter przekraczający zakres zwykłych

Słowa kluczowe: spółka jawna
Typ: Porada
Data utworzenia: 20 grudnia 2009

Roszczenia do zachowku można pozbawić w testamencie

spadkobrania ustawowego (chyba, że jest trwale niezdolny do pracy lub nieletni, wówczas roszczenie o zachowek wynosi 2/3 wartości udziału spadkowego). W takim przypadku spadkobiercy temu przysługuje roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 29 marca 2010

Prawo wspólnika do dywidendy może być uprzywilejowane

). Uprzywilejowanie może dotyczyć w szczególności prawa głosu, prawa do dywidendy lub sposobu uczestniczenia w podziale majątku w przypadku likwidacji spółki. Uprzywilejowanie w zakresie prawa głosu może dotyczyć tylko udziałów o równej wartości

Słowa kluczowe: dywidenda
Typ: Porada
Data utworzenia: 16 czerwca 2010

Prawo wspólnika do reprezentowania spólki jawnej

stanie faktycznym oddelegowanie pracownika do wykonywania czasowo innej pracy, o którym mowa w art. 42 § 3 k.p. (kodeksu pracy) wydane przez jednego ze wspólników spółki, z uwagi na brzmienie treści umowy spółki - „Sprawy związane z zatrudnianiem oraz

Słowa kluczowe: spółka jawna
Typ: Porada
Data utworzenia: 18 czerwca 2010

Użytkownik ma prawo do nienaruszania posiadania

nieograniczonym prawem rzeczowym i właściciel może co do zasady swobodnie dysponować swoją własnością. Natomiast użytkowanie jest prawem rzeczowym ograniczonym, choć o najszerszym zakresie ograniczającym właściciela w dysponowaniu rzeczą. O zakresie użytkowania

Słowa kluczowe: użytkowanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 października 2010

Rodzeństwo nie jest uprawnione do zachowku

zmarłym bracie (jedno niepełnoletnie). Czy komuś z rodzeństwa lub dzieciom po nieżyjącym rodzeństwie należy się zachowek? Co oznacza. że osoby z rodzeństwa będą uczestnikami postępowania o stwierdzenie nabycia spadku?

Przepis art. 991 § 1 k.c

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 lutego 2011

Działalność konkurencyjna w stosunku do pracodawcy

rację?

Pracownik co do zasady nie jest ograniczony prowadzeniem działalności konkurencyjnej w stosunku do pracodawcy. Podstawą prawną zakazu konkurencji jest zawarta umowa o zakazie konkurencji . Zgodnie z treścią art. 101[3] k.p. (kodeksu pracy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 18 marca 2011

Obdarowany może być zobowiązany do uzupełnienia zachowku

powyższej sumy tylko w granicach wzbogacenia będącego skutkiem darowizny. Oczywiście aby spadkobierca mógł rościć sobie prawo o należny mu zachowek musi być uprawnionym do zachowku, tzn. nie może odrzucić spadku jaki by mu przypadał z

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 sierpnia 2011
« Poprzednia 1 … 340  |  341  |  342  |  343  |  344 … 3165 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.